Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?"— Zapis prezentacji:

1 1Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

2 2Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia  opiekuna prac dyplomowych  recenzenta prac dyplomowych  przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych MOTYWACJA Osiągnięcia dyplomanta (wyniki pracy - teoretyczne i praktyczne) są istotne, ale..... recenzent stawia ocenę na podstawie analizy TEKSTU PRACY DYPLOMOWEJ

3 3Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW CEL Praca dyplomowa – rodzaj dokumentu (raport naukowy) Ogólne zasady tworzenia dokumentów dotyczą także PRACY DYPLOMOWEJ Cel:  systematyzacja wiedzy  przypomnienie wybranych zasad  omówienie specyficznych aspektów  przekazanie użytecznych(?) informacji  uzyskanie tytułu zawodowego mgr inż.

4 4Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

5 5Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

6 6Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA kompletne pod względem merytorycznym opracowanie postawionego zadania, wykazujące umiejętność samodzielnego rozwiązania problemu badawczego; zadanie to może mieć charakter projektu, ale wymagane jest nowatorskie podejście do propozycji rozwiązania lub do użytych narzędzi projektowania (np. ich udoskonalenie) źródło: Dyplomowanie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Komisja Kształcenia Rady Wydziału EiTI, 2000

7 7Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW w pracy mgr - wymagane nowatorskie podejście algorytm, struktura układu, struktura danych,... PROBLEM PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? METODA ROZWIĄZANIE NARZĘDZIA + aparatura pomiarowa, systemy CAD, symulatory,... układ (projekt układu), moduł programowy, zależność (relacja),...

8 8Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK  Projekt [+ realizacja] „systemu” (układ, moduł programowy)  Mikrosystem z samo-testowaniem części analogowej  Testowanie przetworników analogowo-cyfrowych metodą histogramową  Małoszumowy przetwornik prąd/napięcie z automatyczną regulacją wzmocnienia  Studium analityczno-badawcze z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich  Pakiet programów do analizy dużych sieci wykorzystujących technikę macierzy rzadkich dla potrzeb diagnostyki układów analogowych  Modelowanie i symulacja wielostopniowych przetworników analogowo- cyfrowych w środowisku Matlab/Simulink

9 9Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  metoda, narzędzie (projektowania, analizy,...)  Badanie właściwości elektrycznych warystorowych ograniczników przepięć z ZnO  Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych i szumowych krzemowych ogniw słonecznych PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK

10 10Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW CYKL DYPLOMOWANIA (2 semestry) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Pogłębione studia literaturowe + krytyczna refleksja (oparta na doświadczeniu) + rozszerzenie/uogólnienie/pogłębienie sformułowania problemu + opracowanie metody i narzędzi (z elementami nowatorstwa) + rozwiązanie problemu

11 11Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ  oryginalne sformułowanie problemu  nie opracowano dotychczas aplikacji wykorzystującej nowo opracowane układy scalone (a jest konkretne zapotrzebowanie)  nie zbadano dotychczas zależności... od... (a jest to celowe, ponieważ...)  nowa/udoskonalona metoda  dotychczas realizowano tę funkcję programowo; proponowana jest bardziej wydajna realizacja sprzętowa  znane są realizacje tego modułu/algorytmu w układach FPGA, jednak żadna z nich nie wykorzystuje wbudowanych modułów pamięci; proponowana jest realizacja korzystająca z tego typu modułów  dotychczas badano to zjawisko używając...; proponowane jest użycie innego zestawu narzędzi, obejmującego...

