Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy"— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy
Aminy Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy

2 Aminy - pochodne amoniaku, w którego cząsteczce atomu wodoru zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi. amoniak wzór ogólny amin CH3-CH2-CH2-NH2 propano-1-amina Fenyloamina - anilina

3 Rzędowość amin: CH3-CH2-NH2 CH3-NH-CH3
pierwszorzędowe - zastąpiony jeden atom wodoru CH3-CH2-NH2 etyloamina drugorzędowe - zastąpione dwa atomy wodoru CH3-NH-CH3 dimetyloamina trzeciorzędowe - zastąpione trzy atomy wodoru etylodimetyloamina

4 Reakcje amin: Z powodu obecności wolnej pary elektronowej na atomie azotu, aminy wykazują charakter zasadowy. W porównaniu z amoniakiem aminy alifatyczne mają silniejszy charakter zasadowy, natomiast aminy aromatyczne słabszy Aminy reagują z wodą uwalniając jony OH ( co także jest skutkiem wolnej pary elektronowej na atomie azotu)

5 Reakcje amin: Aminy łatwo reagują z wodnymi roztworami kwasów nieorganicznych i karboksylowych, tworząc sole amoniowe, które najczęściej są rozpuszczalne w wodzie. metyloamina chlorek metyloamoniowy Reakcja jest odwracalna i po dodaniu na przykład NaOH ponownie powstaje amina. Zdolność amin do tworzenia wiązań wodorowych ma wpływ na ich temperatury wrzenia i dobrą rozpuszczalność w wodzie. Aminy o niewielkich cząsteczkach są bezbarwnymi gazami, a o większych cieczami lub ciałami stałymi

6 Otrzymywanie amin: + HBr
reakcja halogenopochodnych węglowodorów z amoniakiem pierwszorzędowa amina może dalej reagować z nadmiarem halogenopochodnej, tworząc aminy drugo- i trzeciorzędowe. + HBr redukcja wodorem związków nitrowych:

7 Wnioski i podsumowanie:
Aminy są związkami organicznymi zawierającymi grupę funkcyjną –NH2. Aminy są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Roztwory amin mają charakter zasadowy. Najbardziej znaną aminą aromatyczną jest anilina. Aminy wykorzystuje się jako półprodukty w syntezie organicznej. Aminy otrzymujemy przez redukcję halogenopodobnych oraz związków nitrowych.


Pobierz ppt "Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google