Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tablice Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tablice Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:"— Zapis prezentacji:

1 Tablice Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:
omówić możliwości wykorzystania tabel do prezentacji danych oraz do zarządzania zawartością strony; wyjaśnić konstrukcję znaczników składających się na tabelę; wymienić znaczniki pozwalające tworzyć proste tabele; wymienić znaczniki pozwalające formatować tabele. Umiejętności: utworzyć tabelę na stronie za pomocą znaczników HTML; modyfikować atrybuty tabel (obramowanie, szerokość, kolor obramowania); modyfikować atrybuty komórek; zagnieżdżać tabele za pomocą kodu HTML; dodawać do tabel komórki nagłówkowe, nagłówki stopki oraz tytuły; rozmieszczać obiekty na stronie HTML za pomocą odpowiednio spreparowanych tabel.

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się: co to jest tablica;
w jaki sposób zadeklarować tablicę; co to jest indeks tablicy; w jaki sposób odwołać się do elementu tablicy; w jaki sposób wprowadzić dane do tablicy; w jaki sposób wykorzystać tablice w procedurach. Wiedza Uczeń potrafi: podać definicję tablicy; podać definicję indeksu; wymienić cechy tablicy w VB .NET; podać postać deklaracji tablicy; określić rozmiar i wymiar tablicy; rozpoznać prawidłową deklarację tablicy; opisać sposób indeksowania tablicy; podać odwołanie do określonego elementu tablicy. Umiejętności wskazać definicję tablicy w kodzie programu; zadeklarować tablicę; wprowadzić dane do tablicy różnymi metodami; odwołać się do pojedynczego elementu tablicy jedno- i dwuwymiarowej; modyfikować i przetwarzać elementy tablic.

3 Przegląd zagadnień Definicja tablicy. Deklaracja tablicy.
Odwoływanie się do elementów tablicy. Wprowadzanie danych do tablicy. Operacje na elementach tablic. pytanie do uczniów o ich znajomość pojęcia „kaskadowe arkusze stylów” zwrócenie przez nauczyciela uwagi na współistnienie CSS i HTML oraz wskazanie na wyraźny podział przeznaczenia tych technologii

4 Definicja tablicy Tablica jest strukturą danych, zawierającą wiele elementów reprezentowanych przez jedną nazwę, gdzie wszystkie elementy są tego samego typu. W języku Visual Basic typ elementów tablicy może być typem prostym, łańcuchowym lub strukturalnym. Struktura ta jest przydatna, kiedy planujemy odwołanie do zbioru wzajemnie powiązanych elementów, a duża ilość zmiennych wymagałaby użycia wielu nazw.

5 Przykłady tablic Schemat tablicy jednowymiarowej.
Kalendarz - przykład tablicy jednowymiarowej. Pomiary temperatury - przykład tablicy jednowymiarowej. Schemat tablicy dwuwymiarowej. Szachy - przykład tablicy dwuwymiarowej. Plansza SUDOKU - przykład tablicy dwuwymiarowej. Gra kółko i krzyżyk - przykład tablicy dwuwymiarowej. Schemat tablicy trójwymiarowej. Parametry pikseli - przykład tablicy trójwymiarowej.

6 Schemat tablicy jednowymiarowej

7 Kalendarz - przykład tablicy jednowymiarowej

8 Pomiary temperatury - przykład tablicy jednowymiarowej

9 Schemat tablicy dwuwymiarowej

10 Szachy - przykład tablicy dwuwymiarowej

11 Plansza SUDOKU - przykład tablicy dwuwymiarowej

12 Gra kółko i krzyżyk - przykład tablicy dwuwymiarowej

13 Schemat tablicy trójwymiarowej

14 Parametry pikseli - przykład tablicy trójwymiarowej
Współrzędne – to dwa wymiary – kolor piksela - trzeci

15 Dim Nazwa (Rozmiar1, Rozmiar2...) As Typ
Deklaracja tablicy Deklaracja tablicy w VB.NET wygląda następująco: Dim Nazwa (Rozmiar1, Rozmiar2...) As Typ Ilość podanych w deklaracji rozmiarów tablicy jest jej wymiarem. VB .NET pozwala na utworzenie tablicy maksymalnie o 60 wymiarach. W praktyce rzadko stosuje się więcej niż trzy wymiary. VB .NET pierwszy element tablicy ma numer 0, stąd też deklaracja tablicy 7-elementowej wygląda następująco: Dim Tablica(6) as Integer

16 Odwoływanie się do elementów tablicy - indeks tablicy
Do danych tablicy odwołujemy się poprzez indeksy, które jednoznacznie identyfikują poszczególne elementy: w tablicy jednowymiarowej - numer elementu; w tablicy dwuwymiarowej - numer wiersza i numer kolumny; w tablicy trójwymiarowej - numer wiersza, numer kolumny i numer warstwy. Podczas korzystania z tablic należy pamiętać, że w VB.NET indeksy zaczynają się od 0.

17 Odwoływanie się do elementów tablicy - przykład
Dim Imiona(4) As String

18 Odwoływanie się do elementów tablicy - przykład

19 Przykłady Jakie to tablice.
Jak można odwołać się do zaznaczonego elementu.

20 Wprowadzanie danych do tablicy
Po zadeklarowaniu zmiennej tablicowej należy przypisać jej wartości. Dla tablic z niewielką liczbą elementów operację tę możemy zrealizować w momencie jej deklaracji.

21 Wprowadzanie danych do tablicy
Wartości elementów tablicy mogą być liczbami losowymi, podobnie jak w losowaniu totolotka. Tutaj jednak wylosowane liczby są zwracane do maszyny losującej i biorą udział w kolejnych losowaniach – czyli mogą się powtarzać w tablicy.

22 Wprowadzanie danych do tablicy
Przy dużej ilości danych wygodnie jest wykorzystać plik, z którego elementy tablicy są wczytywane sekwencyjnie do kolejnych komórek.

23 Operacje na elementach tablic
Obliczanie wyznaczników układu równań liniowych może być wykonywane przy użyciu tablic, zwłaszcza przy dużej liczbie niewiadomych, w rozwiązywaniu złożonych problemów opisywanych rachunkiem macierzowym.

24 Podsumowanie Definicja tablicy. Deklaracja tablicy.
Odwoływanie się do elementów tablicy. Wprowadzanie danych do tablicy. Operacje na elementach tablic.


Pobierz ppt "Tablice Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google