Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska

2 Badania : Badania : -grupa krwi -morfologia -jonogram( Na,K) -glukoza Badania dodatkowe: Badania dodatkowe:-EKG,RTG -układ krzepnięcia -mocznik, kreatynina -hormony -konsultacje specjalistyczne

3 Przygotowanie do operacji Pomiar wzrostu i masy ciała Pomiar wzrostu i masy ciała Zamówienie krwi i osocza Zamówienie krwi i osocza U pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty (np acenocumarol,sintrom) należy na 7 dni przed operacją przejść na heparyny drobnocząstęczkowe –clexane U pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty (np acenocumarol,sintrom) należy na 7 dni przed operacją przejść na heparyny drobnocząstęczkowe –clexane Ostatnia dawka clexanu na 12 godzin przed operacją Ostatnia dawka clexanu na 12 godzin przed operacją pończochy uciskowe w przypadku pacjentów z żylakami kd,lub gdy jest wysokie ryzyko zatoru pończochy uciskowe w przypadku pacjentów z żylakami kd,lub gdy jest wysokie ryzyko zatoru

4 Przygotowanie pola operacyjnego - Ogolenie pola operacyjnego - Toaleta całego ciała - Zmycie makijażu i lakieru do paznokci - Zdjęcie kolczyków, obrączek itp. - Wyjecie protez zębowych

5 Zalecenia dodatkowe - Poinformowanie o konieczności zażycia w dniu zabiegu leków przyjmowanych na stałe - Zalecenie powstrzymania się palenia tytoniu, żucia gumy przed operacją - Rzucenie palenia daje najlepsze efekty gdy nastąpi powyżej 6 tyg. przed operacją - Poinformowanie rodziny i pacjenta o orientacyjnym czasie trwania zabiegu, gdzie będzie pacjent przebywał po operacji,kiedy będzie możliwość odwiedzin, od kogo można uzyska informacje o przebiegu operacji

6 Wywiad anestezjologiczny Zwyczajowo na dzień przed zabiegiem Zwyczajowo na dzień przed zabiegiem Celem jest dokładne zebranie wywiadu aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego ze znieczuleniem Celem jest dokładne zebranie wywiadu aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego ze znieczuleniem

7 Wywiad 1 Wiek Wiek Obecne choroby Obecne choroby Leki Leki Alergie Alergie Przebyte operacje, znieczulenia Przebyte operacje, znieczulenia Nałogi Nałogi

8 Wywiad 2 Ocena dróg oddechowych – skala Mallampati, Skala Cormack- Lehane Ocena dróg oddechowych – skala Mallampati, Skala Cormack- Lehane Ocena uzębienia Ocena uzębienia Badanie ogólne Badanie ogólne Uzyskanie świadomej zgody (dokładne poinformowanie pacjenta o przebiegu znieczulenia i ewentualnych skutkach) Uzyskanie świadomej zgody (dokładne poinformowanie pacjenta o przebiegu znieczulenia i ewentualnych skutkach) Zlecenie premedykacji Zlecenie premedykacji

9 Skala Mallampatii

10 Skala Cormarc- Lehane

11 I- pełna ekspozycja szpary głośni II widoczne tylko spoidło tylne III widoczna nagłośnia nie widać szpary głośni IV nic nie widać

12 Ocena ryzyka- skala ASA – stosowany powszechnie w anestezjologii system oceniający ryzyko operacyjne związane z prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. W systemie tym pacjenta kwalifikuje się na podstawie oceny przedoperacyjnej do jednej z pięciu grup ( I – V): – stosowany powszechnie w anestezjologii system oceniający ryzyko operacyjne związane z prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. W systemie tym pacjenta kwalifikuje się na podstawie oceny przedoperacyjnej do jednej z pięciu grup ( I – V):

13 Skala ASA grupa I– pacjent bez obciążeń schorzeniami dodatkowymi, poddany małemu lub średniemu zabiegowi operacyjnemu, grupa I– pacjent bez obciążeń schorzeniami dodatkowymi, poddany małemu lub średniemu zabiegowi operacyjnemu, grupa II – pacjent z niezbyt nasiloną chorobą układową, taką jak: stabilne i dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wyrównana cukrzyca, przewlekłe zapalenie oskrzeli w stadium wydolności układu oddechowego, niewielkiego stopnia choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, niedokrwistość, znacznego stopnia otyłość (powyżej 20% należnej masy ciała), grupa II – pacjent z niezbyt nasiloną chorobą układową, taką jak: stabilne i dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wyrównana cukrzyca, przewlekłe zapalenie oskrzeli w stadium wydolności układu oddechowego, niewielkiego stopnia choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, niedokrwistość, znacznego stopnia otyłość (powyżej 20% należnej masy ciała),