12 12Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ  znaczne udoskonalenie/przystosowanie narzędzia  standardowy (dostępny) symulator uszkodzeń nie ma funkcji umożliwiającej modelowanie uszkodzeń typu...; niezbędne jest jego przystosowanie  standardowy (dostępny) system CAD nie akceptuje struktury i formatu danych dostarczanych przez zleceniodawcę projektu; niezbędne jest jego dostosowanie  sygnał otrzymywany na wyjściu badanego obiektu nie odpowiada parametrom wymaganym w standardowym (dostępnym) systemie pomiarowym; niezbędne jest dostosowanie systemu - zbudowanie odpowiedniego konwertera

13 13Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ  nowe rozwiązanie  wykorzystanie nowych układów programowalnych itp. w projektach modułów i kart bloków systemów elektronicznych  zastosowanie techniki CPS do pomiarów parametrów impedancyjnych elementów RLC

14 14Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

15 15Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia [załączniki] część wstępna PLAN (STRUKTURA) PRACY część główna zakończenie standardowy początek

16 16Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia [załączniki] część wstępna STANDARDOWY POCZĄTEK część główna zakończenie standardowy początek strona tytułowa oświadczenie spis treści

17 17Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW STRONA TYTUŁOWA Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Forma i poziom studiów: Kierunek studiów: Praca dyplomowa magisterska Temat pracy: Opiekun pracy: Zakres pracy: Gdańsk, 2010 rok

18 18Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Oświadczenie 1 Oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem samodzielnie. Wszystkie informacje umieszczone w pracy uzyskane ze źródeł pisanych oraz informacje ustne pochodzące od innych osób zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami. »………………………………………………………… » podpis dyplomanta

19 19Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW TYTUŁ PRACY  informacyjny  zwięzły (względnie krótki)  bez zbędnych słów najczęściej nadużywane słowa: metoda, system, algorytm, badanie, analiza, nowy, efektywny, optymalny(?), …  Miernik impedancji zrealizowany na przetworniku AD5933 zamiast Miernik impedancji zrealizowany na 12-bitowym konwerterze Z/C AD5933  Mikro-system z samo-testowaniem części analogowej zamiast Mikro-system oparty na mikrokontrolerze ATmega 16 z samo-testowaniem części analogowej

20 20Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Autor pragnie podziękować Panu dr. inż. Bogdanowi Babackiemu za... ? PO STRONIE TYTUŁOWEJ

21 21Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia część wstępna5-25 % [załączniki] część wstępna ZASADNICZA CZĘŚĆ PRACY część główna zakończenie standardowy początek zakończenie2-10 %

22 22Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

23 23Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia [załączniki] część wstępna CZĘŚĆ WSTĘPNA część główna zakończenie standardowy początek  Tło - definicja obszaru (tematyki) pracy [ogólny stan wiedzy]  Motywacja  Cel pracy (zadanie do wykonania), postawienie problemu (nieformalne)  Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania, ale nie np. funkcji projektowanego układu)  Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach  Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury)

24 24Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia [załączniki] część wstępna CZĘŚĆ WSTĘPNA część główna zakończenie standardowy początek  Tło - definicja obszaru (tematyki) pracy [ogólny stan wiedzy]  Motywacja  Cel pracy (zadanie do wykonania), postawienie problemu (nieformalne)  Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania, ale nie np. funkcji projektowanego układu)  Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach  Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) Tytuł pracy: MIERNIK IMPEDANCJI ZREALIZOWANY NA PRZETWORNIKU AD5933 Cel pracy: Projekt oraz realizacja prototypu miernika impedancji na bazie przetwornika impedancyjnego AD5033 sterowanego z komputera PC za pomocą interfejsu USB. Ograniczenia zakresu tematycznego: - porównanie tylko z realizacjami bazującymi na CPS - porównanie na przykładzie miernika ATLAS_SOLLICH

25 25Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Nie musi być w jednym rozdziale CZĘŚĆ WSTĘPNA  1. Wstęp CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI SPIS TREŚCI 1.Wstęp (Wprowadzenie) 2.... (charakterystyka obszaru) 3.Cel pracy (sformułowanie poprzedzone motywacją) 4.Istniejące rozwiązania 5.... Temat (nie tytuł) pracy: Realizacja miernika do spektroskopii impedancyjnej, która jest od wielu lat jedną z podstawowych metod badawczych obiektów modelowanych dwójnikami wieloelementowymi 1. Wstęp //potrzeba stosowania spektroskopii impedancyjnej// 2. Ukierunkowanie na potrzeby pomiarów na obiektach w terenie //ogólna dyskusja, jakie obiekty...//

