Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka w zarządzaniu. Literatura P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003 Architektura zintegrowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka w zarządzaniu. Literatura P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003 Architektura zintegrowanego."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka w zarządzaniu

2 Literatura P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003 Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005 M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006 W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005 E. Kolbusza, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych w e- gospodarce, PWE, Warszawa 2005 P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003 T. Łagowski, Systemy informacyjne zarządzania organizacjami gospodarczymi w procesie globalizacji z wspomaganiem informatycznym, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006 C. Olszak, H. Soroka, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, AE, Katowice 2001 C. Olszak, H. Soroka, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, AE, Katowice 2001 Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006 St. Wrycza, Ćwiczenia UML 2.1, Helion, Gliwice 2007

3 Problematyka wykładu Informatyka – dziedzina naukowa System informatyczny System zarządzania wiedzą Zarządzanie procesami Systemy zarządzania dokumentami Obszary zarządzania wiedzą

4 Najprostszy podział Informatyka HardwareSoftware Zastosowania Sprzęt Łączność Algorytmy Oprogramowanie Metody

5 Informatyka – dziedzina naukowa Hardware – techniczna Software – uniwersytecka Zastosowania – uczelnie ekonomiczne Zastosowania decydują o rozwoju i są siłą napędową postępu

6 Zastosowania Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

7 Wiedza - określenie Dane (surowe fakty) Informacje (kontekst danych) WIEDZA Mądrość Komputery, Systemy IT Ludzie

8 Procesy konwersji wiedzy ukryta jawna socjalizacjauzewnętrznianie uczenie się klasyfikowanie

9 Zarządzanie wiedzą wg. PricewaterhouseCoopers Sztuka przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji

10 Zarządzanie wiedzą wg. Cap Gemini Ernest & Young System zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdobywaniu, analizowaniu, wykorzystywaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one osiągnąć przewagę konkurencyjną

11 Zarządzanie wiedzą wg BearingPoint Inc. Systematyczna i zorganizowana próba wykorzystania wiedzy wewnątrz organizacji, tak aby przetworzyć jej umiejętności gromadzenia i wykorzystywania wiedzy na efekty rynkowe

12 Zarządzanie wiedzą wg. praktyków Zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji

13 Modele organizacji i zarządzania Organizacje zorientowane na procesy: bank, biuro, zakład produkcyjny Organizacje zorientowane na projekty: zakład badawczo-rozwojowy, przedsiębiorstwa budowlane, firma konsultingowa Zwykle: organizacje mieszane Organizacje wirtualne

14 Organizacja ukierunkowana na procesy – podejście procesowe klienci uczestnicyprocesówkierownicyprocesów Zarząd

15 Zarządzanie procesami Pełny i stabilny opis procesu pozwala na oprzyrządowanie działań procesowych w szczególności komputerowe wspomaganie

16 Wiedza o realizacji procesu zaszyta w organizacji kierownictwo pracownicy klienci WIEDZA ORGANIZACYJNA ORGANIZACYJNA

17 Specyfikacja procesów klienci uczestnicyprocesów kierownicyprocesów FORMALNA SPECYFIKACJA SPECYFIKACJAPROCESÓW

18 Zarządzanie procesami wytwarzania Proces realny Proces informacyjny

19 Proces realny Zgodnie z technologią procesu wykonywane są kolejne czynności zmierzające do wykonania rezultatu procesu - produktu. Szczególny przypadek „taśma produkcyjna”

20 Proces informacyjny Na potrzeby procesu realnego powstają i są przetwarzane różnorodne dokumenty wspomagające realizację procesu realnego.

21 Proces transportowy Załadunek Wyładunek Zlecenie List przewozowy Faktura Zamówienie samolotu Pozwolenia przewozowe Dokumenty celne Protokoły odbioru Płatności - przelewy Poświadczenia przewozu Reklamacje

22 Proces produkcyjny Materiały Produkt Zlecenie Opis produktu Kwity materiałowe Normy Umowy z podwykonawcami Rozliczenia finansowe Zakupy materiałowe Kwity magazynowe Dokumenty jakości Dokumenty sprzedaży Dokumenty transportowe Gwarancje Rozliczenie produkcji Faktury

23 Proces biurowy Pismo List, Podanie Kopia Ekspertyza, opinia Archiwowanie Dekretacja Decyzja Kopie Załączniki Opinie Zlecenia

24 Administracja, procesy biurowe W działalności administracyjnej, realizacja procesów biurowych, następuje zatarcie granic pomiędzy procesem realnym a procesem informacyjnym

25 Procesy biurowe Proces realny polega na przetwarzaniu dokumentów zarządzanie dokumentami

26 Rodzaje dokumentów Dokumenty papierowe: - listy - faktury - zamówienia - czeki - formularze Zdjęcia, obrazy Dźwięk

27 Zawartość repozytorium dokumentów

28 Struktura obsługi dokumentu Dokument wejściowy Zarządzanie dokumentem Dokument wyjściowy Skanowanie, digitalizacja Marszruta dokumentu i zasady obróbki Archiwizowanie Postać papierowa Postać elektroniczna

29 Workflow - zarządzanie przepływem pracy Automatyzacja procesu przepływu dokumentów towarzyszących procesowi realnemu

30 Zarządzanie procesami Proces realny Proces informacyjny

31 Systemy workflow Procesy biurowe, administracja najbardziej podatna na automatyzację czyli wspomaganie systemami klasy workflow „taśma produkcyjna” dla dokumentów

32 Systemy zarządzania przepływem pracy Wysokie wymagania odnośnie środowiska stosowania tej klasy systemów. Wysoka kultura informatyczna.

33 Kultura informatyczna „biuro bez papieru” praca na ekranie efekt „taśmy produkcyjnej” ograniczenie inwencji pracownika normy czasowe precyzja rozliczania pracy

34 ZARZĄDZANIE PRZYPŁYWEM PRACY sterowanie wykonaniem zadań + przydział zadań + śledzenie i kontrola procesów pracy oraz symulacja procesów pracy i zarządzanie wydajnością pracy to

35 System informacyjny Uporządkowany układ odpowiednich elementów, charakteryzujących się pewnymi właściwościami, połączonych wzajemnie określonymi relacjami. Elementami tymi są: nadawcy informacji, odbiorcy informacji, zbiory informacji, kanały informacyjne oraz metody i techniki przetwarzania informacji.

36 System informacyjny Może być rozpatrywany w dwóch aspektach: Wewnętrznym, zakładającym jego dezagregację strukturalną, czyli określającym go jako zbiór elementów składowych Zewnętrznym traktującym go jako jedną całość, czyli stosującym celową agregację jego architektury.

37 Struktura systemu informacyjnego Nadawcy informacji Odbiorcy informacji Zbiory informacji Kanały informacyjne Metody i techniki przetwarzania informacji

38 Funkcje systemu informacyjnego Gromadzenie informacji Przetwarzanie informacji Przechowywanie informacji Prezentowanie informacji Przesyłanie informacji


Pobierz ppt "Informatyka w zarządzaniu. Literatura P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003 Architektura zintegrowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google