Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności."— Zapis prezentacji:

1 1 Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych. Student przyswoi sobie wiedzę dotyczącą znaczenia jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Pozna zasady zarządzanie procesami i zagadnienia związane z normalizacją międzynarodową, regionalną i krajową, a także reguły oceny zgodności systemów i wyrobów oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu. Wiedza wyniesiona z kursu pozwoli studentowi na umiejętność korzystania w pracy zawodowej z przyswojonych podstawowych reguł z dziedziny zarządzania jakością. Opracowała: Z.Zymonik

2 2 Program wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) 1.Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością. Historia, filozofia, istota jakości. Pomiar i ocena jakości. 2.Zasady zarządzania jakością. Orientacja na klienta. Przywództwo. Zaangażowanie ludzi. Podejście procesowe. Podejście systemowe. Ciągłe doskonalenie. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami. 3.Podstawowe koncepcje zarządzania jakością. TQM. Trylogia Jurana. 14 zasad Deminga. „Zero defects” Crosby`ego. Standardy jakości Feigenbauma. Marnotrawstwo zasobów Ohno. 4.Normalizacja. Geneza, znaczenie i cele normalizacji. Normalizacja a przepisy prawne. Korzyści z normalizacji. Szczeble normalizacji: normalizacja międzynarodowa, regionalna i krajowa. 5.Normy i wymagania wyznaczające standardy systemów zarządzania jakością. Międzynarodowe normy ISO serii 9000 i pochodne. 6.Norma modelowa ISO 9001. Wymagania. Korzyści i utrudnienia w procesie wdrażania i stosowania systemu zarządzania jakością. Certyfikowanie systemów zarządzania jakością. 7.Systemy oceny zgodności (bezpieczeństwo produktu). Europejski obszar regulowany i nieregulowany. Podejście do harmonizacji i normalizacji technicznej. 8.Koszty jakości. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny. 9.Samoocena organizacji. Modele doskonalenia zarządzania organizacją. Bariery wdrażania w polskiej gospodarce koncepcji TQM. 10.Kierunki rozwoju dziedziny zarządzania jakością. Forma zaliczenia: Sprawdzian na przedostatnim wykładzie (test) 1.. Forma zaliczenia: pisemny sprawdzian (test wyboru) na przedostatnich zajęciach. wykładu. Opracowała: Z. Zymonik

3 3 Literatura podstawowa do kursu „Podstawy zarządzania jakością” (Elektronika) Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa 2013 (forma okładki na stronie www zofia zymonik). Dostępność podręcznika akademickiego: Biblioteka Główna (Budynek A1), Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania (Budynek B4), Biblioteka Wydziału Mechanicznego (Budynek B4), a także w Wydawnictwie PWE. Ponadto artykuły w czasopismach naukowych:  „Problemy Jakości” (miesięcznik)  „Zarządzanie Jakością” (kwartalnik) Opracowała: Z.Zymonik


Pobierz ppt "1 Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google