26 26Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI SPIS TREŚCI 1.Wstęp (Wprowadzenie) 2.... (charakterystyka obszaru) 3.Cel pracy (sformułowanie poprzedzone motywacją) 4.Istniejące rozwiązania 5....  W przypadku jednego rozdziału część wstępna może być podzielona na podrozdziały  Niezależnie od podziału na rozdziały/podrozdziały cel pracy (zadanie do wykonania) – wyróżniony  Nie musi być w jednym rozdziale CZĘŚĆ WSTĘPNA  1. Wstęp

27 27Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) Cel: w zestawieniu z wynikami pracy dyplomanta powinien pokazać, że:  dyplomant nie tworzy czegoś, co wcześniej stworzyli inni  dyplomant umie twórczo korzystać z doświadczeń (wyników pracy) innych CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI przegląd literatury – przed przystąpieniem do realizacji zadań (części praktycznej), a nie w trakcie pisania pracy warto robić notatki

28 28Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury)  może być w części głównej  powinien dotyczyć zasadniczego tematu pracy (zadania) CZĘŚĆ WSTĘPNA - UWAGI Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD Związek z innymi pracami:  Implementacja panelu LCD w analizatorze  implementacja przetwornika AD5933 do spektroskopii impedancyjnej ale nie  ogólne informacje o panelach LCD (może być krótko w części „tło – definicja obszaru”) Uwaga: odwołania do literatury powinny być także w innych rozdziałach/podrozdziałach

29 29Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW CZĘŚĆ WSTĘPNA - PRZYKŁAD Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD 1.Wstęp a)motywacja -potrzeba pomiarów impedancji obiektów technicznych -specyfika pomiarów impedancji obiektów wysoko-impedancyjnych -przetwornik AD5933 jako efektywny układ do realizacji spektroskopii impedancyjnej b)  cel pracy: opracowanie i realizacja analizatora do spektroskopii impedancyjnej... c)założenie: realizacja oparta na AD5933 2.Metody pomiaru impedancji stosowane w analizatorach impedancji (przegląd literatury) 3....

30 30Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

31 31Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia [załączniki] część wstępna CZĘŚĆ GŁÓWNA część główna zakończenie standardowy początek  „Podstawy teoretyczne”  Sformułowanie problemu (zadania)  [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu)  Metoda + rozwiązanie  [„Instrukcja użytkownika”]  Ocena rozwiązania  Problem 1 - metoda - rozwiązanie ...  Problem k - metoda - rozwiązanie  Metoda - problem 1 -... - problem k  Rozwiązanie - problem 1 -... - problem k

32 32Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Zasada: Tylko to, co ma bezpośredni związek z dalszą częścią pracy „PODSTAWY TEORETYCZNE” Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD 1.Wstęp a)motywacja b)cel pracy c)założenie: realizacja oparta na AD5933 2.Metody pomiaru impedancji stosowane w analizatorach impedancji ale tylko wtedy gdy zadaniem dyplomanta jest dokonanie wyboru odpowiedniej metody (porównanie eksponujące cechy istotne dla dokonania wyboru), nie zaś gdy narzucona jest realizacja wynikająca, na przykład z dostępu do wybranych układów 3. Koncepcja i projekt analizatora impedancji część wstępna część główna

33 33Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW SFORMUŁOWANIE PROBLEMU (ZADANIA)  „Podstawy teoretyczne”  Sformułowanie problemu (zadania)  [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu)  Metoda + rozwiązanie  [„Instrukcja użytkownika”]  Ocena rozwiązania CZĘŚĆ GŁÓWNA przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu”  przeznaczenie systemu - charakterystyka użytkownika  wymagania  ograniczenia dotyczące realizacji systemu (narzucone, założone)  możliwości realizacji wymagań – wstępna dyskusja

34 34Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  funkcje systemu - „funkcjonalność” w tym ograniczenia zakresu funkcji (z uzasadnieniem)  parametry ­układ: gabaryty, szybkość, pobór mocy,... ­oprogramowanie: szybkość działania,...  współdziałanie z otoczeniem (innymi systemami oraz użytkownikiem) – interfejs  utrzymanie np. możliwość wprowadzania zmian SFORMUŁOWANIE PROBLEMU WYMAGANIA Wymagania mogą mieć charakter bezwzględny (system musi...) lub „postulatywny” (system powinien...)

