Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 TEORIA KONSUMENTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 TEORIA KONSUMENTA."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 TEORIA KONSUMENTA

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 KONSUMENT Jest suwerennym podmiotem gospodarczym podejmującym decyzje dotyczące konsumpcji w oparciu o własne preferencje oraz istniejące obiektywne ograniczenia w postaci dochodów i cen rynkowych nabywanych dóbr

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Teoria konsumenta zakłada, iż jest on podmiotem: Racjonalnym – dokonując wyborów konsument dąży do maksymalizacji korzyści Suwerennym – wybory są zgodne z indywidualnymi preferencjami; ale suwerenność jest ograniczona przez ograniczenia obiektywne i wpływy otoczenia, w jakim żyje konsument

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 Preferencje konsumenta Odzwierciedlają jego subiektywne pragnienia oraz oceny ważności i przydatności poszczególnych dóbr Określają, co konsument chciałby mieć Preferencje poszczególnych konsumentów mogą się znacznie różnić /tradycje rodzinne, wychowanie itp./

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 Badania zachowania się konsumenta: 1/ oparte na koncepcji użyteczności /historycznie wcześniejsze/ 2/ oparte na koncepcji krzywej obojętności i linii budżetowej /nowocześniejsze/

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Użyteczność: 1/ to satysfakcja, poczucie zaspokojenia potrzeb, które człowiek uzyskuje dzięki konsumpcji dóbr i usług 2/ to subiektywna miara zadowolenia /która może być różna u różnych osób/ 3/ to kategoria abstrakcyjna /porządkowa/ - odzwierciedla uporządkowany układ preferencji

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 Użyteczność Całkowita – zadowolenie ze spożycia określonej ilości jednostek danego dobra Krańcowa – zmiana zadowolenia wywołana spożyciem dodatkowej jednostki danego dobra; uż kr = d uż całk / d q

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 Użyteczność całkowita i krańcowa - przykład

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 Użyteczność całkowita - wykres

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 Użyteczność całkowita i krańcowa - przykład

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 Użyteczność całkowita i krańcowa - wykresy

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 I-sze prawo Gossena Prawo malejącej użyteczności krańcowej Treść: zadowolenie z pierwszej konsumowanej jednostki dobra jest większe, aniżeli z kolejnej, drugiej jednostki

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Równowaga konsumenta Konsument dysponuje w danym momencie określonym dochodem; kupuje dobra i usługi po cenach rynkowych Dążąc do maksymalizacji zadowolenia konsument tak rozdysponuje swoje dochody, aby użyteczność uzyskiwana z ostatniej jednostki pieniądza była równa

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 Równowaga konsumenta – II prawo Gossena W punkcie równowagi konsumenta dochodzi do wyrównywania użyteczności krańcowych konsumowanych dóbr w przeliczeniu na jednostkę pieniądza użkr X użkr Y użkr Z -------- = ---------- = -------- p X p Y p Z

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Teoria krzywych obojętności - Krzywa obojętności - Linia budżetowa - Punkt równowagi konsumenta

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Krzywa obojętności konsumenta Przedstawia wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które dają konsumentowi identyczne zadowolenie, identyczną satysfakcję, czyli które mają taką samą użyteczność całkowitą

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Krzywa obojętności konsumenta 0 Dobro y Dobro x A B C yAyA yByB yCyC xAxA xBxB xCxC KO

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 Cechy krzywych obojętności: Mają nachylenie ujemne /negatywne/ Są wypukłe w stosunku do początku układu współrzędnych Jest ich nieskończenie wiele Nie mogą się przecinać

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20 1. Krzywa obojętności – nachylenie ujemne 0 Dobro y Dobro x A B C yAyA yByB yCyC xAxA xBxB xCxC KO -y +x+x Dobro y – konsumpcja spada Dobro x – konsumpcja rośnie

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 2. Krzywa obojętności – prawo malejącej krańcowej stopy substytucji 0 Dobro y Dobro x A B C yAyA yByB yCyC xAxA xBxB xCxC KO D xDxD yDyD (1) x A x B = x B x C = x C x D y A y B > y B y C > y C y D

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 2. Krzywa obojętności – prawo malejącej krańcowej stopy substytucji (2) 0 Dobro y Dobro x A B C yAyA yByB yCyC xAxA xBxB xCxC KO D xDxD yDyD Zwiększając konsumpcję dobra x o jednostkę, konsument jest skłonny rezygnować z coraz mniejszych ilości dobra y

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 3. Mapa krzywych obojętności 0 Dobro y Dobro x KO 3 KO 1 KO 2 KO 4

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 4. Krzywa obojętności – nie mogą się przecinać 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 2 II I KO 2 KO 1

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Linia ograniczeń budżetowych (1) Jest przykładem graficznej prezentacji ograniczenia, z którym musi się liczyć gospodarstwo domowe Gospodarstwo domowe, dysponując dochodem Y, chce kupić dobro x i dobro y Założenia: dochód – Y, cena dobra x – p(x) cena dobra y – p(y)

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Linia ograniczeń budżetowych (2) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max y max = Y/p(y) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max x max = Y/p(x)

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Linia ograniczeń budżetowych (3) 0 x Y/p(y) Y/p(x) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max y

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28 Linia ograniczeń budżetowych (4) 0 x Y/p(x) 1 2 3 x1x1 x2x2 x3x3 y y1y1 y2y2 y3y3 Y/p(y)

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 Linia ograniczeń budżetowych Jest zbiorem kombinacji dóbr, które konsument może kupić w pełni rozdysponowując swoje dochody

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 30

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 31 Punkt równowagi konsumenta Na wspólnym wykresie łączymy mapę krzywych obojętności i linię ograniczeń budżetowych Mapa krzywych obojętności – odzwierciedla subiektywne odczucia konsumenta Linia ograniczeń budżetowych jest odzwierciedleniem obiektywnych ograniczeń finansowych /dochodowo-cenowych/

32 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 32 Punkt równowagi konsumenta 0 Dobro y Dobro x KO 3 KO 1 KO 2 KO 4 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 A B xBxB xAxA yAyA yByB E 0 – punkt równowagi konsumenta

33 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 33 Punkt równowagi konsumenta Jest to punkt styczności linii budżetowej z krzywą obojętności Wyznacza optymalną kombinację dóbr Optymalną: tzn. dostępną z finansowego punktu widzenia – bo leżącą na linii budżetowej i gwarantującą maksimum zadowolenia – bo leżącą na najwyższej, dostępnej krzywej obojętności


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 TEORIA KONSUMENTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google