Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych II spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych II spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych II spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 Gdańsk, 15 listopada 2013 r. Bartosz Kozicki Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

2 RPO WP w systemie programowania UE/PL/POM RPO WP 2014-2020 UE regulacje, cele EU 2020, Position Paper POMORSKIE MRR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO PTPO PC PO IŚ PO IRPO WER PROWPO Ryby

3 Priorytety Wkład UE %mln EUR 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 8,5143,9 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 9,5155,9 3. Edukacja (EFS) 8,0132,4 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 3,559,9 5. Zatrudnienie (EFS) 11,0184,4 6. Integracja (EFS) 5,594,6 7. Zdrowie (EFRR) 6,095,9 8. Konwersja (EFRR) 8,5143,9 9. Mobilność (EFRR) 17,0287,7 10. Energia (EFRR) 12,0203,8 11. Środowisko (EFRR) 6,5107,9 12. Pomoc techniczna (EFS) 4,061,5 RAZEM 1001 671,8 Priorytety i alokacje innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, e-usługi, efektywność energetyczna, OZE > 50% EFRR efektywność energetyczna, OZE 21,8% EFRR włączenie społeczne i walka z ubóstwem 20% EFS cztery priorytety inwestycyjne EFS 64% EFS (8.5, 8.9, 9.4, 10.1)

4 Opis Priorytetów PRIORYTET Cele szczegółowe Wskaźniki rezultatu DZIAŁANIE Uzasadnienie realizacji (diagnostyczne) Ukierunkowanie tematyczne Preferencje Ukierunkowanie terytorialne Sposób realizacji/forma wsparcia Grupy docelowe (ostateczni odbiorcy) Beneficjenci (wnioskodawcy) Wskaźniki produktu

5 Priorytet 6 INTEGRACJA Alokacja94,6 mln euro (EFS) Ukierunkowanie tematyczne programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym profilaktyka wykluczenia społecznego (dzieci i młodzież) usługi społeczne (m.in. placówki wparcia dziennego, świetlice środowiskowe, kluby seniora, piecza zastępcza, poradnictwo rodzinne, prawne i obywatelskie) resocjalizacja oraz aktywizacja usamodzielnianej młodzieży podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr instytucji pomocy społecznej powstawanie oraz profesjonalizacja istniejących PES działania inwestycyjne, doradcze i koordynacyjne w zakresie PES wdrażanie modelowych/pilotażowych rozwiązań PreferencjeProjekty: partnerskie/prozatrudnieniowe/wykorzystujące wolontariat Ukierunkowanie przestrzenne Obszary ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oraz działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparciaDotacje

6 Dalsze kroki Etap/działanieTerminy Ocena ex-ante/SOOŚ dla projektu RPO WP 2014+wrzesień 2013 – luty 2014 Ocena ex-ante instrumentów finansowychpaździernik 2013 – marzec 2014 Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014+1 października-21 listopada Konferencja inaugurująca konsultacje10 października Konferencje subregionalne: Starogard Gd. (Subregion Nadwiślański) 23 października Sopot/Gdańsk (Subregion Metropolitalny)30 października Słupsk (Subregion Słupski)8 listopada Chojnice (Subregion Południowy)13 listopada Konferencja podsumowująca konsultacje (Gdynia)27 listopada Spotkania Zespołu Konsultacyjnego21 października i 8 listopada Ostateczny projekt RPO WP 2014-2020styczeń 2014 Pozytywna decyzja MRR, negocjacje z KEod lutego 2014

7 Ekonomia społeczna – dylematy RPO 2014+ Definicyjny Dokładna prawna definicja PES (szczególnie NGO-PES) Czy wsparcie także dla otoczenia PES (CIS – KIS – ZAZ – WTZ)? Strategiczny Jakie funkcje promować: zatrudnieniowe? ekonomiczne? integracyjne? Tematyczny Jakiego typu wsparcie jest najbardziej potrzebne: –dla istniejących czy nowopowstających? –doradcze czy inwestycyjne? Techniczny (na dalszym etapie prac) Dotacje czy instrumenty zwrotne? W jakiej proporcji? Czy system budować na bazie OWES? Czy system OWES można poszerzyć o „komponent COP”?

8 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią, RPS oraz konsultacjami projektu RPO WP 2014-2020 dostępne są na stronie: www.strategia2020.pomorskie.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych II spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google