35 35Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  wynikające z charakterystyki użytkownika (dostępność zasobów,...)  związane z dostępem dyplomanta do zasobów (elementy, oprogramowanie, narzędzia CAD)  związane z możliwościami czasowymi wykonawcy SFORMUŁOWANIE PROBLEMU OGRANICZENIA dotyczące realizacji systemu - narzucone, założone

36 36Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW SFORMUŁOWANIE PROBLEMU Temat pracy: Miernik impedancji zrealizowany na przetworniku AD5933 WYMAGANIA/OGRANICZENIA Miernik ma działać przy następujących ograniczeniach występujących w pomiarach na obiektach w terenie:  zasilanie z akumulatorów 12 V,  pobór prądu max. 200 mA (czas pracy min. 10 godz.),  zakres temperatur od 0 do 40 0 C,  wilgotność względna do 80%. Miernik ma spełniać następujące wymagania:  pomiar impedancji w zakresie 100 Ω < |Z x | < 100 MΩ,  zakres częstotliwości od 1 mHz do 1 MHz,  sygnał o programowanej amplitudzie 0,01 V, 0,1 V i 1 V. WYMAGANIA, OGRANICZENIA – PRZYKŁAD

37 37Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Sformułowanie problemu może być  narzucone przez opiekuna  w znacznym stopniu tworzone przez studenta (może być częścią postawionego zadania) w obu przypadkach potrzebna dyskusja typu „dlaczego tak, a nie inaczej” zwłaszcza w pracy magisterskiej SFORMUŁOWANIE PROBLEMU - UWAGI  Jeśli – w ramach sformułowanych ograniczeń – wybór (elementów, oprogramowania,...) jest pozostawiony dyplomantowi, to wybór ten jest elementem metody rozwiązania (a nie sformułowania problemu)

38 38Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW OCENA ROZWIĄZANIA  „Podstawy teoretyczne”  Sformułowanie problemu (zadania)  [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu)  Metoda + rozwiązanie  [„Instrukcja użytkownika”]  Ocena rozwiązania CZĘŚĆ GŁÓWNA - weryfikacja (symulacja) - testowanie przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu”  Stopień realizacji wymagań funkcjonalnych  Poprawność rozwiązania (funkcjonowania systemu) zajmuje niekiedy ok. 50% czasu realizacji zadania musi znaleźć odzwierciedlenie w tekście pracy

39 39Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Właściwości (parametry) rozwiązania  określone w wymaganiach  inne np. złożoność układu (liczba elementów logicznych), złożoność programu (liczba linii kodu),...  Porównanie z innymi rozwiązaniami znanymi z literatury, poprzednio zrealizowanymi w zespole,... OCENA ROZWIĄZANIA (cd.) - analiza - symulacja - pomiary

40 40Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

41 41Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Podsumowanie informacji zawartych w głównej części pracy m.in. zalety i ograniczenia proponowanych metod i rozwiązań  Interpretacja (wnioski) m.in. co wynika z oceny proponowanych rozwiązań itp.  Zakres zastosowań proponowanego rozwiązania  Perspektywy wdrożenia  Perspektywy kontynuacji (rozszerzenia zakresu tematycznego pracy,...) ZAKOŃCZENIE

42 42Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  Krytyczna refleksja  czym różniłoby się podejście i ew. wyniki, gdyby Autor rozpoczynał realizację pracy dziś?  czym różniłoby się podejście i ew. wyniki, gdyby przyjąć inne wymagania/ograniczenia/założenia?  Przewidywane kierunki zmian w podejściu do problemu  postęp technologii  przyszłe uwarunkowania ekonomiczne ... ZAKOŃCZENIE

