Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h  w 40-90% dochodzi do uszkodzenia lub obrzęku krtani  Ponowna intubacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h  w 40-90% dochodzi do uszkodzenia lub obrzęku krtani  Ponowna intubacja."— Zapis prezentacji:

1

2  10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h  w 40-90% dochodzi do uszkodzenia lub obrzęku krtani  Ponowna intubacja w warunkach nagłych 5-24% powikłań

3  Reintubation in Critically ill patients: procedural complications and implication for care Department of Critical Care Medicine Department of Emergency Medicine Department of Pulmonary and Critical Care Medicine University of Pittsburgh School of Medicine

4  Metoda: -wtórna analiza prospektywnie gromadzonych danych rejestru wewnątrzszpitalnego -analiza pacjentów u których wykonano intubację poza blokiem operacyjnym i obszarami proceduralnymi podczas pojedynczej hospitalizacji

5  Porównanie: -Grupa chorych ponownie intubowanych z grupą chorych intubowanych jeden raz -każda pierwsza i ostatnia intubacja wykonana w warunkach nagłych u ponownie intubowanego chorego

6  Oceniano:  Trudność intubacji ( liczba prób, potrzeba użycia dodatkowych urządzeń do trudnej intubacji, skala Cormack-Lehane,poziom wyszkolenia osoby wykonującej intubację)  Częstość powikłań okołooperacyjnych ( aspiracja, zaburzenia rytmu, uraz dróg oddechowych, nowa hipotensja, nowa hipoksja, intubacja do przełyku, zatrzymanie krążenia)

7  Powikłania istotne kliniczne: nowa przetrwała hipoksja-utrzymująca się po indukcji znieczulenia desaturacja < 90% u osób wcześniej bez zaburzeń utlenowania krwi nowe niedociśnienie-trwały po indukcji znieczulenia spadek skurczowego ciśnienia <95 mmHg u osób poprzednio normotensyjnych

8  Analiza 1053 chorych, z których 151 (14%) wymagało ponownej intubacji  Powikłania były znacznie częstsze podczas ostatniej intubacji w porównaniu z pierwszą (13% vs 5%)  Najczęstszymi powikłaniami były hipotensja (41%) oraz hypoxia (35%)  Brak trudności technicznych pomiędzy pierwszą i ostatnią intubacją

9  Nagłą ratunkowa ponowna intubacja jest związana ze zwiększonym ryzykiem klinicznie istotnych powikłań w porównaniu do pierwszej intubacji  Osoby wykonujące intubację w trybie ratunkowym muszą brać pod uwagę ryzyko okołoproceduralnych hipoksji i hipotensji i przygotować się na te powikłania

10  Powikłania okołoproceduralne są częstsze podczas ostatniej w porównaniu do pierwszej intubacji  Pojawiają się mimo brak różnic w określaniu dostępnymi skalami trudności technicznych  Podczas wykonywania ponownej intubacji należy spodziewać się okołoproceduralnych hipoksji i hipotonii i przygotować się na te komplikacje


Pobierz ppt " 10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h  w 40-90% dochodzi do uszkodzenia lub obrzęku krtani  Ponowna intubacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google