Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA Oprac. Jolanta Nowakowska, Katarzyna Mazurek Warszawa 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA Oprac. Jolanta Nowakowska, Katarzyna Mazurek Warszawa 2005."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA Oprac. Jolanta Nowakowska, Katarzyna Mazurek Warszawa 2005

2 Bibliografia - uporządkowany spis dokumentów, druków, łącznie z najważniejszymi danymi o nich

3 Podział bibliografii Ogólne (całość piśmiennictwa na danym obszarze lub w danym czasie) Ogólne (całość piśmiennictwa na danym obszarze lub w danym czasie) Specjalne ( druki dotyczące tylko jednej dziedziny wiedzy) Specjalne ( druki dotyczące tylko jednej dziedziny wiedzy)

4 Podział bibliografii- c.d. Kompletne (pełna informacja naukowa) Kompletne (pełna informacja naukowa) Selektywne (tylko wybrane dzieła, np. dla uczniów) Selektywne (tylko wybrane dzieła, np. dla uczniów)

5 Podział bibliografii- c.d. Bieżące (druki ukazujące się aktualnie, np. „Przewodnik Bibliograficzny”) Bieżące (druki ukazujące się aktualnie, np. „Przewodnik Bibliograficzny”) Retrospektywne (pisma wydane dawniej, w ściśle określonym czasie) Retrospektywne (pisma wydane dawniej, w ściśle określonym czasie) Prospektywne (druki mające się ukazać) Prospektywne (druki mające się ukazać)

6 Bibliografia narodowa - spis bibliograficzny, rejestrujący dokumenty opublikowane na terenie danego kraju

7 Bibliografia narodowa bieżąca - rejestruje dokumenty na podstawie autopsji egzemplarza obowiązkowego; opracowuje ją narodowa centrala bibliograficzna

8 Polska bibliografia narodowa: „Przewodnik Bibliograficzny” (tygodnik) „Przewodnik Bibliograficzny” (tygodnik) „Bibliografię Zawartości Czasopism” (miesięcznik) „Bibliografię Zawartości Czasopism” (miesięcznik) „Polonica Zagraniczne” (ukazuje się nieregularnie) „Polonica Zagraniczne” (ukazuje się nieregularnie)

9 Bibliografia załącznikowa - spis bibliograficzny, dołączony do książek lub artykułów, zawierający wykaz wykorzystanych przez autora źródeł

10 Bibliografia podmiotowa - ułożony chronologicznie zapis dzieł jednego autora (teksty źródłowe)

11 Bibliografia przedmiotowa - wykaz publikacji z danej dziedziny wiedzy, np. dotyczy określonego autora (opracowania)

12 Zestawienie tematyczne - spis bibliograficzny dokumentów na określony temat

13 Opis bibliograficzny - zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności, niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu

14 ISBN- międzynarodowy znormalizowany numer książki ISSN- międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych

15 Źródła danych do opisu bibliograficznego: główna strona tytułowa główna strona tytułowa metryka książki metryka książki inne części książki, np. grzbiet, wstęp inne części książki, np. grzbiet, wstęp informacje spoza książki informacje spoza książki

16 Budowa opisu bibliograficznego książki, napisanej przez 1, 2 lub 3 autorów: Autor książki. Tytuł książki. Miejsce wydania. Rok wydania. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN).

17 Opis bibliograficzny książki, napisanej przez 1, 2 lub 3 autorów: Moczarski, Kazimierz. Rozmowy z katem. Warszawa 1993. ISBN 83- 01-11069-4.

18 Budowa opisu bibliograficznego wydawnictwa zbiorowego: Tytuł. Redaktor. Miejsce Rok. Numer znormalizowany.

19 Opis bibliograficzny wydawnictwa zbiorowego: Encyklopedia Wrocławia. Red. Jan Harasimowicz. Wrocław 2000. ISBN 83-7023-749-5.

20 Budowa opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Autor artykułu. Tytuł artykułu. (Dodatek do tytułu, jeżeli występuje). Tytuł czasopisma. Rok wydania, numer wydania, strona (-y).

21 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Pietrasik, Zdzisław. Podręczny katalog wzruszeń. Polityka 2005, nr 37, s. 32-34.

22 Wskazówki do opisu bibliograficznego mapy, planu, atlasu: -dane do opisu map i planów należy przejmować z ramki, -jako autora należy traktować kartografa, -w opisie map obowiązkowe jest podawanie skali po tytule, -elementem obowiązkowym jest określenie rodzaju dokumentu: mapa, plan, atlas, jeśli nie występuje ono w tytule.

23 Opis bibliograficzny mapy, planu, atlasu: Beskid Sądecki i Żywiecki. Mapa. 1 : 1000 000. Wyd. 10. Warszawa 1975. ISBN 83-0222- 43. Plan centrum Warszawy. W: Atlas Architektury Warszawy. Warszawa 1977.

24 Budowa opisu bibliograficznego wywiadu: Nazwisko osoby udzielającej wywiadu. Tytuł artykułu. Osoba przeprowadzająca wywiad. Tytuł czasopisma Rok wydania, numer, strona (-y).

25 Opis bibliograficzny wywiadu: Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.

26 Budowa opisu bibliograficznego filmu: Tytuł filmu. Reżyser. Nazwa producenta. Miejsce rok.

27 Opis bibliograficzny filmu: Proces. Reż. Agnieszka Holland, Laco Adamik. Telewizja Polska S. A. Warszawa 2002.

28 Budowa opisu bibliograficznego płyty CD- ROM: Autor/redaktor. Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Numer znormalizowany.

29 Opis bibliograficzny płyty CD-ROM: Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM]. Łódź: PRO- media CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

30 Budowa opisu bibliograficznego artykułu w wydawnictwie ciągłym dostępnym w Internecie: Autor artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł czasopisma. [Typ nośnika]. Data wydania, oznaczenie zeszytu/numeru. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego.Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

31 Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie ciągłym dostępnym w Internecie: Borek, Piotr. Literatura staropolska w Internecie. W: Konspekt. [online]. 2001, nr 7. [dostęp: 12 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wsp.krakow.pl/kon spekt. ISSN 15096726. http://www.wsp.krakow.pl/kon spekt http://www.wsp.krakow.pl/kon spekt

32 Budowa opisu bibliograficznego publikacji samoistnej w Internecie: Autor. Tytuł pracy. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu.

33 Opis bibliograficzny publikacji samoistnej w Internecie: Szulczewski, Grzegorz. Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego. [online]. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cebi.win.pl/texty/ etyczna_ekonomia.doc.33 http://www.cebi.win.pl/texty/ etyczna_ekonomia http://www.cebi.win.pl/texty/ etyczna_ekonomia

34 Budowa opisu bibliograficznego portalu [jednotematycznego] w Internecie: Autor. Tytuł portalu. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu.

35 Opis bibliograficzny portalu [jednotematycznego] w Internecie: Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek. [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/.

36 Pamiętaj! Naczelną zasadą w tworzeniu bibliografii załącznikowej jest konsekwencja.


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA Oprac. Jolanta Nowakowska, Katarzyna Mazurek Warszawa 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google