Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA mgr Anna Siedlecka. „Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładania rąk zmiana tonu głosu -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA NIEWERBALNA mgr Anna Siedlecka. „Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładania rąk zmiana tonu głosu -"— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA mgr Anna Siedlecka

2 „Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładania rąk zmiana tonu głosu - jest formą komunikacji i podlega jej regułom” James Eicher

3 KOMUNIKACJA Wymiana informacji między nadawcą a odbiorcą przy pomocy systemów znaków Rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna Schemat komunikowania się: nadawca  intencja (kodowanie)  wiadomość  kanał komunikacyjny  odbiór wiadomości  odkodowanie (interpretacja)  odbiorca

4 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Szersze znaczenie: wszystkie zamierzone i niezamierzone pozasłowne przekazywanie informacji Węższe znaczenie: tylko części i całości ludzkiego ciała

5 ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEJĘZYKOWEJ W INTERAKCJACH MIĘDZYLUDZKICH Komunikacja niejęzykowa jest wszechobecna Zachowania niejęzykowe mogą pełnić wiele różnych funkcji; Zachowania niejęzykowe mogą stanowić część uniwersalnego systemu komunikacji; Komunikacja niejęzykowa może sprzyjać pełniejszemu rozumieniu przekazu; Komunikacja niejęzykowa jest filogenetycznie pierwotna;

6 ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEJĘZYKOWEJ W INTERAKCJACH MIĘDZYLUDZKICH Komunikacja niejęzykowa jest ontogenetycznie pierwotna; Komunikacja niejęzykowa pojawia się jako pierwsza w interakcjach społecznych; Komunikacja niejęzykowa może wyrazić to, czego komunikat językowy nie może lub nie powinien; Komunikaty niejęzykowe uznawane są za bardziej wiarygodne

7

8 KOD PARA- JĘZYKOWY INTONACJARYTMTON GŁOSUBRZMIENIE TEMPO MÓWIENIA AKCENT

9 KOD NIE- JĘZYKOWY ZAPACHO- WY DOTYKO- WY WZROKO- WY PREZEN- CYJNY FIZJO- LOGICZNY TEMPO- RALNY KONTEKS- TOWY PROKSE- MICZNY KINEZY- CZNY

10 FUNCKJE KOMUNIKOWANIA NIEJĘZYKOWEGO Powtarzania/wzmacniania Zastępowania Uzupełniania Akcentowania Sprzeczność


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA NIEWERBALNA mgr Anna Siedlecka. „Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładania rąk zmiana tonu głosu -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google