Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 - 2020. 1Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 - 2020. 1Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 - 2020. 1Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Departament Kultury, Promocji i Turystyki

2 2Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Otwarty konkurs ofert - powierzenie realizacji zadania publicznego Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana – opracowanie projektu dokumentu Konsultacje społeczne projektu Strategii 2012 r. 2013 r. Uchwalenie Strategii Etap zarządzania realizacją Strategii lata 2014 – 2020

3 3Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Zespół opracowujący Strategię: Wojciech Kłosowski – ekspert prowadzący Alina Gużyńska – konsultacje eksperckie Marek Sztark - konsultacje eksperckie Karol Wittels – kierownik sekcji diagnostycznej Zespół opracowujący diagnozę stanu kultury w województwie: Natalia Bet Karolina Jastrzębska-Mitzner Lech Kłosowski Wojciech Kłosowski Katarzyna Kułakowska Justyna Nowak Beata Rutkowska Anna Stępniewska Aleksandra Wiśniewska Karol Wittels Maria Wittels Koordynacja prac: Bogna Świątkowska Szymon Żydek Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Redakcja, korekta i przygotowanie tekstu Strategii: Marcela Wasilewska Małgorzata Adamczyk Projekt graficzny okładki: Jakub Jezierski Projekt graficzny raportu: Piotr Chuchla Zespół:

4 4Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Gdzie można zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 – 2020? wersja elektroniczna wersja papierowa www.mazovia.pl www.mazovia.pl zakładka Kultura i Turystyka www.bip.mazovia.pl www.dialog.mazovia.pl www.dialog.mazovia.pl zakładka Konsultacje www.ngo.pl www.kulturamazowsze2020.pl Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki ul. Okrzei 35, pokój 401 sekretariaty Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

5 5Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Jaki jest termin konsultacji projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 – 2020? 1 czerwca - 15 lipca 2013 roku. pracownicy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, środowiska twórcze, lokalni animatorzy i liderzy kultury, wszyscy zainteresowani mieszkańcy Mazowsza. Kto może wziąć udział w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 – 2020?

6 6Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Na czym polegają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 – 2020? Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag do projektu Strategii, które po przeanalizowaniu przez eksperta i zespół roboczy zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji dokumentu. opinie uwagi propozycje

7 7Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. W jaki sposób można zgłosić swoje uwagi, propozycje i opinie? na specjalnym formularzu (do pobrania na stronach internetowych) w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych drogą elektroniczną na adres: strategiakultury2020@mazovia.pl drogą korespondencyjną na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa osobiście w godz. 8.00 – 16.00 - w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, pokój 207 - w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26 osobiście w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibach Delegatur forum dyskusyjne – wejście przez stronę. www.kulturamazowsze2020.plwww.kulturamazowsze2020.pl

8 8Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Co będzie się działo ze zgłoszonymi uwagami, propozycjami i opiniami? Zebrane uwagi zostaną posegregowane na: - wnioski uwzględnione, które zostaną włączone w tekst dokumentu, - wnioski odrzucone, - wnioski, które będą ponownie rozpatrzone przy aktualizacji Strategii w 2016 roku (zostanie stworzona tzw. lista rezerwowa). Uzasadnienie nieuwzględnienia, częściowego uwzględnienia lub modyfikacji pozostałych uwag zostanie opublikowane po zakończeniu konsultacji wraz z listą wniosków odrzuconych. Przyjęte propozycje zostaną włączone w tekst Strategii, który zostanie opublikowany jako ostateczna wersja dokumentu.

9 9Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa, czerwiec 2013 r. Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków Osoby do kontaktu: Kamila Kowalikowska - tel. (22) 59 79 574 e-mail: kamila.kowalikowska@mazovia.plkamila.kowalikowska@mazovia.pl Małgorzata Przytuła - tel. (22) 59 79 514 e-mail: malgorzata.przytula@mazovia.plmalgorzata.przytula@mazovia.pl Ilona Zięba - tel. (22) 59 79 561 e-mail: Ilona.zieba@mazovia.plIlona.zieba@mazovia.pl www.mazovia.pl


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 - 2020. 1Ciechanów/Siedlce/Płock/Radom/Ostrołęka/Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google