Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Nałęczowska 30 20-701 Lublin tel./fax: 081 747 94 08

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Nałęczowska 30 20-701 Lublin tel./fax: 081 747 94 08"— Zapis prezentacji:

1 ul. Nałęczowska 30 20-701 Lublin tel./fax: 081 747 94 08 e-mail:fundacja@naszaszkola.pl www.naszaszkola.pl

2 Projekt realizowany w ramach działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Instytucją Wdrażającą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

3 BIURO PROJEKTU ul. Nałęczowska 30, II p. 20-701 Lublin tel./fax: 081 444 99 42 e-mail:telestrada@naszaszkola.pl

4 Instytucja Wdrażająca

5 Projekt „Telestrada do przyszłości” realizowany w ramach Działania 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przebiegał w okresie od 1 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku. Celem projektu była reorientacja zawodowa mieszkańców woj. lubelskiego dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi i zagrożonych utratą zatrudnienia. Założeniem projektu było przygotowanie tych osób do wykonywania nowego zawodu specjalisty telesprzedaży, który wyrówna ich szanse na rynku pracy.

6 W projekcie wzięło udział 109 mieszkańców woj. lubelskiego i zakończyło go 105 osób.

7

8 Projekt zapewnił beneficjentom ostatecznym kompleksowe wsparcie …

9 …obejmujące szkolenia teoretyczno –warsztatowe, przygotowujące do wykonywania zawodu specjalisty telesprzedaży i obsługi klienta.

10

11

12 Wsparciu dla beneficjentów towarzyszyło doradztwo w zakresie wyboru nowego zawodu oraz pomoc w uzyskaniu pracy.

13

14

15

16 Szkolenia realizowane były pod potrzeby nowoczesnych call centers i firm obsługujących klienta.

17

18

19

20 W trakcie zajęć wykorzystywana była nowoczesna technologia telekomunikacyjna VOIP.

21

22 Szkolenia konsultowane były specjalistami z branży telemarketingu.

23 Beneficjenci ostateczni, którzy pomyślnie ukończyli naukę otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

24

25

26 Pozytywne doświadczenia oraz metody wypracowane w trakcie jego realizacji projektu "Telestrada do przyszłości" stanowią przykład dobrych praktyk w zakresie metod stosowanych na rynku pracy i realizacji projektów unijnych. Projekt został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre Praktyki EFS”. Nowe kwalifikacje, które zdobyli beneficjenci ostateczni są z powodzeniem przez nich wykorzystywane w ich pracy zawodowej, jako nowocześni przedstawiciele handlowi, specjaliści i konsultanci obsługi klientów w firmach call centers, handlowych, usługowych i innych, w których znaleźli zatrudnienie. W wyniku projektu nowe kwalifikacje uzyskało 105 osób.

27 Lublin 2006


Pobierz ppt "Ul. Nałęczowska 30 20-701 Lublin tel./fax: 081 747 94 08"

Podobne prezentacje


Reklamy Google