Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ojcowski Park Narodowy. Informacje OPN po ł o ż ony jest w Polsce po ł udniowej, kilkadziesi ą t kilometrów od Krakowa. Jest to najmniejszy park narodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ojcowski Park Narodowy. Informacje OPN po ł o ż ony jest w Polsce po ł udniowej, kilkadziesi ą t kilometrów od Krakowa. Jest to najmniejszy park narodowy."— Zapis prezentacji:

1 Ojcowski Park Narodowy

2 Informacje OPN po ł o ż ony jest w Polsce po ł udniowej, kilkadziesi ą t kilometrów od Krakowa. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce, cho ć ilo ś ci ą atrakcji nie ust ę puje innym. Powsta ł w styczniu 1956 roku z inicjatywy profesora W. Szafera. Park obejmuje malownicz ą, przepi ę kn ą Dolin ę Pr ą dnika, Tutaj wyst ę puje najwi ę ksze na Jurze skupisko jaski ń.

3 Informacje Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. Obejmuje część Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Najważniejsze obiekty na terenie parku to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Powierzchnia Ojcowskiego PN wynosi: 2145,62 ha, z czego 1528 stanowią tereny zalesione, jest więc najmniejszym z polskich parków narodowych.

4 Maczuga Herkulesa Wapienna maczuga skalna znajdująca się w Pieskowej Skale. Wysoka na około 30 metrów, pierwszy raz została zdobyta przez wspinaczy w 1932 r. Na jej szczycie znajduje się mały żelazny krzyż upamiętniający to wydarzenie. Maczuga w przeszłości była różnie nazywana, a z każdą nazwą wiązała się legenda.

5 Ig ł a Deotymy Igła Deotymy to charakterystyczna smukła wapienna iglica o kształcie igły znajdująca się na wschodnim stoku Doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym na trasie oznakowanej zielonym szlakiem prowadzącym z Ojcowa do Jaskini Ciemnej.

6 Zamek w Pieskowej Skale Pierwotny zespół obronny w Pieskowej Skale powstał przed rokiem 1315 - wtedy bowiem wymieniony został w dokumentach Władysława Łokietka jako Castrum Peskenstein.

7 Flora W Ojcowskim PN niezwykle bogato reprezentowana jest flora (ponad 30 zbiorowisk roślinnych i ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, prawie 1200 gatunków grzybów i niemal 200 gatunków porostów). Występuje tu również wiele gatunków reliktowych, górskich i stepowych.

8 Fauna Fauna jest równie liczna jak flora. Naliczono, że tak mały teren zamieszkuje ok. 6000 gatunków zwierząt, a szacuje się, że w miarę postępu badań liczba ta może wzrosnąć do 11 tys. gatunków. Świat zwierząt w OPN zdominowany jest przez owady (ok. 2000 gatunków). Ssaki są tu reprezentowane m.in. przez 15 gatunków nietoperzy (na 21 występujących w Polsce), borsuki, kuny leśne, koszałki, sarny, dziki, lisy, tchórze a nawet gronostaje, piżmaki i bobry.

9 Fauna Z ptaków tu wyst ę puj ą cych nale ż y wymieni ć przynajmniej: puszczyki kr ę tog ł owe, dzi ę cio ł y czarne, zielone i zielonosiwe, bia ł orzytki, jastrz ę bie, krogulce, myszo ł owy, sowy uszate, bociany czarne, wilgi, jemio ł uszki, mysikróliki itd. Równie ciekawie przedstawiaj ą si ę pozosta ł e gatunki zwierz ą t, z których na szczególn ą uwag ę zas ł uguj ą chocia ż by: traszki. ż mije, gniewosze, padalce, zaskro ń ce, pstr ą gi t ę czowe, czy ś limak pomrów b łę kitny.

10 Jaskinia Łokietka Jaskinia Łokietka (dawniej znana jako Jaskinia Królewska oraz niewłaściwie Grota Łokietka) – jaskinia krasowa o rozwinięciu poziomym w Dolinie Sąspowskiej w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego, udostępniona dla ruchu turystycznego

11 Legenda Jaskini Łokietka Z jaskinią wiąże się legenda o Władysławie Łokietku, który miał się w niej schronić po ucieczce z Krakowa przed wojskami czeskiego króla Wacława II. Życie uratował mu pająk, który zasłonił otwór jaskini pajęczyną, wprowadzając w błąd pościg.

12 Dziękujemy za uwagę Przygotowała grupa IV


Pobierz ppt "Ojcowski Park Narodowy. Informacje OPN po ł o ż ony jest w Polsce po ł udniowej, kilkadziesi ą t kilometrów od Krakowa. Jest to najmniejszy park narodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google