Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności 17-18.06.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności 17-18.06.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego."— Zapis prezentacji:

1 Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności 17-18.06.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 43-50-660, mroszak@zcdn.edu.pl 1

2 VII dbanie o estetykę zapisu VI tworzenie wypowiedzi twórczych, oryginalnych, nieszablonowych, świadczących o prawdziwym mistrzostwie (giętki język), dobór odpowiednich środków wyrazu, by odpowiednie dać rzeczy słowo V budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem kompozycyjnym, językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym i stylistycznym SZTUKA PISANIA I budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą) IV dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów własnych i cudzych (m.in. streszczenia, skracania, rozwijania, przekształ- cania stylistycznego, wykorzystywania cytatów) II tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących wartościujących, służących wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów III budowanie wypowiedzi w następujących formach: opis, opowiadanie, kartka pocztowa, list, telegram, zaproszenie, ogłoszenie, instrukcja zawiadomienie, notatka, sprawozdanie, przepis Jolanta Bilkiewicz: O sztuce pisania w podręcznikach Anity Gis Zrozumieć słowo

3 Metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Dobór metod nauczania zależy od: wieku uczniów; treści nauczania; celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej; organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel. 17-18.06.2010r. 3

4 4 Metoda ćwiczeń okazjonalnych Metoda analizy i twórczego naśladowania wzorów Metoda norm i instrukcji Metoda przykładu intersemiotycznego Metoda praktyki pisarskiej PISANIE - METODY

5 BIBLIOGRAFIA Cyniak E. Rola ćwiczeń redakcyjnych w kształceniu sprawności językowej. (w:) Z dydaktyki języka ojczystego w szkole, pod red. S. Gali, Łódź 1996. Dyduchowa A. Metody kształcenia sprawności językowej uczniów - projekt systemu, model podręcznika. Kraków 1988. Wydawnictwo Naukowe WSiP; Jak kształcić sprawność językową? (w:) Język Polski w Szkole IV-VIII, cz.I- 1981/82 z.3, cz.II-1982/83 z.3, cz.III-1983/84 z.2, cz.IV-1984/85 z.2; Kłakówna Z. A., Praktyka pisarska jako metoda nauczania,(w:) Polonistyka 1986, nr 4 i 7; Nagajowa M. Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa 1985. Nauka o języku dla nauki języka. Kielce 1994. Sztuka dobrego pisania i mówienia. Warszawa 2003. Pankowska K. Edukacja przez dramę. Warszawa 1997, WSiP; Smolińska-Rębas H., Filipiak E., Chorn R.. Technika swobodnego tekstu. Otwock-Warszawa 1995, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta; Żuchowska W. Oswajanie ze sztuką słowa. Warszawa1992, WSiP; 5

6 Dziękuję za uwagę ! Kontakt: Małgorzata Roszak-Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie e-mail rosz_ma@op.pl Tel. 609-237-599 17-18.06.2010r. 6


Pobierz ppt "Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności 17-18.06.2010r. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google