Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich
Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata projekt do konsultacji społecznych Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich Gdańsk, 20 listopada 2013 r.

2 RPO WP w systemie programowania UE/PL/POM
regulacje, cele EU 2020, Position Paper RPO WP MRR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO IŚ PO IR PO WER POMORSKIE SRWP 2020, 6 RPS PO PC PO PT PROW PO Ryby

3 Krajowe Programy Operacyjne vs. RPO

4 Opis Priorytetów PRIORYTET Cele szczegółowe Wskaźniki rezultatu
DZIAŁANIE Uzasadnienie realizacji (diagnostyczne) Ukierunkowanie tematyczne Preferencje Ukierunkowanie terytorialne Sposób realizacji/forma wsparcia Grupy docelowe (ostateczni odbiorcy) Beneficjenci (wnioskodawcy) Wskaźniki produktu

5 Priorytety (gospodarka)

6 Priorytety (rynek pracy)

7 Priorytety (sfera społeczna)

8 Priorytety (systemy infrastrukturalne)

9 Priorytety i alokacje Priorytety Wkład UE % mln EUR RAZEM 100 1 671,8
1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 8,5 143,9 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 9,5 155,9 3. Edukacja (EFS) 8,0 132,4 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 3,5 59,9 5. Zatrudnienie (EFS) 11,0 184,4 6. Integracja (EFS) 5,5 94,6 7. Zdrowie (EFRR) 6,0 95,9 8. Konwersja (EFRR) 9. Mobilność (EFRR) 17,0 287,7 10. Energia (EFRR) 12,0 203,8 11. Środowisko (EFRR) 6,5 107,9 12. Pomoc techniczna (EFS) 4,0 61,5 RAZEM 100 1 671,8 innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, e-usługi, efektywność energetyczna, OZE > 50% EFRR efektywność energetyczna, OZE 21,8% EFRR włączenie społeczne i walka z ubóstwem 20% EFS cztery priorytety inwestycyjne EFS 64% EFS (8.5, 8.9, 9.4, 10.1)

10 Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+
Obszar tematyczny RPO WP i PO KL ( ) RPO Dotacje Zwrotne Ogółem Plan % zmiana Środki UE (mln EUR) 1. Komercjalizacja wiedzy 70,4 143,9 104% 2. Przedsiębiorstwa 47,2 58,6 105,8 155,9 47% 3. Edukacja 141,8 192,3 36% 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 187,4 184,4 -2% 6. Integracja 67,1 94,6 41% 7. Zdrowie 35,9 95,9 167% 8. Konwersja 161,3 49,9 211,2 -32% 9. Mobilność 266,4 287,7 8% 10. Energia 34,1 203,8 497,7% 11. Środowisko 78,3 107,9 38% 12. Pomoc techniczna 44,2 61,48 39% RAZEM 1 134,1 108,5 1 242,6 1 671,8 35% 10

11 Podejście terytorialne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (zasięg określony w PZPW) nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla ZIT Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych projekty muszą spełnić kryteria formalne i wykonalności Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla RLKS elementy RLKS znajdą się m.in. w integracji społecznej (przesądzenie w toku Programu) Ostateczne kwoty alokacji dedykowanych ZIT/ZPT zostaną ustalone w toku realizacji Programu

12 Dalsze kroki Etap/działanie Terminy
Ocena ex-ante/SOOŚ dla projektu RPO WP 2014+ wrzesień 2013 – luty 2014 Ocena ex-ante instrumentów finansowych październik 2013 – marzec 2014 Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014+ 1 października-21 listopada Konferencja inaugurująca konsultacje 10 października Konferencje subregionalne: Starogard Gd. (Subregion Nadwiślański) 23 października Sopot/Gdańsk (Subregion Metropolitalny) 30 października Słupsk (Subregion Słupski) 8 listopada Chojnice (Subregion Południowy) 13 listopada Konferencja podsumowująca konsultacje (Gdynia) 27 listopada Spotkania Zespołu Konsultacyjnego 21 października i 8 listopada Ostateczny projekt RPO WP styczeń 2014 Pozytywna decyzja MRR, negocjacje z KE od lutego 2014

13 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią, RPS oraz konsultacjami projektu RPO WP dostępne są na stronie: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google