Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: -EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik , kreatynina -hormony -konsultacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: -EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik , kreatynina -hormony -konsultacje."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska

2 Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: -EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik , kreatynina -hormony -konsultacje specjalistyczne

3 Przygotowanie do operacji
Pomiar wzrostu i masy ciała Zamówienie krwi i osocza U pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty (np acenocumarol,sintrom) należy na 7 dni przed operacją przejść na heparyny drobnocząstęczkowe –clexane Ostatnia dawka clexanu na 12 godzin przed operacją pończochy uciskowe w przypadku pacjentów z żylakami kd ,lub gdy jest wysokie ryzyko zatoru

4 Przygotowanie pola operacyjnego
Ogolenie pola operacyjnego Toaleta całego ciała Zmycie makijażu i lakieru do paznokci Zdjęcie kolczyków, obrączek itp. Wyjecie protez zębowych

5 Zalecenia dodatkowe Poinformowanie o konieczności zażycia w dniu zabiegu leków przyjmowanych na stałe Zalecenie powstrzymania się palenia tytoniu, żucia gumy przed operacją Rzucenie palenia daje najlepsze efekty gdy nastąpi powyżej 6 tyg. przed operacją Poinformowanie rodziny i pacjenta o orientacyjnym czasie trwania zabiegu, gdzie będzie pacjent przebywał po operacji ,kiedy będzie możliwość odwiedzin, od kogo można uzyska informacje o przebiegu operacji

6 Wywiad anestezjologiczny
Zwyczajowo na dzień przed zabiegiem Celem jest dokładne zebranie wywiadu aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego ze znieczuleniem

7 Wywiad 1 Wiek Obecne choroby Leki Alergie
Przebyte operacje , znieczulenia Nałogi

8 Wywiad 2 Ocena dróg oddechowych – skala Mallampati, Skala Cormack- Lehane Ocena uzębienia Badanie ogólne Uzyskanie świadomej zgody (dokładne poinformowanie pacjenta o przebiegu znieczulenia i ewentualnych skutkach) Zlecenie premedykacji

9 Skala Mallampatii

10 Skala Cormarc- Lehane

11 Skala Cormarc- Lehane I- pełna ekspozycja szpary głośni
II widoczne tylko spoidło tylne III widoczna nagłośnia nie widać szpary głośni IV nic nie widać

12 Ocena ryzyka- skala ASA
– stosowany powszechnie w anestezjologii system oceniający ryzyko operacyjne związane z prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. W systemie tym pacjenta kwalifikuje się na podstawie oceny przedoperacyjnej do jednej z pięciu grup ( I – V):

13 Skala ASA grupa I– pacjent bez obciążeń schorzeniami dodatkowymi, poddany małemu lub średniemu zabiegowi operacyjnemu, grupa II – pacjent z niezbyt nasiloną chorobą układową, taką jak: stabilne i dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wyrównana cukrzyca, przewlekłe zapalenie oskrzeli w stadium wydolności układu oddechowego, niewielkiego stopnia choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, niedokrwistość, znacznego stopnia otyłość (powyżej 20% należnej masy ciała),

14 Skala ASA grupa III – pacjent z ciężką chorobą układową, która ogranicza jego wydolność lub aktywność np. przebyty zawał serca do 3 miesięcy przed datą wykonania zabiegu operacyjnego, niestabilna dusznica bolesna, ciężkie schorzenie układu oddechowego, nieuregulowana cukrzyca, grupa IV – pacjent z bardzo ciężką chorobą układową, która stanowi o zagrożeniu jego życia np. niewydolność nerek, zastoinowa niewydolność krążenia, organiczna wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia, świeży zawał mięśnia sercowego, niewydolność wątroby, gruczołów dokrewnych,

15 Skala ASA grupa V – pacjent z niewydolnością wielonarządową, w stanie skrajnie ciężkim, u którego z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi zgon w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego czy zostanie poddany zabiegowi operacyjnemu, czy też nie, np. pacjent z pękniętym tętniakiem aorty i głębokim wstrząsem, pacjent z masywnym zatorem tętnicy płucnej;

16 Przygotowanie psychologiczne
rozmowa z pacjentem, okazywanie wsparcia, udzielanie odpowiedzi na pytania pacjenta ( nawet te najbardziej błahe) udzielanie informacji na miarę potrzeb pacjenta ( uwaga żeby nie powiedzieć za mało/ za dużo) wezwanie psychologa

17 Świadoma zgoda Każda procedura medyczna wymaga zgody pacjenta – ŚWIADOMEJ ZGODY W polskim prawie wyróżniamy 3 rodzaje z.własna , z.zastępcza (udzielana przez przedstawiciela ustawowego, sąd opiekuńczy, lub opiekuna faktycznego z. równoległa (jeżeli pacjent jest małoletni, ale ma ukończone 16 lat, a także, jeżeli pacjent jest ubezwłasnowolniony, ale zdolny jest z rozeznaniem wypowiedzieć się w sprawie udzielania świadczenia zdrowotnego.

18 Świadoma zgoda Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Lancet, w ulotce dotyczącej leczenia chirurgicznego powinny znaleźć się następujące informacje [7]: - Proste rysunki anatomiczne wyjaśniające istotę zabiegu - Opis dotyczący okresu pooperacyjnego (zawierający informacje dotyczące ewentualnych cewników, sond, wkłuć dożylnych), a także rutynowych zabiegów, rehabilitacji i zalecanej diety. - Rodzaje leków, jakie pacjent powinien otrzymać przed i po zabiegiem - Długość okresu rekonwalescencji, w trakcie którego pacjent może czuć się osłabiony i niezdolny do uczestniczenia w normalnym życiu zawodowym i rodzinnym - Jasny i zrozumiały opis ewentualnych powikłań i zagrożeń związanych z zabiegiem oraz ich prawdopodobieństwo

19 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: -EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik , kreatynina -hormony -konsultacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google