Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy
Temat: Kreator multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość. Promotor: dr inż. Jacek Rumiński Dyplomant: Tomasz Zatorski

2 Cel pracy. Celem pracy jest opracowanie, implementacja i ocena kreatora multimedialnego materiału dydaktycznego dla potrzeb edukacji na odległość.

3 Wykorzystywane języki.
Java XML Inne.

4 Założenie projektowe. studia literaturowe dotyczące metod przechwytywania sygnałów audio (mikrofony) /wideo (kamery internetowe), śledzenia i kopiowania treści monitora systemu komputerowego, systemów wspomagających edukację na odległość.

5 Założenia projektowe. opracowanie projektu (zakładającego m.in. umożliwienie nauczycielowi utworzenie materiału dydaktycznego poprzez zapis jego działania: głosu (mikrofon), postaci (kamera), operacji wykonywanych na ekranie monitora (kopiowanie treści ekranu); umożliwienie nauczycielowi sterowanie rodzajem wykonywanej akcji, np. kopiowanie ekranu lub nagrywanie jego postaci kamerą internetową),

6 Założenia projektowe. przygotowanie elementów testowania systemu (odpowiednie urządzenia i stanowiska), opracowanie oprogramowania testowania i walidacja sformułowanie wniosków

7 Postęp prac Napisany wstęp i pierwszy rozdział
Drugi rozdział w trakcie pisania Edukacja z zakresu programowania w środowisku Java

8 Harmonogram prac Na dzień dzisiejszy szkole się z zakresu języka Java.
Od lipca do września - pisanie programu Do końca września - oddanie pracy magisterskiej

9 Spis treści Wstęp Kontekst pracy Cel pracy Założenia Przegląd pracy

10 Spis treści Przegląd stanu wiedzy Istniejące rozwiązania
Dostępne technologie Podsumowanie

11 Spis treści Analiza wymagań i Projekt Implementacja Wymagania projektu
Specyfikacja funkcjonalna Specyfikacja nie funkcjonalna Podsumowanie Implementacja Ważne części kodu źródłowego projektu Instrukcja obsługi projekty

12 Spis treści Testowanie i ocena systemu Scenariusze testowania
Walidacja Wymagania Ocena Podsumowanie

13 Spis treści Wnioski Podsumowanie Literatura

14 Przegląd stanu wiedzy Istniejące rozwiązania CamStudio 2.0
HyperCam WinCAM AviScreen Classic 1.3 Camtasi Studio 3.1 RoboDemo 5 Platforma Leo Lotus Moodle

15 Dostępne technologie C i C++ Java

16 Interfejs

17 Budowa systemu Komputer z systemem operacyjnym Windows XP
Kamera internetowa Mikrofon Głośniki Aplikacja przeze mnie napisana

18 Opis działania Po zainstalowaniu mojej aplikacji i uruchomieniu jej na danym stanowisku. Program po wyborze trybu nagrywania i przyciśnięciu przycisku Nagrywaj, zacznie swoją pracę. W trakcie nagrania będzie można zmieniać tryb nagrywania. Zakończenie nagrywania po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

19 Opis działania Tryby: Nagrywanie dźwięku z mikrofonu i obrazu z kamery
Nagrywanie dźwięku z mikrofonu i obrazu z pulpitu Możliwość nagrywania określonej części pulpitu bądź okienka

20 Literatura. Ling Guan, Sun-Yuan Kung, Jan Larsen:
Multimedia Image and Video Processing, CRC Press, Boca Raton, 2003 2. Czasopisma dostępne w czytelni oraz Internecie, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering;itd. Rekomendacje W3C: XML i inne (j.w.). Bielawski, D. Metcalf: Blended eLearning Intergrating Knowledge, Performance Support, and Online Learning, HRD Press, 2003. 5. Zasoby Internetu.


Pobierz ppt "Seminarium Dyplomowe Prezentacja pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google