Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły : IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły : IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły : IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy : POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Semestr/rok szkolny : IV 2011/2012

3 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ Pierwszym krokiem do założenia własnego przedsiębiorstwa jest określenie profilu jego działalności. Bardzo istotna jest umiejętność uważnego i wnikliwego obserwowania otaczającej rzeczywistości, by znaleźć przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej w sferze usługowej lub produkcyjnej.

4 GDZIE SZUKAĆ POMYSŁÓW analiza własnych zainteresowań i hobby poszukiwanie inspiracji w gazetach i magazynach biznesowych obserwacja rynku lokalnego w celu identyfikacji dóbr i usług do tej pory niedostępnych rozmowy z przedsiębiorcami oglądanie telewizyjnych programów poświęconym tendencjom rynkowym

5 ZALETY I WADY WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Zalety jedynym właścicielem jest przedsiębiorca szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku możliwość wyboru uproszczonych form rozliczania się z podatku niezależność w podejmowaniu decyzji możliwość dostosowania godzin pracy dla własnych potrzeb Wady odpowiedzialność całym majątkiem osobistym właściciela za zobowiązania problemy w zarządzaniu z powodu braku umiejętności możliwość kłopotów finansowych samodzielne rozwiązywanie problemów

6 FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ  pożyczka zaciągnięta u rodziny lub znajomych  sprzedaż własnego majątku  pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego  pożyczki z Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości  pożyczka z Funduszu Mikro  jednorazowa bezzwrotna dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy  jednorazowa dotacja otrzymana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  kredyty bankowe (inwestycyjne)  znalezienie tzw. ”Anioła Biznesu”, czyli osoby prywatnej, która inwestuje własne środki finansowe w dobrze zapowiadające się przedsięwzięcia gospodarcze

7 SPRZEDAŻ MAJĄTKU OSOBISTEGO Dotyczy posiadanego samochodu mieszkania budynków gruntów Jest to najszybsza forma pozyskiwania gotówki Nie wymaga spełniania skomplikowanych dokumentów oraz zbyt wielkich formalności

8 POŻYCZKA OD RODZINY  Pożyczka od rodziny zwykle nie jest oprocentowana i jest wystawiana na długi okres. Często kredytobiorcy nie oddają na czas określonej sumy pieniędzy. Jest to tłumaczone np.,, To jest mój brat ma problemy powinienem mu dać trochę więcej czasu na oddanie” Niestety w wielu przypadkach pożyczanie pieniędzy od rodziny powoduje liczne kłótnie i spory które potem są rozstrzygane nawet sądownie. Tak więc czy warto psuć swoje stosunki rodzinne tylko po to, żeby uzyskać trochę więcej pieniędzy?

9 POŻYCZKI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UDZIELANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY  Są przeznaczone dla osób bezrobotnych do 25. roku życia lub absolwentów liczących mniej niż 27 lat,  Kwota jaką jaką otrzymuje przedsiębiorca nie może przekroczyć 40 000 złotych, a okres spłaty trzech lat;

10 POŻYCZKI Z FUNDUSZY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W wysokości od 5000 do 20000 USD, wypłacane w złotówkach zgodnie ze średnim kursem dolara ustalonym przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pożyczki.  Mogą się o nie ubiegać osoby zagrożone utratą pracy lub bezrobotne oraz absolwenci. Zazwyczaj wymagane jest poręczenie innych osób oraz tzw. wkład własny czyli posiadanie 20% sumy, o którą chcemy się ubiegać.  Pozyskane środki, wraz z odsetkami przewidzianymi w umowie, należy zwrócić w ciągu 5 lat.

11 POŻYCZKA Z FUNDUSZU MIKRO  Aby wspomóc małe przedsiębiorstwa w roku 1994 przez grupę z Polski i Ameryki został stworzony Fundusz Przedsiębiorczy.  W okresie od 1995 do 2007 wypłacono ponad 99 tys takich pożyczek.  Kwota możliwa do uzyskania nie przekracza 7000 zł a okres jej spłaty wynosi rok.  Wymagana jest poręczenie, natomiast dokumentację zastępuje rozmowa podczas, której obowiązują zasady wzajemnego zaufania i partnerstwa.  Szczegółowe informacje na stronie funduszu - www.funduszmikro.pl

12 DOTACJA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  Jednorazowa bezzwrotna dotacja w wysokości ok. 12 000 zł przeznaczona dla osób bezrobotnych pragnących podjąć działalność gospodarczą, wypłacana na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r.  Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy

13 DOTACJA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  Jednorazowa dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) jest przeznaczona dla wszystkich osób niezarejestrowanych jako bezrobotne, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.  Warunkiem jej otrzymania jest przygotowanie szeregu dokumentów: biznesplan na kolejne 2 lata działalności harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków  Pieniądze w kwocie maksymalnie ok. 23000 zł stanowią 75% kosztów planowanej inwestycji, pozostałe 25% to wkład własny.

14 KREDYTY BANKOWE  inwestycyjne- służą do zaspokajania potrzeb związanych z założeniem i rozwojem firmy  obrotowe- przeznaczone dla przedsiębiorców potrzebujących gotówki na bieżącą działalność.  Uzyskanie kredytu nie jest łatwe, szczególnie gdy rozpoczyna się działalność gospodarczą i nie ma wystarczającego zabezpieczenia, gwarantującego wierzycielowi pierwszeństwo w spłacie należności.  Bank bardzo szczegółowo ocenia szanse na osiągnięcie zysku przez nowo zakładaną firmę. W tym celu żąda przedstawienia szczegółowego planu działania przedsiębiorstwa, czyli tzw. biznesplanu oraz wypełnienia skomplikowanego formularza wniosku kredytowego.

15 ANIOŁ BIZNESU  Znalezienie tzw. Anioła Biznesu, czyli osoby prywatnej (biznesmen, gracz giełdowy, prawnik).  " Anioł Biznesu" inwestuje własne środki finansowe w dobrze zapowiadające się przedsięwzięcie gospodarcze.

16 BIBLIOGRAFIA Internet

17


Pobierz ppt "Nazwa szkoły : IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja : PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google