Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test 2 Poligrafia, 20.11.06.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test 2 Poligrafia, 20.11.06."— Zapis prezentacji:

1 test 2 Poligrafia,

2 1. Jaki jest kierunek wektora prędkości kątowej wskazówki zegara?
równoległy do wskazówki prostopadły do płaszczyzny cyferblatu styczny do okręgu zakreślanego przez koniec wskazówki 69%

3 2. Jak zmienia się całkowita energia ciała poruszającego się ruchem harmonicznym nietłumionym?
nie zmienia się oscyluje maleje 90%

4 3. Moment pędu ciała nie zmienia się gdy:
suma sił zewnętrznych wynosi zero? suma momentów sił zewnętrznych względem osi obrotu wynosi zero? suma sił wewnętrznych równa się zero? 27%

5 4. Częstość kołowa drgań harmonicznych zależy od:
amplitudy masy maksymalnej prędkości 4%

6 5. Siłą zachowawczą nie jest:
siła harmoniczna siła grawitacji siła tarcia 71%

7 6. W zderzeniu idealnie niesprężystym zachowany jest:
całkowity pęd i całkowita energia kinetyczna tylko całkowity pęd tylko całkowita energia kinetyczna 39%

8 7. W zderzeniu idealnie sprężystym dwóch kul o równych masach:
kule wymieniają się prędkościami jedna z kul zawsze zostaje zatrzymana kule się łączą 59%

9 skalar równy wektor o wartości
Oś obrotu 8. Moment siły to: skalar równy wektor o wartości 41%

10 9. Które zdanie jest prawdziwe?
Każde ciało ma ściśle określony moment bezwładności. Każde ciało może mieć wiele różnych wartości momentu bezwładności. Moment bezwładności jest wektorem o kierunku zgodnym z kierunkiem osi obrotu. 45%

11 10. Drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego wyraża równanie:
65% gdzie: I – moment bezwładności, siła, - moment siły, przyspieszenie liniowe, przyspieszenie kątowe.

12 11. Pełny walec i rura o jednakowych masach i promieniach toczą się bez poślizgu z jednakową prędkością v. Obie bryły mają jednakowe energie kinetyczne. Energia kinetyczna walca jest większa. Energia kinetyczna rury jest większa. 41%

13 12. Łyżwiarz wykonujący piruet wyciągnął w bok ręce.
Jego prędkość kątowa zmniejszyła się, ponieważ zwiększył się opór powietrza. Jego prędkość kątowa zmniejszyła się, ponieważ zmalał jego moment bezwładności. Jego prędkość kątowa zmniejszyła się, ponieważ wzrósł jego moment bezwładności. 57%

14 13. Dudnienia powstają na skutek nałożenia się drgań
równoległych o niewielkiej różnicy amplitudy. równoległych o niewielkiej różnicy częstości prostopadłych o niewielkiej różnicy częstości 78%

15 14. Podczas drgań harmonicznych tłumionych amplituda
zmniejsza się liniowo nie zmienia się zmniejsza się wykładniczo 63%

16 15. Okres drgań harmonicznych tłumionych jest
większy niż okres drgań swobodnych mniejszy niż okres drgań swobodnych równy okresowi drgań swobodnych 59%

17 16. Częstość drgań harmonicznych wymuszonych jest
równa częstości drgań własnych równa częstości drgań tłumionych równa częstości siły wymuszającej 47%

18 17. Rezonans polega na tym, że maksymalną wartość osiąga
amplituda częstość okres 69%

19 18. Ruch punktu materialnego po okręgu jest złożeniem dwóch drgań wzajemnie prostopadłych
o równych amplitudach i przesuniętych w fazie o  o równych amplitudach i przesuniętych w fazie o  /2 o różnych amplitudach i przesuniętych w fazie o /2 69%

20 19. Fala poprzeczna to fala, w której
czoło fali jest prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali czoło fali jest prostopadłe do powierzchni falowych cząsteczki ośrodka drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali 49%

21 20. Długość fali jest wprost proporcjonalna do częstotliwości
odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości nie zależy od częstotliwości 59%


Pobierz ppt "Test 2 Poligrafia, 20.11.06."

Podobne prezentacje


Reklamy Google