43 43Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW LITERATURA 1. Barsukov E., Macdonald J. R.: Impedance Spectroscopy. John Wiley & Sons, 2005. 2.Angelini E. at all: Handheld Impedance Measurement System with Seven Decade Capability and Potentiostatic Function. IEEE Trans. Instrum. and Meas. vol. 55, No. 2/2006, pp. 33-34. 3.Application Note AD5933 (Rev.0):1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer. Analog Devices, 2005. 4. http://www.propox.com/download/docs/MMusb232RL_pl.pdf

44 44Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

45 45Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a czego zwykle nie ma CO POWINNO BYĆ Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie „Jak (zrealizować postawione zadanie)”? trzeba wyjaśnić „Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej”?  Wskazanie alternatywnych możliwości rozwiązania  postawionego zadania/problemu  zadań/problemów cząstkowych  Opis procesów decyzyjnych w tym uzasadnienie wyboru przyjętej metody rozwiązania

46 46Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a czego zwykle nie ma (cd.) CO POWINNO BYĆ  Opis trudności, jakie wystąpiły podczas realizacji pracy  Opis procedury badania poprawności zaproponowanego rozwiązania  Porównanie zaproponowanego rozwiązania z innymi rozwiązaniami  Krytyczna refleksja

47 47Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a czego czasem nie ma CO POWINNO BYĆ  Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby formalnie, brak tego elementu dyskwalifikuje pracę – nie powinna być oceniana !!!

48 48Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a czego czasem nie ma CO POWINNO BYĆ  Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby Prace wykonano w zespole dwuosobowym. Dyplomanci wspólnie określili architekturę analizatora, na podstawie której dokonano podziału prac i zdefiniowano interfejsy. Marek Kiwilszo opracował moduł pomiarowy bazujący na mikrosystemie AD5933 oraz wykonał oprogramowanie komputera PC. Jacek Jurek opracował oprogramowanie mikrokontrolera oraz obsługi wyświetlacza dotykowego. Wiele prac wykonano wspólnie, po dyskusji, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania (w spisie treści zaznaczono szczegółowo podział zadań). Przykład Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD

49 49Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a czego czasem nie ma CO POWINNO BYĆ  Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby Spis treści ….. 4. STEROWNIK ANALIZATORA IMPEDANCJI (J. Jurek)……………26 4.1..... 4.2. …. 4.3. …. 5. KONCEPCJA I PROJEKT ANALIZATORA IMPEDANCJI…………38 5.1. Koncepcja analizatora impedancji……………………………….....38 5.2. Moduł pomiarowy (M. Kiwilszo)……………………………………..39 5.3. Projekt modułu pomiarowego (M. Kiwilszo)………………………..40 5.4. Koncepcja sterownika analizatora impedancji (J. Jurek)…………45

50 50Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a często jest CZEGO NIE POWINNO BYĆ  Zbyt obszerne wprowadzenie, niezwiązane z tematem pracy  „Pogadanka” popularno-naukowa - przegląd zastosowań spektroskopii impedancyjnej - historia metod pomiaru impedancji  Opis powszechnie używanych narzędzi programowych (C++, LabWindows/CVI,…...)  Rozważania teoretyczne (wzory,...) – niewykorzystane w praktycznej części pracy

51 51Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW a często jest CZEGO NIE POWINNO BYĆ? Tytuł pracy: Analizator do spektroskopii impedancyjnej z graficznym panelem LCD 1.Wstęp a)motywacja b)cel pracy c)założenie: realizacja oparta na AD5933 2.Metody pomiaru impedancji stosowane w analizatorach impedancji 3.Własności obecnie dostępnych graficznych paneli LCD 4.Koncepcja i projekt analizatora impedancji  Zbyt obszerna „wiedza literaturowa” na początku głównej części pracy nie mylić z „przeglądem literatury” ! zbędne

52 52Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW „FILOZOFIA” PISANIA PRACY zwłaszcza w przypadku pracy magisterskiej odpowiedzieć na pytanie: „Jak i dlaczego właśnie tak?”  skoncentrować się na opisaniu „wkładu własnego”  opisać nie tylko efekt końcowy (wynik pracy), lecz także proces dochodzenia do tego efektu „Praca powinna stanowić prezentację logicznego ciągu zdarzeń, przemyśleń i wyborów, jakie doprowadziły do ostatecznego rozwiązania.” T. Starecki

