Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 Rynek – popyt, podaż, równowaga
doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynek To proces, w ramach którego kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar kupować oraz sprzedawać i na jakich warunkach / tzn. w jakich ilościach i po jakich cenach/. Kupujący reprezentują sobą popyt rynkowy, a sprzedający – podaż rynkową. doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Popyt Zapotrzebowanie zgłaszane przez konsumentów na rynku, przy danej cenie produktu Prawo popytu Odstępstwa od prawa popytu doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Determinanty popytu Cena danego dobra Ceny innych dóbr /komplementarnych i substytucyjnych/ Dochody konsumentów Moda Reklama Oczekiwania przyszłego poziomu cen itd.. doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Determinanty popytu na leki
Leki Rx Decyzja lekarza Cena danego dobra (rola refundacji) Cena innego dobra (substytuty; leki oryginalne a generyki) Dochody Leki OTC Cena danego dobra Cena innego dobra (substytuty) Dochody Reklama Moda Pora roku doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Popyt a cena danego dobra
D = f(p) ilość q1 q2 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Wpływ pozacenowych determinantów popytu
cena A A’ p1 B B’ p2 D’ D ilość q1 q2 q’1 q’2 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 Wpływ pozacenowych determinantów popytu
cena A’ A p1 B’ B p2 D D’ ilość q’1 q1 q’2 q2 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Podaż Produkty dostarczone przez producentów na rynek, przy danej cenie produktu Prawo podaży doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Determinanty podaży Cena danego dobra Koszty wytwarzania: - koszty materiałów - płace i narzuty na płace itp. - technologia produkcji - skala produkcji doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 Podaż a cena danego dobra
S=f(p) p2 B p1 A ilość q2 q1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 Wpływ pozacenowych determinantów podaży
cena S=f(p) B B’ p2 S’ = f(p) A p1 A’ ilość q2 q’2 q1 q’1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Wpływ pozacenowych determinantów podaży
cena S’=f(p) B’ B p2 S’ = f(p) A’ p1 A ilość q’2 q2 q’1 q1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Równowaga rynkowa cena S=f(p) E* p* D= f(p) ilość q* doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Równowaga rynkowa Obraz rynku, na którym – przy pewnej cenie – następuje zrównanie popytu zgłaszanego przez konsumentów z podażą oferowaną przez producentów Cena ta – to cena równowagi rynkowej; a ilość – to ilość równowagi rynkowej doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Nierównowaga rynkowa – niedobór towarów na rynku
cena S=f(p) NIEDOBÓR: E* s1 < d1 p* p1 D= f(p) ilość q* s1 d1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Nierównowaga rynkowa – nadwyżka towarów na rynku
cena S=f(p) p1 NADWYŻKA: E* p* s1 > d1 D= f(p) ilość q* d1 s1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 Konsekwencje wzrostu popytu dla równowagi rynkowej
cena S=f(p) E1 p1 E* p* D’ = f(p) p1>p* q1>q* D= f(p) ilość q* q1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Konsekwencje spadku popytu dla równowagi rynkowej
cena S=f(p) E* p* E1 p1 D = f(p) p1<p* q1<q* D’= f(p) ilość q1 q* doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 Konsekwencje wzrostu podaży dla równowagi rynkowej
cena Konsekwencje wzrostu podaży dla równowagi rynkowej S=f(p) S’=f(p) E* p* E1 p1 p1<p* q1>q* D= f(p) ilość q* q1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 Konsekwencje spadku podaży dla równowagi rynkowej
cena S’=f(p) S=f(p) E1 p1 E* p* p1>p* q1<q* D= f(p) ilość q* q1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Konsekwencje zmian w otoczeniu rynku dla równowagi na rynku szczepionek p/grypie - przykład Doniesienia mediów o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia pandemii grypy Zwiększona produkcja szczepionek doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 Wzrost popytu na szczepionki
cena D’ D ilość doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 Wzrost podaży szczepionek
cena Wzrost podaży szczepionek S=f(p) S’=f(p) D= f(p) ilość doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 Zmiany równowagi na rynku szczepionek
cena S=f(p) p1 < p* q1 > q* E* P* E1 S’ P1 D’ D= f(p) ilość q* q1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Zmiany parametrów gwarantujących równowagę na rynku szczepionek
Ilość równowagi na rynku szczepionek – rośnie: q1 > q* Cena równowagi na rynku szczepionek – trzy warianty: p1 > p* p1 < p* p1 = p* doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

30 Ingerencja rządu w rynek – ceny minimalne
cena S=f(p) pmin s1 > d1 E* NADWYŻKA p* D= f(p) ilość q* s1 d1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

31 Ingerencja rządu w rynek – ceny maksymalne
cena S=f(p) E* d1>s1 p* NIEDOBÓR pmax D= f(p) ilość q* d1 s1 doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

32 Jak można przedstawić jej konsekwencje dla rynku leków???
Refundacja leków Jak można przedstawić jej konsekwencje dla rynku leków??? doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google