Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h"— Zapis prezentacji:

1 Ponowna Intubacja u Krytycznie Chorych: powikłania oraz wpływ na opiekę

2 10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h
w 40-90% dochodzi do uszkodzenia lub obrzęku krtani Ponowna intubacja w warunkach nagłych 5-24% powikłań

3 Reintubation in Critically ill patients: procedural complications and implication for care Department of Critical Care Medicine Department of Emergency Medicine Department of Pulmonary and Critical Care Medicine University of Pittsburgh School of Medicine

4 Metoda: -wtórna analiza prospektywnie gromadzonych danych rejestru wewnątrzszpitalnego -analiza pacjentów u których wykonano intubację poza blokiem operacyjnym i obszarami proceduralnymi podczas pojedynczej hospitalizacji

5 Porównanie: -Grupa chorych ponownie intubowanych z grupą chorych intubowanych jeden raz -każda pierwsza i ostatnia intubacja wykonana w warunkach nagłych u ponownie intubowanego chorego

6 Oceniano: Trudność intubacji ( liczba prób, potrzeba użycia dodatkowych urządzeń do trudnej intubacji, skala Cormack-Lehane,poziom wyszkolenia osoby wykonującej intubację) Częstość powikłań okołooperacyjnych ( aspiracja, zaburzenia rytmu, uraz dróg oddechowych, nowa hipotensja, nowa hipoksja, intubacja do przełyku, zatrzymanie krążenia)

7 Powikłania istotne kliniczne:
nowa przetrwała hipoksja-utrzymująca się po indukcji znieczulenia desaturacja < 90% u osób wcześniej bez zaburzeń utlenowania krwi nowe niedociśnienie-trwały po indukcji znieczulenia spadek skurczowego ciśnienia <95 mmHg u osób poprzednio normotensyjnych

8 Wyniki Analiza 1053 chorych, z których 151 (14%) wymagało ponownej intubacji Powikłania były znacznie częstsze podczas ostatniej intubacji w porównaniu z pierwszą (13% vs 5%) Najczęstszymi powikłaniami były hipotensja (41%) oraz hypoxia (35%) Brak trudności technicznych pomiędzy pierwszą i ostatnią intubacją

9 Wnioski Nagłą ratunkowa ponowna intubacja jest związana ze zwiększonym ryzykiem klinicznie istotnych powikłań w porównaniu do pierwszej intubacji Osoby wykonujące intubację w trybie ratunkowym muszą brać pod uwagę ryzyko okołoproceduralnych hipoksji i hipotensji i przygotować się na te powikłania

10 Do domu Powikłania okołoproceduralne są częstsze podczas ostatniej w porównaniu do pierwszej intubacji Pojawiają się mimo brak różnic w określaniu dostępnymi skalami trudności technicznych Podczas wykonywania ponownej intubacji należy spodziewać się okołoproceduralnych hipoksji i hipotonii i przygotować się na te komplikacje


Pobierz ppt "10-20% krytycznie chorych będzie wymagało ponownej intubacji w ciągu 72 h"

Podobne prezentacje


Reklamy Google