Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2012 r. wśród rodziców uczniów klas IV - VI na temat przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2012 r. wśród rodziców uczniów klas IV - VI na temat przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. W."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2012 r. wśród rodziców uczniów klas IV - VI na temat przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. W ankiecie wzięło udział: 42 uczniów 9 rodziców uczniów klasy IV 12 rodziców uczniów klasy V 10 rodziców uczniów klasy VI

2 Na wykresach odpowiedzi oznaczono następująco: UCZNIOWIE RODZICE

3 1. Czy zapoznano Cię z normami społecznymi dotyczącymi praw i obowiązk ó w ucznia?

4 2. Jeżeli tak, to w jaki spos ó b? (dopuszcza się możliwość kilku odpowiedzi)

5 3. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia w naszej szkole?

6 4. Czy Twoi koledzy/koleżanki przestrzegają norm społecznych w szkole?

7 5. Jakie zachowania innych os ó b zaburzają Twoje samopoczucie w szkole? (dopuszcza się możliwość kilku odpowiedzi)

8 6. Jakie są źr ó dła niewłaściwych postaw społecznych wobec Ciebie?

9 7. Czy Ty przestrzegasz zasad prawidłowego zachowania w szkole?

10 8. Jakich zasad społecznych najczęściej nie przestrzegasz? (dopuszcza się możliwość kilku odpowiedzi)

11 9. Czy wiesz za co dostajesz takie, a nie inne oceny z zachowania?

12 10. Czy w szkole istnieje system kar i nagr ó d?

13 Jeżeli tak, to gdzie jest on zapisany? Uczniowie: statut – 7 osób, plakaty, tablice, apele, zeszyt pochwał i uwag, na korytarzach Rodzice: regulamin szkoły, w statucie szkoły, każdy nauczyciel ma własny system w dzienniku klasowym

14 11. W jaki spos ó b nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczni ó w? (dopuszcza się możliwość kilku odpowiedzi i dodanie własnej)

15 12. Czy w szkole są podejmowane działania eliminujące łamanie norm społecznych przez uczni ó w naszej szkoły?

16 13. Kt ó re z działań wpływają na poprawę przestrzegania norm społecznych w szkole? (dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi lub dopisania własnej)

17 14. Czy szkoła skutecznie eliminuje wszelkie zagrożenia, związane z lekceważeniem norm społecznych przez niekt ó rych uczni ó w?

18 15. Czy w szkole stosuje się pochwały za osiągnięcia uczniowskie?

19 Jakie działania powinna podjąć jeszcze szkoła, aby skuteczniej wzmacniać właściwe zachowania uczniów? Uczniowie: więcej nauczycieli na dyżurze, częściej dzwonić do rodziców, żadnych, wyremontować klasy, nie wiem (7), karać za coś złego, co się zrobiło, zakazać biegania na przerwach, prezentację osób, które się źle zachowują Rodzice: monitoring z możliwością podglądu on-line w sieci, obecne są wystarczające, nie wiem, pomoc słabszym uczniom,


Pobierz ppt "Podsumowanie ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2012 r. wśród rodziców uczniów klas IV - VI na temat przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google