Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka Sortowanie, filtrowanie, grupowanie – analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka Sortowanie, filtrowanie, grupowanie – analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka Sortowanie, filtrowanie, grupowanie – analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: – sortować tabelę;
– filtrować tabelę; – stosować zaawansowane filtry; – grupować wiersze arkusza. Wiedza Uczeń potrafi: -podać definicję klucza i porządku sortowania; -omówić zasady filtrowania; -wskazać różnice w działaniu Autofiltru i Filtru zaawansowanego; -omówić grupowanie. Umiejętności -sortować tabelę; -stosować Autofiltr; -stosować Filtr zaawansowany; -grupować wiersze arkusza; -stosować różne kryteria wyszukiwań.

3 Przegląd zagadnień Sortowanie. Autofiltr. Autofiltr niestandardowy.
Filtr zaawansowany. Konspekt – grupowanie wierszy. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.

4 Sortowanie Sortowanie to uporządkowanie zbioru danych względem wartości elementu. Wykonuje się je w zbiorach, w których elementy można porównywać ze sobą w sensie wielkości, tzn. dla dowolnych dwóch elementów można określić, czy są równe, a jeśli nie, to który z nich jest większy. Sortowanie w Excelu opiera się na przyjętej następującej kolejności znaków: (spacja) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oznacza to prawdziwość, na przykład, takich nierówności jak 23<45, 67<Ala, Ala<Barbara.

5 Sortowanie Sortowanie tabel, czyli uporządkowanie ich wierszy, daje przejrzystość i czytelność danych. Kolumna tabeli, której wartości porównujemy, nazywa się kluczem sortowania. Dla wybranego klucza można ustalić rosnącą lub malejącą kolejność ustawienia wartości. W Excelu tabela może mieć pierwszy, drugi i trzeci klucz sortowania. Kierunek pionowy jest domyślnym kierunkiem sortowania, można jednak wymusić poziomy kierunek porządkowania, wtedy sortowaniu będą podlegały kolumny.

6 Sortowanie Wybierz przycisk Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
Kliknij w dowolnym polu kolumny. Dane posortowane rosnąco.

7 Sortowanie W menu Dane wybierz polecenie Sortuj, aby ustawić zaawansowane parametry sortowania.

8 Sortowanie Możesz ustawić sortowanie według maksymalnie trzech kluczy.
Możesz zmienić na sortowanie kolumn zamiast wierszy.

9 Autofiltr Filtrowanie tabeli polega na wyświetleniu wybranych wierszy tabeli i ukryciu pozostałych. Filtr to kryterium, według którego dokonujemy wyboru. Najprostszym filtrem jest Autofiltr.

10 Autofiltr W menu Dane wybierz polecenie Filtr/Autofiltr.
Kliknij dowolną komórkę w tabeli.

11 Autofiltr Rozwiń filtr w wybranej kolumnie.
Wybierz kryterium lub sposób sortowania.

12 Dane filtrowane według wartości 4 w kolumnie język angielski.
Autofiltr Dane filtrowane według wartości 4 w kolumnie język angielski.

13 Autofiltr niestandardowy
Autofiltr umożliwia zastosowanie nie tylko prostego filtru będącego jedną z wartości w kolumnie. Udostępnia również możliwość konstruowania filtrów bardziej rozbudowanych nazywanych niestandardowymi. Filtry takie mogą zawierać nierówności, mogą być również połączeniem innych filtrów. Autofiltr niestandardowy

14 Autofiltr niestandardowy
Wybierz warunek Wybierz kryterium Możesz dodać drugi warunek I albo LUB

15 Filtr zaawansowany Autofiltr mimo dużych możliwości zawodzi w bardziej zaawansowanych przypadkach. Nie pozwala na przykład skonstruować filtru będącego połączeniem kilku filtrów dla pojedynczych kolumn. W rozwiązywaniu trudniejszych problemów wykorzystujemy Filtr zaawansowany. Kryteria dla filtru zaawansowanego tworzymy w tabeli pomocniczej o nagłówkach kolumn identycznych jak w filtrowanej tabeli. Jeśli ma zostać użyty warunek LUB zapisujemy je w oddzielnych wierszach, a jeśli I w tym samym wierszu.

16 Filtr zaawansowany Filtr w tabeli pomocniczej. Kryteria wpisane w oddzielnych wierszach spowodują wyszukanie wszystkich, którzy mają co najmniej 7 punktów z dowolnego z trzech zadań (Filtry połączone operatorem LUB).

17 Filtr zaawansowany W menu Dane wybierz polecenie Filtr/Filtr zaawansowany. Zakres listy – zaznacz obszar danych przeszukiwanej tabeli wraz z nagłówkiem. Zakres kryteriów – zaznacz obszar tabeli pomocniczej z kryteriami.

18 Wynik działania filtru.
Filtr zaawansowany Wynik działania filtru.

19 Filtr zaawansowany Filtr w tabeli pomocniczej. Kryteria wpisane w jednym wierszu spowodują wyszukanie wszystkich, którzy mają co najmniej 7 punktów z każdego zadania (Filtry połączone operatorem I). Wynik filtru.

20 Konspekt – grupowanie wierszy
Dane w tabeli mogą być tak zorganizowane, że wiersze lub kolumny tworzą grupy, te z kolei zawierają podgrupy itd. Kryterium łączenia grupy może być dowolne i zależy od użytkownika. Pracę z danymi o takim charakterze znacznie ułatwia Grupowanie wierszy, czyli utworzenie Konspektu.

21 Konspekt – grupowanie wierszy
Ustawienia konspektu.

22 Konspekt – grupowanie wierszy
Wyczyść to pole wyboru jeśli pierwszy wiersz jest wierszem podstawowym (tytułowym).

23 Konspekt – grupowanie wierszy
W menu Dane, kliknij Grupy i konspekt, a następnie wybierz polecenie Grupuj. Wyczyść to pole wyboru jeśli pierwszy wiersz jest wierszem podstawowym (tytułowym). Zaznacz wiersze z danej grupy, bez wiersza tytułowego.

24 Konspekt – grupowanie wierszy
Wybierz wiersze. Pierwsza grupa utworzona. Za pomocą przycisku z lewej strony możesz zwijać, rozwijać zawartość.

25 Konspekt – grupowanie wierszy
Tabela po włączeniu konspektu we wszystkich grupach

26 Podsumowanie Sortowanie. Autofiltr. Autofiltr niestandardowy.
Filtr zaawansowany. Konspekt – grupowanie wierszy.


Pobierz ppt "Informatyka Sortowanie, filtrowanie, grupowanie – analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google