Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test wiedzy o nizinach Podaj imię i nazwisko 1. Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test wiedzy o nizinach Podaj imię i nazwisko 1. Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen."— Zapis prezentacji:

1 Test wiedzy o nizinach Podaj imię i nazwisko 1. Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen.

2 Zadanie 1. Do opisów form ochrony przyrody dobierz właściwe pojęcie (przestawiając prostokąty). PojęcieOpis Obszar ochrony przyrody o powierzchni powyżej 1 tys. ha. Posiada szczególnie cenne pod względem przyrodniczym środowisko, które nie zostało zmienione działalnością człowieka. Obszar wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Objęty ochroną, choć na jego terenie dopuszcza się rolniczą działalność człowieka pod warunkiem, że nie niszczy ona środowiska. Niewielki obszar o cennych walorach przyrodniczych, wyodrębniony dla ochrony zazwyczaj jednego elementu środowiska. Wyróżnia się m. in. rezerwaty leśne, stepowe, wodne, krajobrazowe. Park krajobrazowy Park narodowy Rezerwat przyrody

3 Zadanie 2. Odczytaj i wpisz nazwy sześciu parków narodowych nizin. http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/warto_wiedziec_i_odwiedzic/Ekoturystyka/Mapa/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 12 1o 8 6 3 1 4 5 7 9 11

4 Zadanie 3. Podpisz rodzaje krajobrazów. Krajobraz

5 Zadanie 4. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach symbole parków narodowych – chronione na ich terenie zwierzęta. Logo: http://www.kolorowankidowydruku.eu/zwierzeta- kolorowanka-66.html Logo: http://www.kolorowankidowydruku.eu/zwierzeta- kolorowanka-7.html Logo: http://beszamelispolkabezograniczen.blogspot.com/ 2010_06_01_archive.html Logo: http://miastodzieci.pl/kolorowanki/4:kolorowanki-i- malowanki-ptaki/1065:batalion-ptak

6 Zadanie 4. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach symbole parków narodowych – chronione na ich terenie zwierzęta. Logo: http://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanka_ptaki-Kolorowanka_ptaki_zuraw.html Logo: http://kolorowanki-dla-dzieci.org/obrazek-bielik-do-kolorowania.html Logo: parku:http://www.drukowanka.pl/kolorowanki-zwierzeta/492_kolorowanka-bobr.html

7 Zadanie 5. Gwiazdki parków postaw przy właściwych opisach. Biebrzański Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Kampinoski Park Narodowy Park jeziorno – leśny. Leży we wschodniej części Pojezierzy Pomorskich. Zachowały się w nim polodowcowe jeziora rynnowe. Spotyka się tu rzadkie ptaki głuszce i cietrzewie. Najstarszy park narodowy w Polsce, zajmuje tylko niewielki fragment puszczy, która w przeważającej części leży na terenie Białorusi. Utworzono go w celu ochrony jedynego w Europie lasu o pierwotnym charakterze. Park położony w północnej części Niziny Północnopodlaskiej. Utworzono go w celu ochrony rozległych, naturalnych obszarów podmokłych i torfowisk. Jest to największy park narodowy w Polsce. Park ten, położony jest przy zachodniej granicy naszej stolicy. Jest to obszar pokryty polodowcowymi piaskami, których część porastają lasy sosnowe, część zaś tworzą wydmy.

8 Zadanie 6. Wpisz nazwę czynnika, który kształtuje wybrzeże. Czynnik:

9 Zadanie 7. Rozpoznaj zabytki i miasta z których pochodzą. Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto: Zabytek: Miasto:

10 Zadanie 8. Uzupełnij tabelę. Nazwa pojezierzaCharakterystyczne cechy PojezierzeNajmniejsza liczba jezior, ponieważ wiele z nich zarosło i zanikło. PojezierzeNajwiększe jeziora w Polsce – Śniardwy Mamry. PojezierzeNajgłębsze jeziora w Polsce – Hańcza. PojezierzeNajwiększa liczba jezior, ale o niewielkich powierzchniach.

11 Numer zadania Liczba punktów możliwych do zdobycia Liczba zdobytych punktów Zadanie 13 pkt. Zadanie 26 pkt. Zadanie 34 pkt. Zadanie 47 pkt. Zadanie 54 pkt. Zadanie 63 pkt. Zadanie 76 pkt. Zadanie 8.4 pkt.

12 Ocena pracy ucznia (uzupełnia nauczyciel) Uzyskana ocena: Skala ocen: 37 - 3534- 3130 - 2524 - 1918 - 1413 - 0 celbdbdbdstdopndst


Pobierz ppt "Test wiedzy o nizinach Podaj imię i nazwisko 1. Na ostatnim slajdzie sprawdź skalę ocen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google