53 53Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW PORÓWNANIE TECHNIK WYKŁADOWYCH W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ (praca magisterska) 1.Cel i zakres pracy 6 2.Zdalne nauczanie – teoria 8 2.1. Wstęp 2.2. Czym jest e-learning? 2.3. Dlaczego e-learning? 2.4. Perspektywy 3.Modele zdalnego nauczania14 3.1. Kolejne modele i generacje zdalnego nauczania 3.2. Model synchroniczny i asynchroniczny 4.Porównanie różnych platform zdalnego nauczania16 4.1. – 4.4. Lotus Learning Space, WebCT, Lanstar 2000, CUSeeMe 4.5. Porównanie najważniejszych funkcji pakietów zdalnego nauczania 5.Porównanie trzech technik wykładowych stosowanych w nauczaniu na odległość20 5.1. Opis aplikacji wykładowej 5.2. Opis wykładu stworzonego w technologii Flash 5.3. Opis kursu w postaci prezentacji PowerPoint 5.4. Porównanie wad i zalet wszystkich trzech form wykładowych 6.Zawartość merytoryczna części wykładowej27 6.1. Ogólna charakterystyka technik szerokopasmowych (6.1.1 – 6.1.5) 6.2. Klasyfikacja systemów szerokopasmowych (6.2.1 – 6.2.6) 6.3. Telefonia trzeciej generacji (6.3.1 – 6.3.4) 6.4. Architektura fizyczna sieci 3G (6.4.1 – 6.4.4) 6.5. Budowa łącza radiowego (6.5.1 – 6.5.8) 7.Podsumowanie72 8.Bibliografia73 9.Spis rysunków i tabel74 STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD

54 54Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW MIERNIK IMPEDANCJI ZREALIZOWANY NA PRZETWORNIKU AD5933 (praca magisterska) 1. Wstęp (Cel i zakres pracy) 2. Metody pomiaru impedancji 2.1. Układ z prostownikiem fazoczułym 2.2. Metoda wykorzystująca cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS) 3. Przetworniki impedancji AD5933 3.1. Ogólna charakterystyka układu 3.2. Budowa układu AD5933 3.2.1. Konfiguracja wyprowadzeń 3.2.2. Funkcjonalny schemat blokowy 3.3. Rejestry układu AD5933 3.4. Parametry techniczne układu 5933 4. Projekt miernika impedancji 4.1. Schemat blokowy 4.2. Schemat ideowy oraz topografia obwodu drukowanego 5. Oprogramowanie miernika impedancji 5.1. Oprogramowanie urządzenia 5.2. Program obsługi miernika 5.2.1. Graficzny interfejs użytkownika i jego obsługa 5.2.2. Procedura pomiarowa 6. Badanie miernika impedancji 6.1. Stanowisko badawcze 6.2. Badanie rezystancji wyjściowej układu AD5933 6.3. Pomiary z wykorzystaniem wewnętrznego źródła sygnału zegarowego 6.3.1. Pomiar rezystancji dekady rezystorowej 6.3.2. Pomiar pojemności dekady kondensatorowej 6.3.3. Równoległe połączenie dekady rezystancyjnej i kondensatorowej 6.4. Pomiary z wykorzystaniem zewnętrznego źródła sygnału zegarowego 7. Podsumowanie 8. Bibliografia 9. Spis rysunków i tablic 10. Spis zawartości płyty CD-ROM STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD

55 55Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

56 56Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? w praktyce: 40-100 stron, ale nie więcej niż 70 stron „zasadniczego tekstu” (do bibliografii) – reszta w załącznikach  zwięzłe komunikowanie się - cenna umiejętność inżyniera  liczba błędów rośnie szybciej niż liniowo w funkcji długości tekstu  zadowolenie opiekuna i recenzenta Jak najmniej!!!

