Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z a d a n i a : s potkania zespołu redakcyjnego gazetki, w ydawanie i sprzedawanie gazetki, s potkania z innymi sekcjami, Radą Rodziców i SU SP,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z a d a n i a : s potkania zespołu redakcyjnego gazetki, w ydawanie i sprzedawanie gazetki, s potkania z innymi sekcjami, Radą Rodziców i SU SP,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Z a d a n i a : s potkania zespołu redakcyjnego gazetki, w ydawanie i sprzedawanie gazetki, s potkania z innymi sekcjami, Radą Rodziców i SU SP, p omoc w organizacji imprez okolicznościowych w szkole.

6 Z a d a n i a : o rganizacja dyskotek i uroczystości szkolnych, p rzygotowanie gazetek szkolnych na korytarzu, a ktualizacja strony internetowej Gimnazjum SU, s potkania z innymi sekcjami.

7 Z a d a n i a : p omoc nauczycielom wychowania fizycznego w przygotowaniach do zawodów sporotwych, p rzygotowanie artykułów do działu sportowego "Gimka", p omoc w organizacji imprez okolicznościowych w szkole, s potkania z innymi sekcjami.

8 Z a d a n i a : o rganizacja pomocy uczniom mającym problemy w nauce, s potkania z innymi sekcjami, p omoc w przygotowaniu gazetek szkolnych na korytarzach, p omoc w organizacji imprez okolicznościowych w szkole.

9

10

11

12 J ulia Dąbrowska A leksandra Mordzak M artyna Augustyniak M arta Polichnowska E liza Zaborowska N ie wiem, nie obchodzi mnie to

13

14 p rzewodniczącą i skład samorządu w iększe zainteresowanie życiem szkoły p omoc dla uczniów słabszych z większenie ilości np.. apeli, dyskotek, konkursów, imprez okolicznościowych g azetkę „GIMEK” n ic, ponieważ działa dobrze n ie wiem, nie obchodzi mnie to

15

16

17

18 o soby działające w nim powinny być zaangażowane w pracę p owinna się pojawiać ocena pracy sekcji w ięcej wyjazdów, wycieczek z większenie ilości konkursów z miana opiekunów, przewodniczącej, członków sekcji p rzeprowadzenie akcji zarobkowych z większenie oraz ulepszenie gazetek szkolnych w ięcej zajęć dodatkowych

19 z biórki charytatywne s przedaże ciast, kanapek ( zarobki ) l oterie fantowe a pele z awody np. sportowe, muzyczne, plastyczne d yskoteki tematyczne w ycieczki np. w góry, nad morze k onkursy między klasowe

20

21


Pobierz ppt "Z a d a n i a : s potkania zespołu redakcyjnego gazetki, w ydawanie i sprzedawanie gazetki, s potkania z innymi sekcjami, Radą Rodziców i SU SP,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google