Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NACOBEZU :  Umiesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, porównywać, skracać i rozszerzać ułamki zwykłe  Wiesz co to są ułamki właściwe i niewłaściwe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NACOBEZU :  Umiesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, porównywać, skracać i rozszerzać ułamki zwykłe  Wiesz co to są ułamki właściwe i niewłaściwe."— Zapis prezentacji:

1

2 NACOBEZU :  Umiesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, porównywać, skracać i rozszerzać ułamki zwykłe  Wiesz co to są ułamki właściwe i niewłaściwe  Potrafisz zamieniać ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną

3 UŁAMEK JAKO ILORAZ 2:3 ILORAZ DZIELNIK DZIELNA 2323 LICZNIK KRESKA UŁAMKOWA MIANOWNIK

4 UŁAMEK JAKO ILORAZ  Ułamek jest ilorazem dwóch liczb. Dzielna jest licznikiem, a dzielnik mianownikiem. Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. Mianownik ułamka wskazuje na ile równych części podzielono całość. Licznik ułamka wskazuje, ile jednakowych części wzięto.

5 UŁAMKI WŁAŚCIWE  Ułamki ½, 2/3, ¾, 7/8,- itp. są mniejsze od jedności. Ich liczniki są mniejsze od mianowników. Nazywamy je ułamkami właściwymi.

6 UŁAMKI NIEWŁAŚCIWE  Ułamki 3/2, 4/3, 6/5, 9/8 - itp. są większe od jedności. Ich liczniki są większe od mianownika. Nazywamy je ułamkami niewłaściwymi.

7 UŁAMKI NIEWŁAŚCIWE= LICZBA MIESZANA  Ułamki niewłaściwe możemy zapisać jako liczbę mieszaną 3/2 = 1 ½ Aby wyłączyć całości z ułamka niewłaściwego dzielimy jego licznik przez mianownik.

8 ZAMIANA LICZBY MIESZANEJ  Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy 2 ½ =5/2 ( mianownik mnożymy przez całość i dodajemy licznik, otrzymujemy licznik ułamka a mianownik zostaje bez zmian.)

9 SKRACANIE UŁAMKÓW  Jeżeli licznik i mianownik ułamka podzielimy przez tę samą liczbę to wartość ułamka nie zmieni się. Takie postępowanie nazywamy skracaniem ułamka lub uproszczaniem ułamka

10 ROZSZERZANIE UŁAMKÓW  Jeżeli licznik i mianownik ułamka pomnożymy przez tę samą liczbę to wartość ułamka nie zmieni się. Takie postępowanie nazywamy rozszerzaniem

11 PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW RÓWNYCH LICZNIKACH  Jeżeli ułamki mają równe liczniki to ten ułamek jest większy którego mianownik jest mniejszy

12 PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW O RÓWNYCH MIANOWNIKACH  Jeżeli ułamki mają równe mianowniki, to ten ułamek jest większy którego mianownik jest większy

13 PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW RÓŻNYCH MIANOWNIKACH I LICZNIKACH  Aby porównać ułamki o różnych mianownikach i o różnych licznikach musimy je sprowadzić albo do wspólnego mianownika albo do wspólnego licznika

14 DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O RÓWNYCH MIANOWNIKACH  Dodajemy/ odejmujemy licznik a mianownik zostaje bez zmian

15 DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW O RÓZNYCH MIANOWNIKACH  Jeżeli ułamki mają różne mianowniki musimy je najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika a następnie dodajemy/ odejmujemy licznik a mianownik zostaje bez zmian

16 MNOŻENIE UŁAMKÓW PRZEZ LICZBĘ NATURALNĄ  Mnożymy licznik ułamka przez liczbę, a mianownik zostaje bez zmiany

17 MNOŻENIE UŁAMKÓW PRZEZ UŁAMEK  Mnożymy liczniki ułamków i mianowniki ułamków

18 DZIELENIE UŁAMKÓW  Aby podzielić dwie liczby, należy dzielną pomnożyć przez odwrotność drugiego


Pobierz ppt "NACOBEZU :  Umiesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić, porównywać, skracać i rozszerzać ułamki zwykłe  Wiesz co to są ułamki właściwe i niewłaściwe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google