Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2014 r. Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2014 r. Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2014 r. Gdańsk, 08.12.2014

2 1. Ustalenie przyczyn nieosiągania wartości wskaźnika Działania 6.1. PO KL „Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania” Rekomendacje podlegające dalszemu wdrażaniu / monitorowaniu: 0 STAN WDROŻENIA REKOMENDACJI Z ZAKOŃCZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH Rekomendacje z badania rekomendacje operacyjne: 11 rekomendacje kluczowe: 0 rekomendacje horyzontalne: 0 Stan wdrożenia rekomendacje wdrożone w całości: 5 rekomendacje w części wdrożone: 4 rekomendacje odrzucone: 2 Rekomendacje z badania rekomendacje operacyjne: 12 rekomendacje kluczowe: 0 rekomendacje horyzontalne: 0 Stan wdrożenia rekomendacje wdrożone w całości: 8 rekomendacje w części wdrożone: 1 rekomendacje odrzucone: 2 2. Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50 – 64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Rekomendacje podlegające dalszemu wdrażaniu / monitorowaniu: 1

3 3. Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 – 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Rekomendacje podlegające dalszemu wdrażaniu / monitorowaniu: 5 STAN WDROŻENIA REKOMENDACJI Z ZAKOŃCZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH Rekomendacje z badania rekomendacje operacyjne: 12 rekomendacje kluczowe: 0 rekomendacje horyzontalne: 0 Stan wdrożenia rekomendacje wdrożone w całości: 0 rekomendacje w części wdrożone: 2 rekomendacje odrzucone: 5 Rekomendacje z badania rekomendacje operacyjne: 8 rekomendacje kluczowe: 0 rekomendacje horyzontalne: 1 Stan wdrożenia rekomendacje wdrożone w całości: 0 rekomendacje w części wdrożone: 3 rekomendacje odrzucone: 3 4. Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII POKL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej Rekomendacje podlegające dalszemu wdrażaniu / monitorowaniu: 6

4 BADANIA EWALUACYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014 Lp.Nazwa badaniaOpis zakresu badania Termin realizacji / sposób realizacji Szacunkowy koszt realizacji (PLN) 1 Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim Badanie ma określić/ocenić.: 1. Czy uczestnicy projektów mają świadomość, że byli objęci usługą poradnictwa zawodowego? Zbadanie powodów ewentualnego braku wiedzy o uczestniczeniu w procesie doradczym. 2. Sposób realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach systemowych i konkursowych. Ustalenie ewentualnych różnic i ich przyczyn. 3. Ocena usług poradnictwa zawodowego: - zbadanie dopasowania zakresu (tematyki) i formy usług do potrzeb uczestników, -zbadanie jak usługa jest oceniana przez różne kategorie osób nią objętych. 4.Ocena przydatności poradnictwa zawodowego w kontekście osiągania założonych w projektach celów. ewaluacja zewnętrzna Badanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia badania: 12 grudnia 2014 nr. 108 547,50

5 PLAN DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH NA ROK 2015 Lp.Nazwa badaniaOpis zakresu badania Termin realizacji / sposób realizacji Szacunkowy koszt realizacji (PLN) 1 Osoby w wieku 15-29 lat z grupy NEET w województwie pomorskim – diagnoza potrzeb i określenie najskuteczniejszych form aktywizacji Celem badania będzie dokonanie szczegółowej charakterystyki osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET w województwie pomorskim poprzez m.in. określenie jej wielkości i struktury, zbadanie potrzeb i określenie sposobów dotarcia ze wsparciem oraz wskazanie najskuteczniejszych form aktywizacji zawodowej możliwych do zastosowania wobec tej grupy osób w ramach instytucjonalnej pomocy. Badanie ma być pomocne przy planowaniu wsparcia ze środków EFS w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 tak, aby umożliwiło w jak największym stopniu trwałą aktywizację zawodową osób badanej grupy pomimo licznych barier (tj. np. deficyt kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych, negatywny wpływ środowiska społecznego, praca w szarej strefie). I - III kw./ ewaluacja zewnętrzna do końca września 2015 110 000,00

6 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2014 r. Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google