Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności."— Zapis prezentacji:

1 Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności rozumienia problematyki zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych. Student przyswoi sobie wiedzę dotyczącą znaczenia jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w działaniach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Pozna zasady zarządzanie procesami i zagadnienia związane z normalizacją międzynarodową, regionalną i krajową, a także reguły oceny zgodności systemów i wyrobów oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu. Wiedza wyniesiona z kursu pozwoli studentowi na umiejętność korzystania w pracy zawodowej z przyswojonych podstawowych reguł z dziedziny zarządzania jakością. Opracowała: Z.Zymonik

2 Program wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika)
Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością. Historia, filozofia, istota jakości. Pomiar i ocena jakości. Zasady zarządzania jakością. Orientacja na klienta. Przywództwo. Zaangażowanie ludzi. Podejście procesowe. Podejście systemowe. Ciągłe doskonalenie. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami. Podstawowe koncepcje zarządzania jakością. TQM. Trylogia Jurana. 14 zasad Deminga. „Zero defects” Crosby`ego. Standardy jakości Feigenbauma. Marnotrawstwo zasobów Ohno. Normalizacja. Geneza, znaczenie i cele normalizacji. Normalizacja a przepisy prawne. Korzyści z normalizacji. Szczeble normalizacji: normalizacja międzynarodowa, regionalna i krajowa. Normy i wymagania wyznaczające standardy systemów zarządzania jakością. Międzynarodowe normy ISO serii 9000 i pochodne. Norma modelowa ISO Wymagania. Korzyści i utrudnienia w procesie wdrażania i stosowania systemu zarządzania jakością. Certyfikowanie systemów zarządzania jakością. Systemy oceny zgodności (bezpieczeństwo produktu). Europejski obszar regulowany i nieregulowany. Podejście do harmonizacji i normalizacji technicznej. Koszty jakości. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny. Samoocena organizacji. Modele doskonalenia zarządzania organizacją. Bariery wdrażania w polskiej gospodarce koncepcji TQM. Kierunki rozwoju dziedziny zarządzania jakością. Forma zaliczenia: Sprawdzian na przedostatnim wykładzie (test) . Forma zaliczenia: pisemny sprawdzian (test wyboru) na przedostatnich zajęciach. wykładu. zarządznai Opracowała: Z. Zymonik

3 Literatura podstawowa do kursu „Podstawy zarządzania jakością”
(Elektronika) Zofia Zymonik , Adam Hamrol, Piotr Grudowski , Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa 2013 (forma okładki na stronie www zofia zymonik). Dostępność podręcznika akademickiego: Biblioteka Główna (Budynek A1), Biblioteka Wydziału Informatyki i Zarządzania (Budynek B4), Biblioteka Wydziału Mechanicznego (Budynek B4), a także w Wydawnictwie PWE. Ponadto artykuły w czasopismach naukowych: „Problemy Jakości” (miesięcznik) „Zarządzanie Jakością” (kwartalnik) Opracowała: Z.Zymonik


Pobierz ppt "Cel wykładu Podstawy zarządzania jakością (Elektronika) (prowadzący: prof.nadzw.dr hab.Zofia Zymonik) Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google