Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności"— Zapis prezentacji:

1 Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności
Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

2 dbanie o estetykę zapisu budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie
VII dbanie o estetykę zapisu I budowanie wypowiedzi pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą) II tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących wartościujących, służących wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów VI tworzenie wypowiedzi twórczych, oryginalnych, nieszablonowych, świadczących o prawdziwym mistrzostwie (giętki język), dobór odpowiednich środków wyrazu, by „odpowiednie dać rzeczy słowo” SZTUKA PISANIA III budowanie wypowiedzi w następujących formach: opis, opowiadanie, kartka pocztowa, list, telegram, zaproszenie, ogłoszenie, instrukcja zawiadomienie, notatka, sprawozdanie, przepis IV dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów własnych i cudzych (m.in. streszczenia, skracania, rozwijania, przekształ- cania stylistycznego, wykorzystywania cytatów) V budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem kompozycyjnym, językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym i stylistycznym Jolanta Bilkiewicz: O sztuce pisania w podręcznikach Anity Gis „Zrozumieć słowo”

3 Metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Dobór metod nauczania zależy od: wieku uczniów; treści nauczania; celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej; organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel. r.

4 i twórczego naśladowania wzorów
PISANIE - METODY Metoda analizy i twórczego naśladowania wzorów Metoda norm i instrukcji Metoda ćwiczeń okazjonalnych Metoda praktyki pisarskiej Metoda przykładu intersemiotycznego r.

5 BIBLIOGRAFIA Cyniak E. Rola ćwiczeń redakcyjnych w kształceniu sprawności językowej. (w:) Z dydaktyki języka ojczystego w szkole, pod red. S. Gali, Łódź 1996. Dyduchowa A. Metody kształcenia sprawności językowej uczniów - projekt systemu, model podręcznika. Kraków Wydawnictwo Naukowe WSiP; Jak kształcić sprawność językową? (w:) Język Polski w Szkole IV-VIII, cz.I-1981/82 z.3, cz.II-1982/83 z.3, cz.III-1983/84 z.2, cz.IV-1984/85 z.2; Kłakówna Z. A. , Praktyka pisarska jako metoda nauczania,(w:) Polonistyka 1986, nr 4 i 7; Nagajowa M. Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. Warszawa 1985. Nauka o języku dla nauki języka. Kielce 1994. Sztuka dobrego pisania i mówienia. Warszawa 2003. Pankowska K. Edukacja przez dramę. Warszawa 1997, WSiP; Smolińska-Rębas H., Filipiak E. , Chorn R.. Technika swobodnego tekstu. Otwock-Warszawa 1995, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta; Żuchowska W. Oswajanie ze sztuką słowa. Warszawa1992, WSiP;

6 Dziękuję za uwagę ! Kontakt: Małgorzata Roszak-Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Tel r.


Pobierz ppt "Pisanie-metody kształcenia tej umiejętności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google