57 57Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Niebezpieczeństwa związane ze zwiększaniem objętości pracy przez „ogólne rozważania” (będące kompilacją informacji z literatury)  błędy wynikające z niepełnej wiedzy - opis ma charakter selektywny  niebezpieczeństwo (pokusa) popełnienia plagiatu  niezadowolenie opiekuna i recenzenta

58 58Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW bibliografia [załączniki] część wstępna OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? część główna zakończenie standardowy początek  „Podstawy teoretyczne”  Sformułowanie problemu (zadania)  [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu)  Metoda  Rozwiązanie  [„Instrukcja użytkownika”]  Ocena rozwiązania wyczerpujący opis mniej dokładne omówienie mniej dokładne omówienie - ew. w załączniku Podobne proporcje przy prezentacji na egzaminie dyplomowym!

59 59Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? OPIS ROZWIĄZANIA - NA JAKIM POZIOMIE SZCZEGÓŁOWOŚCI?  struktura blokowa (układu, oprogramowania)  funkcje poszczególnych modułów i ich współdziałanie (interfejsy)  wybrane rozwiązania szczegółowe (oryginalne, sprawiające trudności,...) ale nie  szczegółowy opis oprogramowania  projekt obwodu drukowanego (dokumentacja projektu: schematy elektryczne, montażowe w załączniku) Bardziej szczegółowe informacje – w załącznikach  struktura logiczna układu  kompletne wyniki weryfikacji (symulacji) i testowania  „instrukcja użytkownika” Pełna dokumentacja (kodu programu z komentarzami, projektu obwodu drukowanego,...) – na CD-ROMie

60 60Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

61 61Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW STRUKTURA TEKSTU  podział na względnie krótkie fragmenty - podrozdziały  2-3 poziomy zagłębienia struktury  średnia długość wydzielonego fragmentu struktury: 2 - 4 strony na każdym poziomie łatwo identyfikowalne struktury informacji

62 62Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW STYL I FORMA  unikanie żargonu  strona czynna (1. czy 3. osoba?) czy bierna? forma bezosobowa? argumenty za stroną czynną  łatwiej się pisze (mniej błędów)  „wykonawstwo” nie budzi wątpliwości argumenty za stroną bierną  „bo tak piszą inni”  strona czynna może być interpretowana jako wyraz „nieskromności”  czas (teraźniejszy? przeszły? przyszły?)

63 63Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW STYL I FORMA  liczne elementy graficzne (rysunki, tabele)  dokumentacja źródła (jeśli nie jest dziełem autora)  porównania (wybór metody, ocena rozwiązania,...) ilustrowane tabelami  numerowanie elementów graficznych - w ramach rozdziałów (dla wygody)  wielkość czcionki na rysunkach - podobna jak w tekście  wykaz rysunków i tabel - zbędny  wykaz symboli i skrótów?

64 64Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW STYL I FORMA  podstawowa wielkość czcionki - 12  interlinia  w wersji roboczej – co najmniej 1.5  w wersji ostatecznej – co najwyżej 1.5  „dużo światła” (odstępy)  tekst wyrównany do prawego marginesu  nowy rozdział – na nowej stronie  nagłówki i stopki (bieżąca pagina)?  kolor?

65 65Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW JĘZYK Najczęstsze błędy  „ilość” zamiast „liczba” (bitów, łączy,...)  „prędkość” zamiast „szybkość” (transmisji,...)  „oparty o” zamiast „oparty na” (modelu, zasadzie,...)  „nie występowanie” zamiast „niewystępowanie” (zakłóceń,...)  „10-ty”, „90-tych” zamiast „10.”, „90.” uwaga: „spelling checker” kłamie

66 66Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

67 67Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW KRYTERIA OCENY Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale ETI PG  Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?  Ocena układu pracy, kolejności rozdziałów itp?  Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis treści, odsyłacze)  Charakterystyka doboru i wykorzystania literatury  Merytoryczna ocena pracy Merytoryczna opinia o pracy powinna zawierać ocenę: 1.czy analiza źródeł jest wyczerpująca, krytyczna, właściwie skorelowana z tematem 2.czy zakres i wyniki prac odpowiadają postawionym wymaganiom 3.czy forma pracy (układ treści, poprawność językowa, redakcja, ilustracje, terminologia, wykaz źródeł) odpowiada wymaganiom stawianym publikacjom naukowo-technicznym 4.czy dobrano właściwe metody dla rozwiązania zadania i czy je umiejętnie wykorzystano 5.czy sformułowano prawidłowe wnioski 6. na czym polega samodzielny wkład dyplomanta

