Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORESIGHT konkurs MNiI Jacek Kuciński, NCP JRC Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 15 marca 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORESIGHT konkurs MNiI Jacek Kuciński, NCP JRC Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 15 marca 2005."— Zapis prezentacji:

1 FORESIGHT konkurs MNiI Jacek Kuciński, NCP JRC Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 15 marca 2005

2 na składanie wniosków do Działania 1.4.5 Projekty badawcze zamawiane w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight) pod tytułem: „Badanie wpływu wyników realizacji Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie oraz regionalnych projektów foresight na decyzje w sferze polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa” oraz/lub Projekty celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. Foresight) dla kraju, regionu lub makroregionu, w oparciu o rozwój kluczowych technologii. Dofinansowanie projektu w Poddziałaniu 1.4.5 nie może przekroczyć 50 % jego całkowitych kosztów kwalifikowanych. Konkurs Ministra Nauki i Informatyzacji J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

3 Projekty celowe -1 J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005 Cel projektu: Identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym dla rozwoju kraju, regionu, branży oraz opracowanie scenariuszy ich rozwoju w horyzoncie czasowym do 2020 roku. Preferowane będą projekty obejmujące swym zasięgiem makroregiony oraz realizowane przy udziale Polskich Platform Technologicznych Beneficjent: Właściwi ministrowie lub organy samorządu wojewódzkiego

4 Projekty celowe -2 J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005 Załączniki: 1. Studium wykonalności rozszerzone o program wdrożenia rezultatów projektu i harmonogram jego realizacji. 2. Opis doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów badawczych (dotyczy działań w regionach i branżowych ). Wyniki realizacji: określenie kluczowych technologii dla kraju podczas realizacji Narodowego Programu Foresight, regionu w odniesieniu do Regionalnych Strategii Innowacji I branży, z uwzględnieniem możliwości koncentracji działań w postaci klastrów przemysłowych....... przedstawione w postaci scenariuszy zweryfikowanych na drodze konsultacji społecznych i skonfrontowanego z polityką UE

5 Projekty badawcze zamawiane-1 J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005 Cel projektu: Zapoznanie się z możliwościami oddziaływania projektów foresight na decyzje w sferze polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz wykazanie zalet realizacji tego typu projektów w tej dziedzinie. Beneficjent: Z sektora finansów publicznych (szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze) oraz nie zaliczani do sektora finansów publicznych (np. przedsiębiorcy).

6 J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005 Wynik realizacji projektu:.....wykazanie potrzeby oddziaływania projektów foresight na decyzje polityczne w sferze polityki naukowej i naukowo-technicznej zarówno na szczeblu narodowym jak i regionalnym, Projekty badawcze zamawiane-2 Wniosek powinien zawierać przede wszystkim ogólną wizję rozwoju regionu lub branży, w oparciu o rozwój wiodących technologii, proponowany budżet i harmonogram realizacji projektu, metodologię i zakres proponowanych prac, skwantyfikowane wskaźniki produktu i efektu, profile zawodowe zatrudnionych osób......

7 Społeczeństwo Przemysł Wojsko Zagadnienia Główni odbiorcy Nauka Technika Gospodarka Zastosowane foresight’u J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

8 Narodowy Program Foresight 1. ZDROWIE I ŻYCIE Chemikalia i farmaceutyki, żywność, technologie i instrumenty medyczne 2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY Energia, ekologia, technologie na rzecz ochrony środowiska, nowe materiały, zasoby naturalne 3.TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Infrastruktura, sieci, dostęp do informacji, edukacja, ePolska 4. BIEZPIECZEŃSTWO Ekonomiczne socjalne, polityczne, technologiczne J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

9 Foresight technologiczny na świecie 19601970198019901994 19962002 USA 1,2,3,4,5 projekt w Japonii Niemcy 1993 Projekt Niemiecko -Japoński Francja Rep. Korei UK Niemcy „Mini-Delphi” 6-ty proj. w Japonii 1998 Niemcy Holandia Hiszpania Austria Indonezja Połud.Afryka Tajlandia Brazylia Peru Węgry Rep. Czeska 2004 Polska Delphi – RAND Co., 1969 Cross-Impact –Anal. – O. Helmer, 1977

10 Foresight P2 P-parametry stanu -ilość wdrożeń/rok, -ilość firm innowacyjnych -finansowanie nauki z przemysłu Wo - warunki brzegowe - struktura finansowania, - wielkość nakładów, - priorytety obraz przyszłość W2 P1 W1 scenariusz 1 scenariusz 2 up dow n Prognozowanie konsultacje społeczne DIAGNOZA P W Foresight Prognozowanie J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

11 kryteriametody Metody oparte na wydobywaniu eksperckiej wiedzy w celu rozwoju długoterminowej strategii - metoda Delphi - panel ekspercki, - analiza SWOT, - konsultacje społeczne Metoda ilościowa- ekstrapolacja - modelowanie - krzyżowa analiza wpływu Metody określające punkty kluczowe działania w celu zbudowania strategii -technologie kluczowe - drzewo odniesień - analiza morfologiczna Kryteria i metody J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

12 Ekspertyza Interakcyjne uzgodnienie wnioskowanie Kombinacje metod Panele Delphi Konferencje Warsztaty Burza mózgów Scenariusze Budowanieperspektyw Kreatywność J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

13 założenia wstępne Analiza naukowo- techniczna Analiza socjo- ekonomiczna Synteza -raport końcowy konsultacje społeczne przygotowywanie materiałów organizacja spotkań Wykonawca Komitet sterujący: Konsultacje Benchmarking NCP JRC Realizacja projektu J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

14 Benchmarking i consulting PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ JRC FP6 4132° Long-term economic FP6 2154° Technology scenarius for transport FP64112° Biotechnology development & human health FP62213° Eenergy and industrial greenkous gas emission FP6 2313° Energy Technologies Modelling and Scenarios FP6 4113° Clean technologies: techno-economic analalysis FP6 4221° S&T Foresight in EU+ KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY – NCP JRC Warszawa, ul. Świętokrzyska 21, pok. 207, Tel. +22 828 74 83, tel. Komórkowy: 0502 572 901 Jacek.kucinski@kpk.gov.pl J. Kuciński Warszawa, 15 marca 2005

15

16


Pobierz ppt "FORESIGHT konkurs MNiI Jacek Kuciński, NCP JRC Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 15 marca 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google