Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA ORGANICZNA WYKŁAD 6. Dehydratacja alkoholi 1°1° 3°3° 2°2°

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA ORGANICZNA WYKŁAD 6. Dehydratacja alkoholi 1°1° 3°3° 2°2°"— Zapis prezentacji:

1 CHEMIA ORGANICZNA WYKŁAD 6

2 Dehydratacja alkoholi 1°1° 3°3° 2°2°

3 1. Ogrzewanie alkoholu z kwasem siarkowym lub fosforowym 2. Przepuszczanie par alkoholu przez złoże tlenku glinu (Al 2 O 3 ) – kwas Lewisa – kataliza heterogeniczna

4 Dehydratacja alkoholi Produkt główny

5 Dehydratacja alkoholi Produkt główny

6 Dehydratacja alkoholi - mechanizm

7 Dehydratacja alkoholi Reaktywność alkoholi w reakcji dehydratacji 1°1°3°3°2°2° << Łatwość tworzenia się karbokationów 1°1°3°3°2°2° <<

8 Dehydratacja alkoholi – powstawanie izomerycznych alkenów

9 1°1° 2°2°

10 ZADANIE DOMOWE Jaki produkt otrzymamy w wyniku dehydratacji alkoholu neopentylowego? Napisz odpowiednie równanie reakcji. Narysuj mechanizm reakcji.

11 Dehydratacja alkoholi 1. Reakcja dehydratacji alkoholi zachodzi zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu 2. Pierwszy etap reakcji – tworzenie karbokationu – zachodzi analogicznie jak dla reakcji typu S N 1 Etap ten limituje szybkość reakcji 3. Istnieje analogiczna zależność pomiędzy reaktywnością a budową substratu jak w reakcji S N 1 4. Jeżeli spełnione są warunki strukturalne to reakcja dehydratacji alkoholi zachodzi z przegrupowaniem

12 Dehydratacja alkoholi E1 Eliminacja jednocząsteczkowa

13 Dehydrohalogenacja SN1SN1 E1

14 Dehydrohalogenacja SN1SN1E1 etap wspólny dla obu reakcji SN1SN1 działanie nukleofila E1 działanie zasady

15 Dehydrohalogenacja

16 HC H H C H H C H H C H H Cl OH Stan przejściowy

17 Dehydrohalogenacja E2 Eliminacja dwucząsteczkowa

18 Dehydrohalogenacja - orientacja 81%19% 80%20% 71%29%

19 Dehydrohalogenacja - orientacja <<< Łatwość tworzenia się alkenówTrwałość alkenów W PROCESIE DEHYDROHALOGENACJI ŁATWIEJ TWORZĄ SIĘ TRWALSZE ALKENY =

20 Dehydrohalogenacja - orientacja 80% 20%

21 Dehydrohalogenacja - orientacja regułą Zajcewa Jeżeli w reakcji eliminacji tworzy się w przewadze bardziej trwały alken to mówimy, że reakcja zachodzi zgodnie z regułą Zajcewa.

22 Dehydrohalogenacja - orientacja X1-heksen2-heksen I19%81% Br28%72% Cl33%67% F70%30%

23 Dehydrohalogenacja - orientacja IBrClF Średnia entalpia wiązań C-X [kJ/mol] 238276338484 Entalpia dysocjacji wiązań w halogenometanach CH 3 -X [kJ/mol] w temperaturze 298 K 237293352- Dane w tabeli za: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2001 karbokationoidowykarboanionoidowy

24 Dehydrohalogenacja - orientacja Jeżeli w reakcji eliminacji tworzy się w przewadze mniej trwały regułą Hofmanna alken to mówimy, że reakcja zachodzi zgodnie z regułą Hofmanna. August Wilhelm von Hofmann ur. 8 kwietnia 1818 zm. 5 maja 1892

25 Eliminacja 96%4% 86% orientacja zgodna z regułą Hofmanna

26 ZADANIE DOMOWE Dlaczego w wyniku ogrzewania w etanolu jodku dimetylo-tert-pentylosulfoniowego otrzymuje się 2-metylo-2-buten jako produkt główny (86%)?

27 Eliminacja – stereochemia reakcji (1R,2R)(1S,2S) (1R,2S)(1S,2R)

28 Eliminacja – stereochemia reakcji (1R,2R)(1S,2S) (1R,2S)(1S,2R) (Z)-1,2-difenylopropen (E)-1,2-difenylopropen

29 Eliminacja – stereochemia reakcji (1R,2R) (Z)-1,2-difenylopropen

30 Eliminacja – stereochemia reakcji (1S,2S) (Z)-1,2-difenylopropen

31 Eliminacja – stereochemia reakcji (1R,2S) (E)-1,2-difenylopropen

32 Eliminacja – stereochemia reakcji Konformacja antyperiplanarna Dwucząsteczkowa eliminacja halogenków alkilów jest najczęściej eliminacją typu anti

33 Eliminacja – stereochemia reakcji chlorek neomentylu 75% 25% Eliminacja zgodna z regułą Zajcewa

34 Następuje zmiana konformacji cząsteczki Eliminacja – stereochemia reakcji chlorek mentylu Podstawniki zajmują pozycje ekwatorialne Nie jest możliwa eliminacja anti Podstawniki zajmują pozycje aksjalne Atom chloru ma sąsiadujący atom wodoru w pozycji aksjalnej Tworzy się mniej rozgałęziony alken Reakcja zachodzi niezgodnie z regułą Zajcewa

35 Eliminacja Reakcja zachodzi 100*szybciej 2-chloronorbornen

36 Eliminacja Kwas 2-chlorofumarowy Kwas 2-chloromaleinowy Reaguje 50*szybciej

37 Eliminacja Reguła Bredta

38


Pobierz ppt "CHEMIA ORGANICZNA WYKŁAD 6. Dehydratacja alkoholi 1°1° 3°3° 2°2°"

Podobne prezentacje


Reklamy Google