Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 25 godzin ćwiczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 25 godzin ćwiczeń."— Zapis prezentacji:

1 warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 25 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. Poznanie oraz rozumienie podstaw nowoczesnego procesu fotografowania i jego uwarunkowań 2. Rozumienie związków fotografii z innymi dyscyplinami artystycznymi oraz z innymi środkami wyrazu-wypowiedzi artystycznej 3. Poznanie możliwości zastosowania fotografii w procesie kształcenia

3 4. Kształtowanie zdolności analizy obrazu fotograficznego oraz metod wnioskowania na jego podstawie 5. Poznanie roli światła, odległości i barw w tworzeniu obrazu fotograficznego 6. Wdrożenie do refleksyjnego stosunku do kompetencji w zakresie fotografowania samego pedagoga i jego uczniów

4 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU 1.Wprowadzenie do przedmiotu. Fotografia – jest w niej ukryty skarb. Jak stajemy się fotografami? Cechy dobrego fotografa. Możliwości aparatu a umiejętności fotografa. Doskonalenie zdjęć. Wykorzystanie fotografii w procesie kształcenia. 2. Podstawy fotografowania: światło, odległość, barwy i triki w fotografowaniu.

5 3. Sztuka fotografowania w metodach dydaktycznych. 4. Sztuka fotografowania w środkach dydaktycznych. 5. Sztuka fotografowania w indywidualnym rozwoju ucznia. 6. Sztuka fotografowania w indywidualnym rozwoju pedagoga.

6 Założenia: Po zakończeniu cyklu ćwiczeń student będzie: 1.rozumiał rolę fotografii w pracy nauczyciela w nowoczesnej szkole 2.poprawnie analizował i wnioskował na podstawie obrazu fotograficznego 3.rozumiał rolę światła, odległości i barw w procesie fotografowania

7 4. posługiwał się wybranymi technikami fotograficznymi w tworzeniu środków dydaktycznych 5. posługiwał się wybranymi technikami fotograficznymi podczas stosowania różnorodnych metod kształcenia 6. rozwijał w sobie oraz w swoich uczniach potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie kompetencji fotografowania.

8 Literatura Kelby S. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 200 ujęć Scotta Kelby’ego. Gliwice 2014. Rouille A. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Kraków 2007 Sekuła A. Społeczne użycie fotografii. Warszawa 2010. Zakia R., Page D. Kompozycja w fotografii. Przewodnik praktyczny. Gliwice 2011. Dederko Sz. Światło i cień w fotografii. Warszawa2008.

9 Cykl zajęć w postaci ćwiczeń kończy się zaliczeniem z oceną na którą składa się: 1.udział studenta w zajęciach, który jest bardzo ściśle związany z aktywnością z uwagi na metody problemowe i warsztaty dydaktyczne, które są podstawowymi metodami pracy na ćwiczeniach 2.Prezentacja wykonanej przez studenta fotografii (lub cyklu fotografii) i jej/ich omówienie 3.Udział w badaniu dotyczącym zastosowania fotografii w edukacji

10 Na ocenę zaliczeniową składa się: 1. udział studenta w zajęciach ćwiczeniowych – możliwość otrzymania 32 punktów (po 4 punkty za każdą z 8 obecności) 2. Prezentacja samodzielnie wykonanej fotografii /cyklu fotografii i jej/ich omówienie (maksymalnie 20 punktów) 3. Udział w badaniu dotyczącym zastosowania fotografii w edukacji (maksymalnie 15 punktów) RAZEM: 32 +20+15=67

11 Punktacja ocen zaliczeniowych z przedmiotu dydaktyka: 32 punkty za udział w ćwiczeniach 20 punktów za prezentację 15 punktów za badania-ankiety 0 – 38 ocena 2.0 39 – 43 ocena 3.0 44 – 47 ocena 3.5 48 – 50 ocena 4.0 51 – 52 ocena 4.5 53 – 67 ocena 5.0

12 konsultacje piątki 11.30-12.15 pokój 334 b w budynku C bardzo proszę o wcześniejszy mail na adres: ania@kozuh.net


Pobierz ppt "Warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 25 godzin ćwiczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google