Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o społeczeństwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o społeczeństwie"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o społeczeństwie
Władza sądownicza w Polsce. Część pierwsza

2 Sądy i trybunały Częścią aparatu państwowego są sądy i trybunały. Rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy należy do niezawisłych sądów, a rozstrzyganie sporów konstytucyjnych, zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania prawa, zostało powierzone niezawisłym trybunałom

3 Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. W jego skład wchodzą: pierwszy prezes, prezesi oraz sędziowie. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję. Sąd Najwyższy dzieli się na cztery izby: Izba Cywilna Izba Wojskowa Izba Karna Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

4 Funkcje Sądu Najwyższego
Rozpoznawanie kasacji wnoszonych do prawomocnych orzeczeń sądów odwoławczych kończących postępowanie sądowe Podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce Stwierdzenie ważności wyborów: do sejmu i senatu, na prezydenta, a także prawomocności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego

5 Podział sądów powszechnych
Sądy powszechne dzielą się na: Podział sądów powszechnych Sądy rejonowe Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy grodzkie

6 Gwarancja niezawisłości sędziowskiej
Nieusuwalność – sędzia może być usunięty ze swojego stanowiska jedynie na podstawie orzeczenia sądu Immunitet sędziowski – sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego Niepołączalność – zakaz łączenia stanowisk sędziego ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora Apolityczność – sędzia nie może być członkiem partii politycznej i związku zawodowego


Pobierz ppt "Wiedza o społeczeństwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google