Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aminy Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy. Aminy - pochodne amoniaku, w którego cząsteczce atomu wodoru zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aminy Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy. Aminy - pochodne amoniaku, w którego cząsteczce atomu wodoru zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi."— Zapis prezentacji:

1 Aminy Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy

2 Aminy - pochodne amoniaku, w którego cząsteczce atomu wodoru zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi. amoniakwzór ogólny amin CH 3 -CH 2 -CH 2 -NH 2 propano-1-amina Fenyloamina - anilina

3 Rzędowość amin: pierwszorzędowe - zastąpiony jeden atom wodoru CH 3 -CH 2 -NH 2 drugorzędowe - zastąpione dwa atomy wodoru CH 3 -NH-CH 3 etyloamina dimetyloamina etylodimetyloamina trzeciorzędowe - zastąpione trzy atomy wodoru

4 Reakcje amin: Z powodu obecności wolnej pary elektronowej na atomie azotu, aminy wykazują charakter zasadowy. W porównaniu z amoniakiem aminy alifatyczne mają silniejszy charakter zasadowy, natomiast aminy aromatyczne słabszy Aminy reagują z wodą uwalniając jony OH  ( co także jest skutkiem wolnej pary elektronowej na atomie azotu)

5 Reakcje amin: Aminy łatwo reagują z wodnymi roztworami kwasów nieorganicznych i karboksylowych, tworząc sole amoniowe, które najczęściej są rozpuszczalne w wodzie. Reakcja jest odwracalna i po dodaniu na przykład NaOH ponownie powstaje amina. metyloamina chlorek metyloamoniowy Zdolność amin do tworzenia wiązań wodorowych ma wpływ na ich temperatury wrzenia i dobrą rozpuszczalność w wodzie. Aminy o niewielkich cząsteczkach są bezbarwnymi gazami, a o większych cieczami lub ciałami stałymi

6 Otrzymywanie amin: reakcja halogenopochodnych węglowodorów z amoniakiem pierwszorzędowa amina może dalej reagować z nadmiarem halogenopochodnej, tworząc aminy drugo- i trzeciorzędowe. + HBr redukcja wodorem związków nitrowych:

7 Wnioski i podsumowanie: 1.Aminy są związkami organicznymi zawierającymi grupę funkcyjną –NH 2. 2.Aminy są dobrze rozpuszczalne w wodzie. 3.Roztwory amin mają charakter zasadowy. 4.Najbardziej znaną aminą aromatyczną jest anilina. 5.Aminy wykorzystuje się jako półprodukty w syntezie organicznej. 6.Aminy otrzymujemy przez redukcję halogenopodobnych oraz związków nitrowych.


Pobierz ppt "Aminy Autorzy: Beata i Jacek Świerkoccy. Aminy - pochodne amoniaku, w którego cząsteczce atomu wodoru zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google