Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy Temat: Kreator multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość. Promotor: dr inż. Jacek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy Temat: Kreator multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość. Promotor: dr inż. Jacek."— Zapis prezentacji:

1 1 Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy Temat: Kreator multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość. Promotor: dr inż. Jacek Rumiński Dyplomant: Tomasz Zatorski

2 2 Cel pracy. Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena kreatora multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość. Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena kreatora multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość.

3 3 Wykorzystywane języki. Java Java XML XML Inne. Inne.

4 4 Założenie projektowe. studia literaturowe dotyczące metod przechwytywania sygnałów audio (mikrofony) /wideo (kamery internetowe), śledzenia i kopiowania treści monitora systemu komputerowego, systemów wspomagających edukację na odległość. studia literaturowe dotyczące metod przechwytywania sygnałów audio (mikrofony) /wideo (kamery internetowe), śledzenia i kopiowania treści monitora systemu komputerowego, systemów wspomagających edukację na odległość.

5 5 Założenia projektowe. opracowanie projektu (zakładającego m.in. umożliwienie nauczycielowi utworzenie materiału dydaktycznego poprzez zapis jego działania: głosu (mikrofon), postaci (kamera), operacji wykonywanych na ekranie monitora (kopiowanie treści ekranu); umożliwienie nauczycielowi sterowanie rodzajem wykonywanej akcji, np. kopiowanie ekranu lub nagrywanie jego postaci kamerą internetową), opracowanie projektu (zakładającego m.in. umożliwienie nauczycielowi utworzenie materiału dydaktycznego poprzez zapis jego działania: głosu (mikrofon), postaci (kamera), operacji wykonywanych na ekranie monitora (kopiowanie treści ekranu); umożliwienie nauczycielowi sterowanie rodzajem wykonywanej akcji, np. kopiowanie ekranu lub nagrywanie jego postaci kamerą internetową),

6 6 Założenia projektowe. przygotowanie elementów testowania systemu (odpowiednie urządzenia i stanowiska), przygotowanie elementów testowania systemu (odpowiednie urządzenia i stanowiska), opracowanie oprogramowania opracowanie oprogramowania testowania i walidacja testowania i walidacja sformułowanie wniosków sformułowanie wniosków

7 7 Postęp prac Napisany wstęp i pierwszy rozdział Napisany wstęp i pierwszy rozdział Drugi rozdział w trakcie pisania Drugi rozdział w trakcie pisania Edukacja z zakresu programowania w środowisku Java Edukacja z zakresu programowania w środowisku Java

8 8 Harmonogram prac Na dzień dzisiejszy szkole się z zakresu języka Java. Na dzień dzisiejszy szkole się z zakresu języka Java. Od lipca do września - pisanie programu Od lipca do września - pisanie programu Do końca września - oddanie pracy magisterskiej Do końca września - oddanie pracy magisterskiej

9 9 Spis treści Wstęp Wstęp Kontekst pracy Kontekst pracy Cel pracy Cel pracy Założenia Założenia Przegląd pracy Przegląd pracy

10 10 Spis treści Przegląd stanu wiedzy Przegląd stanu wiedzy Istniejące rozwiązania Istniejące rozwiązania Dostępne technologie Dostępne technologie Podsumowanie Podsumowanie

11 11 Spis treści Analiza wymagań i Projekt Analiza wymagań i Projekt Wymagania projektu Wymagania projektu Specyfikacja funkcjonalna Specyfikacja funkcjonalna Specyfikacja nie funkcjonalna Specyfikacja nie funkcjonalna Podsumowanie Podsumowanie Implementacja Implementacja Ważne części kodu źródłowego projektu Ważne części kodu źródłowego projektu Instrukcja obsługi projekty Instrukcja obsługi projekty Podsumowanie Podsumowanie

12 12 Spis treści Testowanie i ocena systemu Testowanie i ocena systemu Scenariusze testowania Scenariusze testowania Walidacja Walidacja Wymagania Wymagania Ocena Ocena Podsumowanie Podsumowanie

13 13 Spis treści Wnioski Wnioski Podsumowanie Podsumowanie Literatura Literatura

14 14 Przegląd stanu wiedzy Istniejące rozwiązania Istniejące rozwiązania CamStudio 2.0 CamStudio 2.0 HyperCam HyperCam WinCAM WinCAM AviScreen Classic 1.3 AviScreen Classic 1.3 Camtasi Studio 3.1 Camtasi Studio 3.1 RoboDemo 5 RoboDemo 5 Platforma Leo Platforma Leo Lotus Lotus Moodle Moodle

15 15 Dostępne technologie C i C++ C i C++ Java Java

16 16 Interfejs

17 17 Budowa systemu Komputer z systemem operacyjnym Windows XP Komputer z systemem operacyjnym Windows XP Kamera internetowa Kamera internetowa Mikrofon Mikrofon Głośniki Głośniki Aplikacja przeze mnie napisana Aplikacja przeze mnie napisana

18 18 Opis działania Po zainstalowaniu mojej aplikacji i uruchomieniu jej na danym stanowisku. Program po wyborze trybu nagrywania i przyciśnięciu przycisku Nagrywaj, zacznie swoją pracę. W trakcie nagrania będzie można zmieniać tryb nagrywania. Zakończenie nagrywania po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

19 19 Opis działania Tryby: Nagrywanie dźwięku z mikrofonu i obrazu z kamery Nagrywanie dźwięku z mikrofonu i obrazu z pulpitu Możliwość nagrywania określonej części pulpitu bądź okienka

20 20 Literatura. 1.Ling Guan, Sun-Yuan Kung, Jan Larsen: Multimedia Image and Video Processing, CRC Press, Boca Raton, Czasopisma dostępne w czytelni oraz Internecie, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering;itd. 3.Rekomendacje W3C: XML i inne (j.w.). 4.Bielawski, D. Metcalf: Blended eLearning Intergrating Knowledge, Performance Support, and Online Learning, HRD Press, Zasoby Internetu.


Pobierz ppt "1 Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy Temat: Kreator multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość. Promotor: dr inż. Jacek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google