14 Skala ASA grupa III – pacjent z ciężką chorobą układową, która ogranicza jego wydolność lub aktywność np. przebyty zawał serca do 3 miesięcy przed datą wykonania zabiegu operacyjnego, niestabilna dusznica bolesna, ciężkie schorzenie układu oddechowego, nieuregulowana cukrzyca, grupa III – pacjent z ciężką chorobą układową, która ogranicza jego wydolność lub aktywność np. przebyty zawał serca do 3 miesięcy przed datą wykonania zabiegu operacyjnego, niestabilna dusznica bolesna, ciężkie schorzenie układu oddechowego, nieuregulowana cukrzyca, grupa IV – pacjent z bardzo ciężką chorobą układową, która stanowi o zagrożeniu jego życia np. niewydolność nerek, zastoinowa niewydolność krążenia, organiczna wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia, świeży zawał mięśnia sercowego, niewydolność wątroby, gruczołów dokrewnych, grupa IV – pacjent z bardzo ciężką chorobą układową, która stanowi o zagrożeniu jego życia np. niewydolność nerek, zastoinowa niewydolność krążenia, organiczna wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia, świeży zawał mięśnia sercowego, niewydolność wątroby, gruczołów dokrewnych,

15 Skala ASA grupa V – pacjent z niewydolnością wielonarządową, w stanie skrajnie ciężkim, u którego z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi zgon w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego czy zostanie poddany zabiegowi operacyjnemu, czy też nie, np. pacjent z pękniętym tętniakiem aorty i głębokim wstrząsem, pacjent z masywnym zatorem tętnicy płucnej; grupa V – pacjent z niewydolnością wielonarządową, w stanie skrajnie ciężkim, u którego z bardzo dużym prawdopodobieństwem nastąpi zgon w ciągu 24 godzin, niezależnie od tego czy zostanie poddany zabiegowi operacyjnemu, czy też nie, np. pacjent z pękniętym tętniakiem aorty i głębokim wstrząsem, pacjent z masywnym zatorem tętnicy płucnej;

16 Przygotowanie psychologiczne rozmowa z pacjentem, rozmowa z pacjentem, okazywanie wsparcia, okazywanie wsparcia, udzielanie odpowiedzi na pytania pacjenta ( nawet te najbardziej błahe) udzielanie odpowiedzi na pytania pacjenta ( nawet te najbardziej błahe) udzielanie informacji na miarę potrzeb pacjenta ( uwaga żeby nie powiedzieć za mało/ za dużo) udzielanie informacji na miarę potrzeb pacjenta ( uwaga żeby nie powiedzieć za mało/ za dużo) wezwanie psychologa wezwanie psychologa

17 Świadoma zgoda Każda procedura medyczna wymaga zgody pacjenta – ŚWIADOMEJ ZGODY Każda procedura medyczna wymaga zgody pacjenta – ŚWIADOMEJ ZGODY W polskim prawie wyróżniamy 3 rodzaje W polskim prawie wyróżniamy 3 rodzaje z.własna, z.własna, z.zastępcza (udzielana przez przedstawiciela ustawowego, sąd opiekuńczy, lub opiekuna faktycznego z.zastępcza (udzielana przez przedstawiciela ustawowego, sąd opiekuńczy, lub opiekuna faktycznego z. równoległa ( jeżeli pacjent jest małoletni, ale ma ukończone 16 lat, a także, jeżeli pacjent jest ubezwłasnowolniony, ale zdolny jest z rozeznaniem wypowiedzieć się w sprawie udzielania świadczenia zdrowotnego. z. równoległa ( jeżeli pacjent jest małoletni, ale ma ukończone 16 lat, a także, jeżeli pacjent jest ubezwłasnowolniony, ale zdolny jest z rozeznaniem wypowiedzieć się w sprawie udzielania świadczenia zdrowotnego.

18 Świadoma zgoda Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Lancet, w ulotce dotyczącej leczenia chirurgicznego powinny znaleźć się następujące informacje [7]: Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie Lancet, w ulotce dotyczącej leczenia chirurgicznego powinny znaleźć się następujące informacje [7]: - Proste rysunki anatomiczne wyjaśniające istotę zabiegu - Proste rysunki anatomiczne wyjaśniające istotę zabiegu - Opis dotyczący okresu pooperacyjnego (zawierający informacje dotyczące ewentualnych cewników, sond, wkłuć dożylnych), a także rutynowych zabiegów, rehabilitacji i zalecanej diety. - Opis dotyczący okresu pooperacyjnego (zawierający informacje dotyczące ewentualnych cewników, sond, wkłuć dożylnych), a także rutynowych zabiegów, rehabilitacji i zalecanej diety. - Rodzaje leków, jakie pacjent powinien otrzymać przed i po zabiegiem - Rodzaje leków, jakie pacjent powinien otrzymać przed i po zabiegiem - Długość okresu rekonwalescencji, w trakcie którego pacjent może czuć się osłabiony i niezdolny do uczestniczenia w normalnym życiu zawodowym i rodzinnym - Długość okresu rekonwalescencji, w trakcie którego pacjent może czuć się osłabiony i niezdolny do uczestniczenia w normalnym życiu zawodowym i rodzinnym - Jasny i zrozumiały opis ewentualnych powikłań i zagrożeń związanych z zabiegiem oraz ich prawdopodobieństwo - Jasny i zrozumiały opis ewentualnych powikłań i zagrożeń związanych z zabiegiem oraz ich prawdopodobieństwo

19 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowanie i ocena pacjenta do zabiegu operacyjnego mgr Dorota Głuchowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google