68 68Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW KRYTERIA OCENY Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale ETI PG  Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, stanowisko laboratoryjne, itp.)  Kategoria archiwizacyjna: A- kategoria wieczysta – prace wybitna, ocena 5,5 lub 5, B50 – pozostałe prace  Ostateczna ocena pracy

69 69Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW  WYMAGANIA FORMALNE  OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY  CZĘŚĆ WSTĘPNA  CZĘŚĆ GŁÓWNA  CZĘŚĆ KOŃCOWA  CO POWINNO BYĆ, A CO JEST ZBĘDNE?  OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ?  STRUKTURA TEKSTU, STYL I FORMA  JAK OCENIANA JEST PRACA?  UWAGI PRAKTYCZNE PLAN PREZENTACJI

70 70Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW UWAGI PRAKTYCZNE  Pisanie pracy trwa dłużej niż się wydaje  poprawianie zajmuje ok. 40% czasu  szczególnie trudne jest „sformułowanie problemu” - wymaga „sprzężenia” od opiekuna  Analiza spisu treści jest dobrym narzędziem oceny jakości pracy  Opiekun - też człowiek  nie jest w stanie przeczytać/zrecenzować pracy (kilku prac) w ciągu dwóch dni  niechętnie zabiera się do tej samej pracy (dostarczanej po kawałku) kilka razy  W „oprawionej” wersji pracy często zdarzają się elementarne błędy formatowania efekt poprawek w ostatniej chwili

71 71Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW UWAGI PRAKTYCZNE  Mama, ciocia, narzeczona,... jest zupełnie dobrym recenzentem pracy (a tym bardziej - prezentacji na egzaminie dyplomowym) poprawi styl, słownictwo (żargon), edycję,... A może warto rozważyć napisanie pracy (magisterskiej) po angielsku

72 72Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW ROZSĄDEK PONAD WSZYSTKO Wytyczne, wskazówki, rady nie powinny być traktowane jako dogmat NAJWAŻNIEJSZY JEST ZDROWY ROZSĄDEK !

73 73Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW INNE ŹRÓDŁO INFORMACJI T. Starecki, Praca dyplomowa – jak realizować, jak pisać i dlaczego www.ise.pw.edu.pl/impuls/Dyplom.pdf

74 74Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Czego zabrakło?

75 75Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

76 76Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Egzamin dyplomowy Egzamin dyplomowyEgzamin dyplomowy 3 pytania – prezentacja pracy + 2 pytania3 pytania – prezentacja pracy + 2 pytania Prezentacja – 15 – 20 minut + ewentualnie prezentacja działania systemu, układu,…Prezentacja – 15 – 20 minut + ewentualnie prezentacja działania systemu, układu,… Ocena na podstawie: średniej ze studiów - a, oceny z pracy - b, oceny z egzaminu - cOcena na podstawie: średniej ze studiów - a, oceny z pracy - b, oceny z egzaminu - c a*0,6 + b* 0,3 + c* 0,1 = wa*0,6 + b* 0,3 + c* 0,1 = w

77 77Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW Egzamin dyplomowy w < 3,3 – dostateczny, 3,3 <= w < 3,7 – dość dobry, 3,7 <= w < 4,1 – dobry, 4,1 <= w < 4,5 – ponad dobry, w >= 4,5 – bardzo dobry Komisja może podnieść ocenę wynikową o pół stopnia, musi być uzasadnienie. Komisja może wnioskować o przyznanie dyplomu z oceną celującą (do rektora). Komisja może wnioskować o przyznanie dyplomu Dziekana za wybitną pracę dyplomową.


Pobierz ppt "1Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? © A.Kraśniewski – WETI PW JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google