Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Park Narodowy „Bory Tucholskie” ( w skrócie: PNBT ) Data utworzenia: 1 lipca 1996r Powierzchnia chroniona: 4613,05 hektarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Park Narodowy „Bory Tucholskie” ( w skrócie: PNBT ) Data utworzenia: 1 lipca 1996r Powierzchnia chroniona: 4613,05 hektarów."— Zapis prezentacji:

1 Park Narodowy „Bory Tucholskie”

2 Park Narodowy „Bory Tucholskie” ( w skrócie: PNBT ) Data utworzenia: 1 lipca 1996r Powierzchnia chroniona: 4613,05 hektarów. Jeden z 23 parków na terenie Polski, 11 na nizinach. Położenie: woj. pomorskie, powiat chojnicki, gminy Chojnice i Brusy. Obszary objęte ochroną ścisłą stanowią 7% powierzchni parku.

3 Obwody ochronne W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności ochronnej, teren parku stanowiący jeden obręb ochronny został podzielony na cztery obwody ochronne: Leśny obwód ochronny Bachorze,powierzchnia:1519,9811 hektarów. Leśny obwód ochronny Dębowa Góra,powierzchnia:996,1124 hektarów. Leśny obwód ochronny Drzewicz,powierzchnia:1544.9606 hektarów. Wodny obwód ochronny Struga Siedmiu Jezior,powierzchnia:530,36 hektarów.

4 Poło ż enie

5

6

7 logologo

8 Dlaczego logo Parku zawiera sylwetk ę tokuj ą cego głuszca skoro teraz nie mo ż na spotka ć go w tych lasach?

9 Park Bory Tucholskie obejmuje lasy, jeziora, łąki i torfowiska, ma na celu ochronę rozległego krajobrazu polodowcowego (inaczej: oligotroficznego krajobrazu sandrowego), jedynego tego typu w obecnie istniejących parkach narodowych w Polsce. Park Narodowy „Bory Tucholskie” informacje ogólne

10 Wydma w PNBT

11 Jeziora w Borach Tucholskich ● Na terenie Borów Tucholskich le ż y ponad 20 jezior. ● Najcenniejsze s ą jeziora lobeliowe (np. Gacno Wielkie i Małe, Nierybno, Głuche) i ramienicowe (np.Ostrowite) ● Wa ż na jest tak ż e Struga Siedmiu Jezior (J.Skrzynka-Mielnica, J.Ostrowite, J.Zielone, J.Jele ń, J.Pł ę sno, J.Główka, J.Bełczak).

12 Struga Siedmiu Jezior

13

14

15 Struga siedmiu jezior

16 Jezioro lobeliowe - PNBT

17 Jezioro lobeliowe Kocioł

18 Jezioro Ostrowite - ramienicowe

19 Jezioro Ostrowite (jezioro ramienicowe), łąka ramienicowa i ramienica grzywiasta

20

21 37 zbiorowisk ro ś linnych Dominacja ekosystemów ś wie ż ych borów sosnowych i borów chrobotkowych 200 gatunków porostów, w tym chrobotki (Cladonia), brodaczki (Usnea) i włostki (Bryoria) Ro ś liny zwi ą zane z jeziorami lobeliowymi: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny i brze ż yca jednokwiatowa; piaszczyste brzegi jezior lobeliowych porasta widłak torfowy i go ź dzisty. Brzegi innych jezior - kło ć wiechowat ą. Torfowiska – siedlisko m.in. dla turzycy bagiennej, rosiczki okr ą głolistnej, długolistnej i po ś redniej, przygiełki brunatnej, czermieni błotnej. Sródle ś ne ł ą ki - nasi ęź rzał pospolity. Flora PNBT

22 PNBT - bór chrobotkowy

23 Flora Niektóre gatunki porostów:

24 Brodaczka Zwyczajna

25 Brudziec Kropkowaty

26 Obrostnica Rz ę sowata

27 Popielak Pylasty

28 Flora Niektóre Gatunki Grzybów:

29 Szaraczek Sosnowy

30 Ozorek D ę bowy

31 Łakownica L ś ni ą ca

32 Szmaciak Gał ę zisty

33 Flora Niektóre Gatunki Roślin:

34 Bagno Zwyczajne

35 Lobelia Jeziorna

36 Lobelia jeziorna przy brzegu Jeziora Wielkie Gacno

37 Elisma Wodna

38 Pierwiosnka Lekarska

39 Widłak torfowy i widłak go ź dzisty

40 Nasi ęź rzał pospolity

41 Fauna Na obszarze PNBT wyst ę puje: 144 gatunków ptaków, w tym 108 l ę gowych, m.in.: ż uraw, puchacz, bielik, g ą goł i zimorodek. 25 gatunków ryb, w tym m.in.: sieja, sielawa, w ę gorz, oko ń, lin, leszcz, ró ż anka, koza, mi ę tus. 43 gatunki ssaków, w tym m.in.: jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, wydry i borsuki 13 gatunków płazów, w tym m.in.: ż aba trawna, ż aba moczarowa, ropucHA zielona, ropucHAszara oraz traszki grzebieniasta i traszka zwyczajna 6 gatunków gadów, w tym m.in.: ż mija zygzakowata Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie wyst ę pował w Borach Tucholskich. W planach jest reintrodukcja tego kuraka na terenie Parku. W roku 1978 na obszarze Strugi Siedmiu Jezior reintrodukowano bobra europejskiego, zwi ę kszaj ą cego z roku na rok swoj ą liczebno ść.. Szczególn ą rol ę w ś rodowisku pełni ą nietoperze: karlik wi ę kszy, gacek brunatny, nocek du ż y, rudy i Natterera.

42 Fauna Niektóre Gatunki Ptaków:

43 Ż uraw

44 bielik puchacz g ą goł

45 Lelek

46 Raniuszek

47 Grubodziób

48 Kwiczoł

49 Pokl ą skwa

50 Fauna Niektóre Gatunki Ryb:

51 Koza

52 Ró ż anka

53 Fauna Niektóre Gatunki Ssaków:

54

55 Bóbr europejski

56 Jenot (Nyctereutes procyonoides)

57 Wydra

58 Zaj ą c szarak

59 Fauna Niektóre Gatunki Płazów:

60 Traszka grzebieniasta i traszka zwyczajna

61 Fauna Niektóre Gatunki Gadów:

62 Ż mija Zygzakowata

63 Jaszczurka Ż yworodna

64 Karlik wi ę kszy Nocek rudy Nocek natterera

65

66 Jezioro Charzykowskie

67 Ciekawostki: ● Ciekawe, pokaszubskie nazwy wsi na terenie PN Bory Tucholskkie to Małe Swornegacie i Swornegacie :) ● Podczas prac inwentaryzacyjnych, w latach 2010-2012, na terenie Parku, odkryto ślady osad. Naliczono ich aż 19. Poszukiwanie ułatwiły mapy pochodzące z końca XIX i początków XX wieku.

68 Dziękuję za uwagę :-) Weronika Michalska

69


Pobierz ppt "Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Park Narodowy „Bory Tucholskie” ( w skrócie: PNBT ) Data utworzenia: 1 lipca 1996r Powierzchnia chroniona: 4613,05 hektarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google