Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich Gdańsk, 20 listopada 2013 r. Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

2 RPO WP w systemie programowania UE/PL/POM RPO WP 2014-2020 UE regulacje, cele EU 2020, Position Paper POMORSKIE SRWP 2020, 6 RPS MRR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO PTPO PC PO IŚ PO IRPO WER PROWPO Ryby

3 Krajowe Programy Operacyjne vs. RPO

4 Opis Priorytetów PRIORYTET Cele szczegółowe Wskaźniki rezultatu DZIAŁANIE Uzasadnienie realizacji (diagnostyczne) Ukierunkowanie tematyczne Preferencje Ukierunkowanie terytorialne Sposób realizacji/forma wsparcia Grupy docelowe (ostateczni odbiorcy) Beneficjenci (wnioskodawcy) Wskaźniki produktu

5 Priorytety (gospodarka)

6 Priorytety (rynek pracy)

7 Priorytety (sfera społeczna)

8 Priorytety (systemy infrastrukturalne)

9 Priorytety Wkład UE %mln EUR 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 8,5143,9 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 9,5155,9 3. Edukacja (EFS) 8,0132,4 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 3,559,9 5. Zatrudnienie (EFS) 11,0184,4 6. Integracja (EFS) 5,594,6 7. Zdrowie (EFRR) 6,095,9 8. Konwersja (EFRR) 8,5143,9 9. Mobilność (EFRR) 17,0287,7 10. Energia (EFRR) 12,0203,8 11. Środowisko (EFRR) 6,5107,9 12. Pomoc techniczna (EFS) 4,061,5 RAZEM 1001 671,8 Priorytety i alokacje innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, e-usługi, efektywność energetyczna, OZE > 50% EFRR efektywność energetyczna, OZE 21,8% EFRR włączenie społeczne i walka z ubóstwem 20% EFS cztery priorytety inwestycyjne EFS 64% EFS (8.5, 8.9, 9.4, 10.1)

10 Obszar tematyczny RPO WP i PO KL (2007-2013)RPO 2014-2020 DotacjeZwrotneOgółemPlan % zmiana Środki UE (mln EUR) 1. Komercjalizacja wiedzy70,4 143,9104% 2. Przedsiębiorstwa 47,258,6105,8155,947% 3. Edukacja 141,8 192,336% 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 187,4 184,4-2% 6. Integracja 67,1 94,641% 7. Zdrowie 35,9 95,9167% 8. Konwersja 161,349,9211,2143,9-32% 9. Mobilność 266,4 287,78% 10. Energia 34,1 203,8497,7% 11. Środowisko 78,3 107,938% 12. Pomoc techniczna 44,2 61,4839% RAZEM 1 134,1108,51 242,61 671,835% Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+

11 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (zasięg określony w PZPW) nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla ZIT Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych projekty muszą spełnić kryteria formalne i wykonalności Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla RLKS elementy RLKS znajdą się m.in. w integracji społecznej (przesądzenie w toku Programu) Podejście terytorialne Ostateczne kwoty alokacji dedykowanych ZIT/ZPT zostaną ustalone w toku realizacji Programu

12 Dalsze kroki Etap/działanieTerminy Ocena ex-ante/SOOŚ dla projektu RPO WP 2014+wrzesień 2013 – luty 2014 Ocena ex-ante instrumentów finansowychpaździernik 2013 – marzec 2014 Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014+1 października-21 listopada Konferencja inaugurująca konsultacje10 października Konferencje subregionalne: Starogard Gd. (Subregion Nadwiślański) 23 października Sopot/Gdańsk (Subregion Metropolitalny)30 października Słupsk (Subregion Słupski)8 listopada Chojnice (Subregion Południowy)13 listopada Konferencja podsumowująca konsultacje (Gdynia)27 listopada Spotkania Zespołu Konsultacyjnego21 października i 8 listopada Ostateczny projekt RPO WP 2014-2020styczeń 2014 Pozytywna decyzja MRR, negocjacje z KEod lutego 2014

13 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią, RPS oraz konsultacjami projektu RPO WP 2014-2020 dostępne są na stronie: www.strategia2020.pomorskie.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google