Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka Pisanie na ekranie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka Pisanie na ekranie."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka Pisanie na ekranie

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się:
jakim programem posłużyć się do pisania na komputerze; jak ułożone są klawisze na klawiaturze i do czego służą; jak wstawiać polskie znaki; jak bezpiecznie i wygodnie pracować z komputerem; które klawisze służą do poruszania się w obrębie tekstu i dokumentu; w jaki sposób zakończyć pracę z edytorem tekstu. Wiedza Uczeń potrafi: wymienić podstawowe klawisze klawiatury, służące do wprowadzania polskich znaków i wykonywania operacji na tekście: Caps Lock, Shift, prawy Alt, Enter, spacja; określić przeznaczenie klawiszy służących do poruszania się w obrębie tekstu i dokumentu: Home, End, Page UP Page Down, strzałki; określić przeznaczenie klawiszy: Delete, Insert, Backspace; wymienić zasady bezpiecznej i wygodnej pracy z komputerem. Umiejętności znaleźć edytor tekstu w menu Start; nadać nazwę i zapisać dokument w folderze Moje dokumenty; stosować podstawowe klawisze klawiatury, zgodnie z ich przeznaczaniem; wstawić polskie znaki, np. ę, ź, ś i dużą literę; wykonać operacje na tekście za pomocą klawiszy Insert, Delete, Backspace; posłużyć się klawiszem Enter oraz spacją; wstawić znaki/symbole znajdujące się na klawiszach liczbowych; potrafi poruszać się za pomocą klawiatury w obrębie tekstu i strony; potrafi poruszać się kursorem w obrębie tekstu.

3 Przegląd zagadnień Wprowadzenie do edytora. Korzystanie z klawiatury.
Wprowadzanie tekstu. Poruszanie się w obrębie dokumentu. Kończenie pracy z edytorem.

4 Wprowadzenie do edytora
Edytor tekstu - program do tworzenia i edycji tekstu. Edytor tekstu zastępuje użytkownikowi komputera kartkę papieru, długopis, maszynę do pisania, gumkę, zestaw do kolorowania, a najczęściej także słowniki - ortograficzny i wyrazów bliskoznacznych. Prostymi edytorami tekstu, które użytkownik znajdzie w systemie Windows, są programy Notatnik i Wordpad. Najbardziej znanym zaawansowanym edytorem tekstu jest Word firmy Microsoft. Na podstawie:

5 Notatnik

6 WordPad

7 Microsoft Word

8 Korzystanie z klawiatury
Klawiatura to urządzenie podłączone do jednostki centralnej. Za jej pomocą komunikujesz się z komputerem. Przyjrzyj się, jakie bloki klawiszy umieszczone są na klawiaturze i sprawdź, jakie Ty masz do dyspozycji na swojej. Układ klawiatury - fizyczne ułożenie znaków (liter, cyfr i znaków specjalnych) oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze, z którym powiązany jest także sposób uzyskiwania znaków diakrytycznych na ekranie komputera. Stosowanym powszechnie na świecie układem klawiatury jest obecnie QWERTY, którego nazwa pochodzi od ciągu pierwszych sześciu liter znajdujących się w górnym lewym rogu klawiatury. Na podstawie:

9 Klawiatura

10 Klawisze alfanumeruczne i specjalne

11 Klawisze numeryczne

12 Klawisze sterujące

13 Klawisze dodatkowe

14 Klawisze funkcyjne

15 Wprowadzanie tekstu z klawiatury
Wprowadzanie tekstu wymaga stosowania klawiszy ze znakami, a także łączenia ich z tzw. klawiszami specjalnymi, umieszczonymi na klawiaturze. Pamiętaj, aby pisanie było bezpieczne i wygodne, należy przestrzegać kilku zasad: Usiądź prosto i wygodnie na krześle, nogi ugnij pod kątem prostym. Pod nadgarstki i stopy możesz stosować podkładki w przypadku dłuższej pracy z komputerem. Ustaw odpowiednio kąt nachylenia klawiatury. Zostaw przynajmniej 5 centymetrów przestrzeni wolnej między klawiaturą a brzegiem biurka. Staraj się wykorzystywać 10 palców podczas pisania.

16 Duże litery Duże litery. (P) Klawisze SHIFT+P

17 Polskie znaki Polskie znaki (ś) Prawy ALT+litera (Prawy ALT+S)

18 Polskie znaki (duża litera)
(Ż) Prawy ALT+SHIFT+litera (Prawy ALT+SHIFT+Z)

19 Funkcje klawiszy Podczas pisania na komputerze używasz również innych klawiszy, za pomocą których możesz wykonać różne operacje na tekście. Funkcje klawiszy Enter - przejście do nowego akapitu. Spacja - wstawianie odstępu między znakami. Delete - kasowanie znaku po prawej stronie kursora. Insert - wstawianie lub zastępowanie znaku. Backspace - kasowanie znaku po lewej stronie kursora.

20 Poruszanie się w obrębie dokumentu
Korzystając z klawiszy sterujących ruchem kursora, możesz przemieszczać się w obrębie tekstu lub strony. Służą do tego klawisze sterujące w postaci strzałek oraz klawisze Home, End, Page Up i Page Down. Kursor - ruchomy wskaźnik, który użytkownik kontroluje najczęściej za pomocą myszy lub klawiatury. Kursor najczęściej ma kształt strzałki, kursor tekstowy zaś to mrugające podkreślenie lub pionowa kreska. Kursor w kształcie klepsydry sygnalizuje, że program właśnie wykonuje nakazane mu zadanie. Zaś kursor w kształcie ręki pojawia się nad hiperłączami w przeglądarkach stron WWW. Systemy operacyjne pozwalają często na dostosowanie wyglądu kursora do upodobań użytkownika. Na podstawie:

21 Przemieszczanie kursora z klawiatury

22 Przemieszczanie kursora z klawiatury

23 Kończenie pracy z edytorem
Po wprowadzeniu tekstu można zakończyć pracę z edytorem. Aby to zrobić, należy zapisać dokument edytora w odpowiednim folderze, najczęściej jest nim folder Moje dokumenty. Dokument - efekt pracy z programem. Dokumentowi można nadać nazwę, zapisać go na dysku twardym, a następnie ponownie (po upływie dowolnego czasu) odczytać. Mówiąc o dokumentach, zazwyczaj ma się na myśli materiały stworzone w edytorze tekstu. Kiedy jest mowa o plikach zawierających grafikę czy muzykę częściej używa się określeń takich jak plik graficzny czy plik muzyczny. Na podstawie:

24 Kończenie pracy z edytorem
Zapisywanie efektów pracy – w większości edytorów aby zapisać wykonaną pracę, należy z menu Plik wybrać polecenie Zapisz, następnie wskazać lokalizację pliku oraz określić jego nazwę. Próba zamknięcia dokumentu bez wcześniejszego zapisania dokonanych zmian powoduje wyświetlenie okna komunikatu.

25 Podsumowanie Wprowadzenie do edytora. Korzystanie z klawiatury.
Wprowadzanie tekstu. Poruszanie się w obrębie dokumentu. Kończenie pracy z edytorem.


Pobierz ppt "Informatyka Pisanie na ekranie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google