Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niestabilność rynku Model pajęczyny.

Коpie: 1
Niestabilność rynku Model pajęczyny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niestabilność rynku Model pajęczyny."— Zapis prezentacji:

1 Niestabilność rynku Model pajęczyny

2 Model pajęczyny obrazuje mechanizm dochodzenia do stanu równowagi przy założeniu, że podmioty rynkowe starają się dostosować swoje oczekiwania do zmieniających się warunków. W modelu pajęczyny dochodzenie do nowego stanu równowagi następuje poprzez oscylację.

3 Model równowagi rynkowej a model pajęczyny
W modelu równowagi rynkowej przyjęliśmy założenie o natychmiastowej reakcji podaży na zmieniającą się cenę. Są jednak pewne rodzaje rynków, gdzie podaż podąża za ceną z pewnym opóźnieniem natomiast ceny dostosowują się niemal natychmiastowo. Jeżeli przedstawimy taki model na wykresie w poszczególnych następujących po sobie okresach czasu będzie miał on wygląd podobny do pajęczyny.

4 3 Odmiany modelu pajęczyny
„Model Pajęczyny” 1. Oscylacja Gasnąca 3. Oscylacja Periodyczna 2. Oscylacja Wybuchowa

5 Gdy nachylenie krzywej popytu jest większe od nachylenia krzywej podaży. Mamy wtedy do czynienia z oscylacją gasnącą. Jeżeli krzywa popytu ma nachylenie mniejsze od krzywej podaży to występują oscylacje wybuchowe. Kiedy obie krzywe mają takie samo nachylenie. Odchylenia są takie same i występuje oscylacja periodyczna.

6 Oscylacje gasnące Relacja nachylenia krzywej popytu D do nachylenia krzywej podaży S jest większa od 1

7 Model ten jest stabilny, ponieważ podejmowane decyzje doprowadzają do osiągnięcia równowagi rynkowej (w dłuższym okresie czasu).

8 Oscylacje periodyczne (doskonałe wahania cykliczne)

9 Cena stale oscyluje pomiędzy P1. a P2
Cena stale oscyluje pomiędzy P1. a P2. Ilość oferowana na sprzedaż waha się pomiędzy Q1 a Q2. Mamy tu do czynienia z doskonałymi wahaniami cyklicznymi ceny i podaży ponieważ bezwzględne wartości nachylenia linii popytu i podaży są jednakowe. Zależność będzie się powtarzać nie zapewniając nigdy możliwości osiągnięcia równowagi popytu i podaży.

10 Oscylacje wybuchowe

11 Jeżeli krzywa popytu ma nachylenie mniejsze od krzywej podaży to występują oscylacje wybuchowe.
Oscylacje te za każdym razem oddalają następujące po sobie kombinacje ceny i ilości od punktu równowagi rynkowej.


Pobierz ppt "Niestabilność rynku Model pajęczyny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google