Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła z klasą 2.0. Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i„Gazetę Wyborczą”. Od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła z klasą 2.0. Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i„Gazetę Wyborczą”. Od."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła z klasą 2.0

2 Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i„Gazetę Wyborczą”. Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, skupiono się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Szkoła z Klasą 2.0 jest skierowana do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.

3 Zadania szkół: 1.Pierwszym zadaniem szkół jest wypracowanie planu działania na cały rok szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora). 2.Zadaniem Dyrektora jest wybranie (po konsultacji z Zespołem 2.0) i wprowadzenie zmiany sposobu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK (do wyboru z listy) w ciągu roku szkolnego. W pierwszym semestrze dyrektor opisuje planowanie zmiany, w drugim - podjęte działania. 3.W pierwszym semestrze nowe szkoły wprowadzają Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). W każdej szkole biorącej udział w programie po raz pierwszy, odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz uczeniu innych (np. rodziców i starszych mieszkańców miejscowości). Debata szkolna poprzedzona będzie debatami klasowymi, prowadzonymi przez każdego nauczyciela.Kodeksy 2.0 4.Każdy nauczyciel przeprowadza z uczniami zadanie TIK (sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu). Forma i treść zadania zależy od stażu szkoły w programie. Duży nacisk kładziemy na wymianę dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych i doświadczeń pomiędzy szkołami. 5.Drugi semestr poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych. To metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów. 6.Na zakończenie programu odbywają się Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli). Najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane są na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie. Chętne szkoły organizują Uczniowskie Fora Naukowe.

4 Termin zamieszczenia opisu na platformie (zada nie może być wykonane wcześniej) Zadanie 20.12.2013 Zadanie dyrektora - planowanie 20.05.2014 Zadanie dyrektora - realizacja HARMONOGRAM DYREKTORA

5 Termin zamieszczenia opisu na platformie (zada nie może być wykonane wcześniej) Zadanie 31.10.2013 Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 18.12.2013Debata szkolna 21.01.2014Kodeks 2.0 03.06.2014Szkolny Festiwal 18.06.2014Spotkanie podsumowujące HARMONOGRAM KOORDYNATORA

6 Termin zamieszczenia opisu na platformie(zadan ie może być wykonane wcześniej) Zadanie 27.11.2013Debata klasowa 20.01.2014 Zadanie TIK 10.03.2014 Projekt edukacyjny – planowanie 30.04.2014 Projekt edukacyjny – realizacja 03.06.2014 Projekt edukacyjny – prezentacja HARMONOGRAM NAUCZYCIELA

7 1.Debata klasowa - prowadzi ją każdy nauczyciel zaangażowany w program, ze swoją grupą uczniów. Służy zapoznaniu uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i przygotowuje uczniów do czynnego udziału w debacie szkolnej; 2.Zadanie TIK - nauczyciele wraz z uczniami testują na zajęciach wybraną zasadę Kodeksu 2.0; 3.Planowanie projektu - pod opieką nauczycieli uczniowie planują projekt edukacyjny wykorzystujący nowoczesne technologie - wybierają temat i planują jego przebieg; 4.Realizacja projektu - pod opieką nauczycieli uczniowie realizują zaplanowany projekt edukacyjny, wykorzystujący nowoczesne technologie; 5.Prezentacja projektu - nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego. Omawiają z uczniami jego przebieg, ostateczne efekty i zastanawiają się wspólnie, czego uczniowie się nauczyli w trakcie wspólnej pracy, jakie wnioski wyciągnęli, na jakie trudności napotkali, co można by zrobić inaczej, itp. Po ich zrealizowaniu opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie programu Szkoły z klasą 2.0.platformie programu Szkoły z klasą 2.0

8 PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY: 1.cel główny 2.zadania służące realizacji celu głównego 3.terminy, daty 4.osoby odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych zadań

9 Kodeks 2.0 Każda szkoła opracowuje, testuje i weryfikuje Kodeks 2.0, czyli zbiór zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli. Tworząc swój kodeks szkoła odwołuje się do podanej listy problemów, ale odpowiada na zawarte w niej pytania zgodnie z własnymi potrzebami. Może skorzystać z naszych sugestii, a także zwrócić się o pomoc do ekspertów. Szkolny Kodeks musi być otwarty, dynamiczny i łatwy do zmodyfikowania, gdy pojawią się nowe narzędzia TIK i nowe możliwości.

10 ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ I CIEKAWEJ PRACY


Pobierz ppt "Szkoła z klasą 2.0. Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i„Gazetę Wyborczą”. Od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google