Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto jest przyjacielem lasu Mikołaj Jędrzejewski Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechocinku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto jest przyjacielem lasu Mikołaj Jędrzejewski Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechocinku."— Zapis prezentacji:

1

2 Kto jest przyjacielem lasu Mikołaj Jędrzejewski Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechocinku

3 Las Lasy to zbiorowiska roślinne drzew i krzewów różnych gatunków oraz towarzyszących im: roślin: zielnych, mchów, paprotników, porostów, zwierząt: ssaków, ptaków, gadów, płazów, stawonogów, mięczaków i innych bezkręgowców, grzybów, mikroorganizmów. Prawidłowo funkcjonujący ekosystem lasu jest samowystarczalny i pozostaje w równowadze dzięki zdolności samoregulacji. Zachwianie równowagi biologicznej to zguba dla lasu, trudna do zniwelowania przez długie lata. Dziś zbyt często dochodzi do niszczenia lasów, a wyhodowanie nowego lasu trwa 50-100 lat.

4 Niebezpieczeństwa dla lasów w Polsce: Inwazje szkodników (np. brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, poprocha cetyniaka, grzybów chorobotwórczych) Czynniki klimatyczne (susza, huragan, ogień, nadmierne opady) Wielkoobszarowe wyręby (przemysłowe, pod uprawy rolne, pod zabudowę, dla celów komunikacyjnych) Rozwój przemysłu, związanego z zanieczyszczeniem powietrza (tlenkami siarki i azotu) Niewłaściwa gospodarka wodna na terenach nieleśnych, obniżająca poziom wód gruntowych Składowanie na terenach leśnych odpadów i nieczystości Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin Nadmierna, wyniszczająca las turystyka

5 Każdy, kto przyczynia się do ochrony lasu jest jego przyjacielem. A ochrona lasów to: Zabiegi profilaktyczne zachowanie trwałości lasu i podnoszenie jego naturalnej odporności Zabiegi ochronne w przypadkach zagrożeń:  czynnikami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi  szkodnikami owadzimi, szkodliwymi grzybami  wywołanymi działalnością człowieka zarówno w lesie jak i poza lasem

6 Prawdziwi przyjaciele lasu na świecie to międzynarodowe organizacje - ich członkowie, dążący do zachowania lasów w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń: UNESCO - tworzy programy ochronne dla najcenniejszych elementów środowiska naturalnego World Wide Fund for Nature - walczy o powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) - określa obszary chronione i gatunki zagrożone wyginięciem (publikuje Czerwoną Księgę) Greenpeace - organizuje spektakularne akcje ochrony przyrody (np. na rzecz ochrony lasów deszczowych) Parlament Europejski  tworzy przepisy prawa dla ochrony i powiększania zasobów leśnych  przyznaje fundusze dla projektów np. chroniących zwierzęta leśne przy autostradach, drogach szybkiego ruchu, trakcjach kolejowych na terenach leśnych (siatki ochronne, przepusty i tunele pod drogami, kładki dla zwierząt leśnych)

7 Przyjaciele lasu w Polsce: Polski Parlament i władze terytorialne - kierują się w swoich działaniach dobrem lasu Leśnicy - pracownicy Lasów Państwowych oraz szkół leśnych, opiekują się lasami i ich mieszkańcami Nauczyciele, wykładowcy i pracownicy naukowi wyższych uczelni leśnych, uczelni biologicznych i Instytutu Badawczego Leśnictwa - poszukują i uczą nowoczesnych rozwiązań ochrony lasu Współpracujący z leśnikami:  myśliwi - polują na zwierzęta chore i występujące w nadmiernej ilości na danym terenie  ornitolodzy - liczą zagrożone gatunki ptaków  harcerze - pomagają przy liczeniu zwierzyny i dokarmianiu zwierząt leśnych

8 Praca leśników – opiekunów polskich lasów Hodowla lasu  zbiór i przechowywanie nasion z najlepszych drzewostanów oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem  produkcja sadzonek  zakładanie i pielęgnacja młodego lasu (spulchnianie gleby, odchwaszczanie, poprawa formy drzewek, usuwanie niepożądanych samosiewów) Ochrona lasu  kontrolowanie ilości szkodników (pułapki feromonowe na owady, eliminacja chorych drzew, opryski)  ochrona przeciwpożarowa (punkty kontrolne, sieć łączności, punkty czerpania wody, sieć dojazdów, pasy przeciwpożarowe)  udział w gospodarce łowieckiej (zagospodarowywanie łowisk, dokarmianie zwierząt, liczenie zwierzyny) Edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i dorosłych

9 Przyjazne lasom organizacje w Polsce i ich członkowie: Liga Ochrony Przyrody  czuwa nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody  prowadzi działania edukacyjne (szczególnie dzieci i młodzieży)  współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi oraz władzami naszego kraju dla dobra przyrody polskiej  wydaje miesięcznik „Przyroda Polska” ukazujące piękno ojczystej natury Towarzystwo Przyrodnicze Bocian  dba o ochronę dziko żyjących roślin i zwierząt  jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody – IUCN Towarzystwo Przyjaciół Lasu  rozpowszechnia wiedzę o polskich lasach i sposobach ich ochrony  przeciwdziała dewastacji lasu

10 Przyjaciele lasu wokół nas Prawdziwymi przyjaciółmi lasu są rodzice i nauczyciele, którzy uczą dzieci, jak właściwie zachowywać się w lesie oraz jak dbać o las i jego mieszkańców. Uczą dokarmiania dzikich zwierząt w zimie (w tym ptaków), wywieszania budek lęgowych, sprzątania śmieci z lasów czy zalesiania pod nadzorem leśników. Przyjacielskie działanie szkoły i nauczycieli polega również na wyjaśnianiu wzajemnych powiązań między organizmami leśnymi. Każde zakłócenie tych współzależności może spowodować poważne, negatywne skutki dla organizmów żywych. Wszystkie dzieci, młodzież i dorośli, którzy żyją w zgodzie z naturą lasu, dbają o jego wygląd i zdrowie oraz szanują i dbają o potrzeby jego mieszkańców.

11 „…kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka który gramoli się na kopiec piasku podchodzę szastam nogami i mówię: - dzień dobry panie profesorze pozwoli pan że mu pomogę przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza liści” Zbigniew Herbert „Pan od przyrody”


Pobierz ppt "Kto jest przyjacielem lasu Mikołaj Jędrzejewski Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciechocinku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google