Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka w zarządzaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka w zarządzaniu"— Zapis prezentacji:

1 Informatyka w zarządzaniu

2 Literatura P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003 Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005 M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006 W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005 E. Kolbusza, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005 P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003 T. Łagowski, Systemy informacyjne zarządzania organizacjami gospodarczymi w procesie globalizacji z wspomaganiem informatycznym, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006 C. Olszak, H. Soroka, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, AE, Katowice 2001 C. Olszak, H. Soroka, Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, AE, Katowice 2001 Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006 St. Wrycza, Ćwiczenia UML 2.1, Helion, Gliwice 2007

3 Problematyka wykładu Informatyka – dziedzina naukowa
System informatyczny System zarządzania wiedzą Zarządzanie procesami Systemy zarządzania dokumentami Obszary zarządzania wiedzą

4 Najprostszy podział Informatyka Zastosowania Hardware Software
Algorytmy Oprogramowanie Metody Sprzęt Łączność Zastosowania

5 Informatyka – dziedzina naukowa
Hardware – techniczna Software – uniwersytecka Zastosowania – uczelnie ekonomiczne Zastosowania decydują o rozwoju i są siłą napędową postępu

6 Zastosowania Zastosowanie informatyki w zarządzaniu

7 Wiedza - określenie Mądrość Ludzie WIEDZA Informacje Komputery,
(kontekst danych) Komputery, Systemy IT Dane (surowe fakty)

8 Procesy konwersji wiedzy
ukryta jawna socjalizacja uzewnętrznianie ukryta jawna uczenie się klasyfikowanie

9 Zarządzanie wiedzą wg. PricewaterhouseCoopers
Sztuka przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji

10 Zarządzanie wiedzą wg. Cap Gemini Ernest & Young
System zaprojektowany, aby pomóc przedsiębiorstwom w zdobywaniu, analizowaniu, wykorzystywaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, dzięki czemu mogą one osiągnąć przewagę konkurencyjną

11 Zarządzanie wiedzą wg BearingPoint Inc.
Systematyczna i zorganizowana próba wykorzystania wiedzy wewnątrz organizacji, tak aby przetworzyć jej umiejętności gromadzenia i wykorzystywania wiedzy na efekty rynkowe

12 Zarządzanie wiedzą wg. praktyków
73 % Zarządzanie wiedzą wg. praktyków Zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji

13 Modele organizacji i zarządzania
Organizacje zorientowane na procesy: bank, biuro, zakład produkcyjny Organizacje zorientowane na projekty: zakład badawczo-rozwojowy, przedsiębiorstwa budowlane, firma konsultingowa Zwykle: organizacje mieszane Organizacje wirtualne

14 Organizacja ukierunkowana na procesy – podejście procesowe
uczestnicy procesów kierownicy procesów klienci Zarząd

15 Zarządzanie procesami
Pełny i stabilny opis procesu pozwala na oprzyrządowanie działań procesowych w szczególności komputerowe wspomaganie

16 Wiedza o realizacji procesu zaszyta w organizacji
ORGANIZACYJNA kierownictwo pracownicy klienci

17 Specyfikacja procesów
uczestnicy procesów kierownicy procesów klienci FORMALNA SPECYFIKACJA PROCESÓW

18 Zarządzanie procesami wytwarzania
Proces informacyjny Proces realny

19 Proces realny Zgodnie z technologią procesu
wykonywane są kolejne czynności zmierzające do wykonania rezultatu procesu - produktu. Szczególny przypadek „taśma produkcyjna”

20 Proces informacyjny Na potrzeby procesu realnego
powstają i są przetwarzane różnorodne dokumenty wspomagające realizację procesu realnego.

21 Proces transportowy Zlecenie List przewozowy Protokoły odbioru Faktura
Zamówienie samolotu Pozwolenia przewozowe Dokumenty celne Protokoły odbioru Płatności - przelewy Poświadczenia przewozu Reklamacje Załadunek Wyładunek

22 Proces produkcyjny Zlecenie Kwity magazynowe Opis produktu
Kwity materiałowe Normy Umowy z podwykonawcami Rozliczenia finansowe Zakupy materiałowe Kwity magazynowe Dokumenty jakości Dokumenty sprzedaży Dokumenty transportowe Gwarancje Rozliczenie produkcji Faktury Produkt Materiały

23 Proces biurowy Decyzja Kopie Załączniki Opinie Zlecenia List, Podanie
Kopia Ekspertyza, opinia Archiwowanie Dekretacja Pismo Pismo

24 Administracja, procesy biurowe
W działalności administracyjnej, realizacja procesów biurowych, następuje zatarcie granic pomiędzy procesem realnym a procesem informacyjnym

25 Procesy biurowe zarządzanie dokumentami Proces realny polega na
przetwarzaniu dokumentów zarządzanie dokumentami

26 Rodzaje dokumentów Dokumenty papierowe: - listy Zdjęcia, obrazy Dźwięk
- faktury - zamówienia - czeki - formularze Zdjęcia, obrazy Dźwięk

27 Zawartość repozytorium dokumentów
Dokumenty Poczta elektroniczna Arkusze kalkulacyjne Grafika Obrazy 345 Jan Feb Mar 1988 1989 1990 Video Głos/Dźwięk Wydruki komputerowe Zapis informacji

28 Struktura obsługi dokumentu
Postać papierowa Postać elektroniczna Dokument wejściowy Skanowanie, digitalizacja Marszruta dokumentu i zasady obróbki Zarządzanie dokumentem Archiwizowanie Dokument wyjściowy

29 Workflow - zarządzanie przepływem pracy
Automatyzacja procesu przepływu dokumentów towarzyszących procesowi realnemu

30 Zarządzanie procesami
Proces informacyjny Proces realny

31 Systemy workflow Procesy biurowe, administracja najbardziej podatna na
automatyzację czyli wspomaganie systemami klasy workflow „taśma produkcyjna” dla dokumentów

32 Systemy zarządzania przepływem pracy
Wysokie wymagania odnośnie środowiska stosowania tej klasy systemów. Wysoka kultura informatyczna.

33 Kultura informatyczna
„biuro bez papieru” praca na ekranie efekt „taśmy produkcyjnej” ograniczenie inwencji pracownika normy czasowe precyzja rozliczania pracy

34 ZARZĄDZANIE PRZYPŁYWEM PRACY
to sterowanie wykonaniem zadań + przydział zadań + śledzenie i kontrola procesów pracy oraz symulacja procesów pracy i zarządzanie wydajnością pracy

35 System informacyjny Uporządkowany układ odpowiednich elementów, charakteryzujących się pewnymi właściwościami, połączonych wzajemnie określonymi relacjami. Elementami tymi są: nadawcy informacji, odbiorcy informacji, zbiory informacji, kanały informacyjne oraz metody i techniki przetwarzania informacji.

36 System informacyjny Może być rozpatrywany w dwóch aspektach:
Wewnętrznym, zakładającym jego dezagregację strukturalną, czyli określającym go jako zbiór elementów składowych Zewnętrznym traktującym go jako jedną całość, czyli stosującym celową agregację jego architektury.

37 Struktura systemu informacyjnego
Nadawcy informacji Odbiorcy informacji Zbiory informacji Kanały informacyjne Metody i techniki przetwarzania informacji

38 Funkcje systemu informacyjnego
Gromadzenie informacji Przetwarzanie informacji Przechowywanie informacji Prezentowanie informacji Przesyłanie informacji


Pobierz ppt "Informatyka w zarządzaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google