Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA PRACOWNIKÓW W RUCHU SŁUŻBOWYM PUŁAWY 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA PRACOWNIKÓW W RUCHU SŁUŻBOWYM PUŁAWY 2014."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA PRACOWNIKÓW W RUCHU SŁUŻBOWYM PUŁAWY 2014

2 Skuteczna ochrona pracowników uwarunkowana jest dopełnieniem przez oddział ZNP wymogu informacji pracodawcy o liczbie członków

3 Niektórzy pracownicy Objęci są szczególną ochroną trwałości stosunku pracy: Na podstawie ustawy Na podstawie decyzji zarządu oddziału ZNP Wszyscy korzystają z: Powszechnej ochrony stosunku pracy

4 Ochrona związkowa Poprzedza kroki służbowe pracodawcy Pracodawca ma o niej wiedzę Musi być udzielona zgodnie z prawem

5 Ochronę związkową może przyznać Imiennie wskazanemu w uchwale zarządu oddziału ZNP członkowi tego zarządu Innemu pracownikowi będącemu członkiem ZNP który jest upoważniony do reprezentowania oddziału ZNP wobec pracodawcy

6 Ochrona związkowa polega na: Niemożności rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia i Braku możliwości jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika Jeśli nie uzyskał zgody organizacji związkowej

7 Prezes ogniska Nie podlega ochronie związkowej z samego faktu kierowania ogniskiem ZNP Dla skutecznej ochrony musi być członkiem zarządu oddziału wskazanym do ochrony w uchwale lub Mieć kompetencje do reprezentowania oddziału w zakresie wskazanym uchwałą

8 Przed wypowiedzeniem Pracodawca wnosi o informację dotyczącą przynależności związkowej Konsultuje zamiar wypowiedzenia

9 Zwolnienie Określenie potoczne Przepisy mówią o: wygaśnięciu stosunku pracy, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu za wypowiedzeniem

10 Legalność zwolnienia Oznacza że pracodawca mógł zgodnie z prawem zwolnić pracownika Skuteczne wypowiedzenie nie zawsze jest zgodne z prawem

11 Legalność Pracodawca skonsultował zamiar wypowiedzenia Uzyskał zgodę organizacji związkowej na zwolnienie osoby chronionej szczególnie Zastosował powszechną ochronę stosunku pracy (wskazał na piśmie prawdziwą, konkretną i rzeczywistą przyczynę zwolnienia) Prawidłowo zastosował kryteria do zwolnienia Wskazał prawidłowo okres wypowiedzenia

12 Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia Właściwy w tej sprawie jest sąd pracy Istnieją niekiedy komisje pojednawcze, których praca poprzedza sprawę sądową

13 Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych Odrębne jednostki organizacyjne w sądach powszechnych (tworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) Sądy pracy w sądach rejonowych Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądach apelacyjnych

14 Właściwość sądu Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy (art. 15 § 1 KPC) Właściwość rzeczowa (wartość przedmiotu sporu) – art. 17 pkt 4, art. 23 1 i 126 1 § 3 KPC Właściwość miejscowa (ogólna i przemienna) – zamieszkanie (art. 25 KC), w okręgu sądu, gdzie praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (art. 461 § 1 KPC) Właściwość wyłączna – sprawy niedotyczące stosunków pracy (spadki, prawa rzeczowe i inne)

15 Roszczenia pracownika Uznanie bezskuteczności wypowiedzenia Przywrócenie do pracy Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

16 Przekazanie szkoły przez JST Dla pracowników oznacza przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 23 1 KP Nie może być przyczyną zwolnienia pracowników, lecz zmiany warunków zatrudnienia

17 Likwidacja szkoły wszelka ochrona stosunku pracy wygasa!!!

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OCHRONA PRACOWNIKÓW W RUCHU SŁUŻBOWYM PUŁAWY 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google