Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdalne Nauczanie w Praktyce Nowoczesne Metody Nauczania (NMN) dr Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdalne Nauczanie w Praktyce Nowoczesne Metody Nauczania (NMN) dr Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK."— Zapis prezentacji:

1 Zdalne Nauczanie w Praktyce Nowoczesne Metody Nauczania (NMN) dr Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK

2 Zdalne Nauczanie w Praktyce - założenia Uczestnicy kursu: Dysponują własnymi dydaktycznymi materiałami elektronicznymi - dokumenty, zdjęcia, prezentacje, filmy. Podczas zajęć oraz w wyniku samodzielnej pracy tworzą: – sylabus przedmiotu, – scenariusze zajęć, – dydaktyczne materiały elektroniczne do umieszczenia na platformie elektronicznego wspomagania zajęć, – poradnik metodyczny. Po ukończeniu kursu przystępują do konkursu na najlepsze propozycje autorskich materiałów, wykorzystujących nowoczesne metody nauczania. Prowadzą zajęcia w trybie zdalnym zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora.

3 Ważne dokumenty

4 Efekty kształcenia - Wiedza Po zakończeniu kursu Uczestnik: zna podstawowe funkcje i możliwości platformy zdalnego nauczania zna sposoby wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie nauczania przy użyciu platformy zdalnego nauczania zna zasady i możliwości stosowania nowoczesnych technologii nauczania w pracy dydaktycznej Weryfikacja efektów kształcenia: przygotowanie własnego projektu zajęć przygotowanie autorskiego kursu zdalnego (min. 15 godzin) na bazie własnych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem różnych możliwości oferowanych przez platformę zdalnego nauczania

5 Efekty kształcenia - Umiejętności Po zakończeniu kursu Uczestnik: posługuje się podstawowymi funkcjami platformy zdalnego nauczania potrafi tworzyć kursy zdalne na platformie zdalnego nauczania stosuje rozwiązania oferowane przez nowoczesne technologie nauczania w pracy dydaktycznej Weryfikacja efektów kształcenia: sprawdzenie umiejętności przez ocenę realizacji bieżących zadań praktycznych oraz utworzonego kursu zdalnego

6 Efekty kształcenia Kompetencje personalne i społeczne Po zakończeniu kursu Uczestnik: jest świadom trendów nowoczesnej pracy dydaktycznej i sposobów komunikacji stosuje się do wymogów systematyczności i precyzji nakładanych przez nowoczesne technologie nauczania jest kreatywny w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych i nowoczesnym przedstawianiu treści dydaktycznych Weryfikacja efektów kształcenia: analiza aktywności w zakresie komunikacji na platformie kontrola punktualności i systematyczności pracy na podstawie danych z platformy zdalnego nauczania ocena przygotowanych kursów zdalnych

7 METODYKA Zajęcia mieszane Zajęcia stacjonarne Wykłady zdalne Nasze doświadczenie Aspekty prawne Zasady estetyki Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii Projektowanie scenariuszy zajęć i tworzenie materiałów Przykłady dobrych praktyk RSEI KNO COME KRK UCNTN WZROST Efekty kształcenia

8 Ogólny plan zajęć bloktematyka obsada kadrowa jednostki/wydziały liczba godzin I wprowadzenie do aspektów prawnych istotnych na etapie tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych WPiA1 II przegląd podstawowych zasad estetyki w tworzeniu autorskich multimedialnych materiałów do nauczania WSzP1 III zasady wykorzystywania dostępnych światowych i krajowych zasobów bibliotecznych BU2 IVprzykłady dobrych praktyk w stosowaniu metod zdalnego nauczaniaWMiI6 V praktyczne wykorzystywanie: WMiI, Instytut Socjologii 10 narzędzi autorskich platform zdalnego nauczania metod przetwarzania obrazu i dźwięku metod nagrywania prostych i złożonych sekwencji filmowych VI projektowanie autorskich scenariuszy zajęć i tworzenie multimedialnych materiałów, wspomagających nauczanie: WMiI10 określenie indywidualnej tematyki opracowanie scenariusza zebranie materiału wybór metod i technologii prezentacja programu autorskiego Razem liczba godzin:30

9 Platforma elektronicznego wspomagania zajęć

10 Kiedy sięgać po nowoczesne technologie w pracy ze studentem? Celem wszystkich zajęć dydaktycznych jest przyrost wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych* Celem wspomagania zajęć nowoczesnymi metodami nauczania jest WZROST efektywności tego przyrostu. *Rozporządzenie MNiSzW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)

11 Program przedmiotu

12

13 Poradnik metodyczny cz. I.

14 Poradnik metodyczny cz. II.

15 Kreatorzy kursu koordynatorzy dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK – projekt WZROST na całym UMK dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK, z ramienia WH dr Maria Berndt-Schreiber - z ramienia WMiI prowadzenie wykładów zdalnych mgr Bożena Bednarek-Michalska, BU dr Krzysztof Białowicz, WSzP dr Monika Wałachowska, WPiA prowadzenie zajęć mieszanych dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI dr Krzysztof Skowronek, WMiI prof. Maciej M. Sysło, WMiI prowadzenie zajęć stacjonarnych mgr Anna Krawczyk, IS mgr Andrzej Polewczyński, WMiI dr Bartosz Ziemkiewicz, WMiI


Pobierz ppt "Zdalne Nauczanie w Praktyce Nowoczesne Metody Nauczania (NMN) dr Anna Beata Kwiatkowska WMiI UMK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google