Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dużo wiem, więc jestem bezpieczny w sieci. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom Nigdy nie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dużo wiem, więc jestem bezpieczny w sieci. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom Nigdy nie."— Zapis prezentacji:

1 Dużo wiem, więc jestem bezpieczny w sieci

2 Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła Używaj programów antywirusowych i antyspamowych Update! Nie wierz wszystkiemu co czytasz w sieci Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą Nigdy nie używaj kamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci

3 Co to jest portal społecznościowy? Serwis społecznościowy jest rodzajem serwisu, który jest współtworzony przez społeczność internautów o podobnych zainteresowaniach, chcących poznać zainteresowania innych. Zadaniem portalu społecznościowego jest dostarczanie sposobów komunikacji (takich jak chaty, komunikatory, fora, listy dyskusyjne, blogi czy prywatne wiadomości), umożliwienie dzielenia się informacjami, zainteresowaniami. Serwis społecznościowy daję użytkownikom możliwość stworzenia własnego profilu, który można uzupełnić o informacje o własnej osobie oraz umożliwia odnalezienie profili innych użytkowników np. naszych znajomych czy internautów o podobnych zainteresowaniach.

4 Portale społeczno ś ciowe: Facebook; NK; Twitter

5 Z a p a m i ę t a j !!! 1. Zanim doł ą czysz Kontakty z lud ź mi na portalach społeczno ś ciowych, podobnie jak kontakty z lud ź mi w ś wiecie rzeczywistym, rz ą dz ą si ę pewnymi zasadami. Zastanów si ę w jaki sposób działa portal zanim utworzysz na nim swój profil. Przede wszystkim zainteresuj si ę jaki poziom prywatno ś ci gwarantuje Ci dany portal. Informacji tego typu szukaj w regulaminie, który powinien jasno okre ś la ć zasady twojego uczestnictwa w serwisie. 2. Prywatno ść Kontroluj dost ę p do Twoich danych i innych informacji, które umieszczasz w swoim profilu. Bezpieczny portal społeczno ś ciowy powinien pozwoli ć Ci nada ć sobie taki status prywatno ś ci, który zagwarantuje, ż e informacj ę o Tobie b ę d ą dost ę pne tylko dla znajomych, których ś wiadomie dodałe ś /a ś do swojej listy. Pami ę taj te ż, ż e Twoje hasło to Twój sekret. 3. Informacje o mnie Zamieszczaj ą c informacje o sobie pami ę taj, ż e potencjalnie ka ż dy mo ż e je zobaczy ć. Dbaj o to, ż eby nie ujawnia ć swoich danych osobowych. Stwórz bezpieczny Nick, który nie zdradzi Twojej prawdziwej to ż samo ś ci. Sie ć daje nam mo ż liwo ść bycia kim ś innymi ni ż w codziennym ż yciu. Znaj jednak swoje granice tej zabawy - my ś l jak si ę prezentujesz.

6 c.d. 4. Zdj ę cia Zastanów si ę dobrze zanim zamie ś cisz w Sieci swoje zdj ę cia, które mog ą by ć u ż yte, przez innych u ż ytkowników Sieci, w sposób jakiego by ś sobie nie ż yczył/a lub skopiowane do miejsca, w którym by ś ich nie zamie ś cił/a. Je ż eli ju ż na pewno chcesz zamie ś ci ć swoje zdj ę cia w Internecie ustaw taki status prywatno ś ci, który zagwarantuje Ci bezpiecze ń stwo. 5. Kontakty z innymi B ą d ź czujny/a w kontaktach z osobami znanymi wył ą cznie Sieci. Flirt z nieznajomym/ ą mo ż e by ć dobr ą zabaw ą, ale mo ż e te ż mie ć niebezpieczne konsekwencje. W Sieci ludzie cz ę sto udaj ą kogo ś kim nie s ą ukrywaj ą c w ten sposób swoje prawdziwe intencje. B ą d ź bardzo ostro ż ny/a, je ż eli nowy internetowy „przyjaciel” chce si ę z Tob ą spotka ć. 6. Odpowiedzialno ść za informacje Je ż eli piszesz co ś w Internecie b ę d ą c pod wpływem silnych emocji, przeczytaj to dwa razy. Daj sobie czas ż eby si ę uspokoi ć i sprawd ź czy to, co planujesz wysła ć jest tego warte. Pami ę taj te ż, ż e ludzie przesyłaj ą dalej, upubliczniaj ą c wiadomo ś ci. Sam/a tak ż e zawsze patrz, co przesyłasz dalej. Nie ujawniaj danych innych osób – nie przesyłaj dalej cudzych maili i nie podawaj w Sieci danych innej osoby bez jej zgody.

7 c.d. 7. Szanuj innych B ą d ź miły/a dla innych w Sieci. Zastanów si ę czy adresat ż yczyłby sobie zobaczy ć taki wpis i czy Ty powiedziałby ś /aby ś lub pokazał/a to samo podczas spotkania twarz ą w twarz? 8. Działaj m ą drze Kto ś Ci ę prowokuje? Nie daj mu satysfakcji. Zazwyczaj jest to metoda na zwrócenie na siebie uwagi, je ż eli takiego kogo ś zignorujesz prawdopodobnie da Ci spokój. 9. Pomoc Masz prawo do godno ś ci w Internecie. Je ż eli jeste ś atakowany/a, kto ś Ci ę straszy lub grozi Ci działaj w swojej obronie. Zgło ś fakt cyberprzemocy odpowiednim instytucjom (szkoła, policja, i osobom, które mog ą Ci udzieli ć pomocy: rodzice, psycholog szkolny, nauczyciel). Razem szybko i skutecznie rozwi ąż ecie problem. 10. Pami ę taj o realu Internet jest fajny, ale nie zapominaj o realnym ś wiecie. Kontroluj to, ile czasu sp ę dzasz w Sieci.

8 Zakazany owoc Nie wszystkie strony dla nas..!!!

9 Zobaczcie i zapamiętajcie! http://www.youtube.com/watch?v=s4IxSAn5iNA


Pobierz ppt "Dużo wiem, więc jestem bezpieczny w sieci. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom Nigdy nie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google