Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Moment Bezwładności informatyka + 2

3 3 Moment Bezwładności Moment bezwładności – miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu. Im większy moment, tym trudniej zmienić ruch obrotowy ciała, np. rozkręcić dane ciało lub zmniejszyć jego prędkość kątową.

4 Moment Bezwładności. Moment bezwładności punktu materialnego jest iloczynem jego masy i kwadratu odległości od osi obrotu. m- masa punktu, r- odległość punktu od osi obrotu,

5 5 Moment Bezwładności Moment bezwładności ciała składającego się z N punktów materialnych jest sumą momentów bezwładności wszystkich tych punktów względem wybranej osi obrotu Moment bezwładności wyraża się w [kg·m²].

6 informatyka + 6 Moment Bezwładności Wybrane momenty bezwładności brył http://pl.wikipedia.org

7 informaty + 7 Moment Bezwładności Twierdzenie Steinera Moment bezwładności bryły sztywnej względem dowolnej osi równoległej do osi przechodzącej przez środek masy układu jest równy sumie momentu bezwładności względem osi głównej oraz iloczynu masy bryły i kwadratu odległości między tymi dwiema osiami. Io- moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy, I - moment bezwładności względem osi równoległej do pierwszej osi, r - odległość między osiami, m - masa bryły

8 informatyka + 8 Moment Bezwładności Moment bezwładności bryły złożonej. Moment bezwładności układu jest równy sumie momentów bezwładności składników z których jest złożony. I=I pręta +2I mas

9 informatyka + 9 Moment Bezwładności Obracający się wokół poziomej osi walec z czterema prętami prostopadłych do osi obrotu, do prętów można mocować ciężarki dobierając dowolnie ich odległość od osi obrotu. Wahadło ma też walec o promieniu r, na który nawinięta jest nić. Na nici zawiesza się ciężarki. Wahadło Oberbecka

10


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google