Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KTO JEST PRZYJACIELEM LASU Emilia Skrzyńska Vc Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KTO JEST PRZYJACIELEM LASU Emilia Skrzyńska Vc Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie."— Zapis prezentacji:

1 KTO JEST PRZYJACIELEM LASU Emilia Skrzyńska Vc Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

2 Leśniczy  Leśniczy, to pracownik Lasów Państwowych – jest znawcą przyrody.  Zajmuje się on zarządzaniem lasami, prowadzeniem gospodarki leśnej, ochroną lasów oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.

3 PORY ROKU A PRACA LEŚNICZEGO  Prace wykonywane przez leśniczego uzależnione są od pory roku :  WIOSNĄ nadzoruje sadzenie lasu. Planuje gatunek oraz ilość zasadzonych drzew oraz ich miejsce.

4  Do jego zadań należy również rozbudowa i troska o stan lasów: budowa i konserwacja leśnych dróg, odwadnianie rowów.

5 Przełom sierpnia i września to czas kumulacji wielu ważnych prac. Kończy się cykl obserwacji lotu barczatki i brudnicy mniszki. To pora zbierania pułapek feromonowych na mniszkę. Początkiem września intensywnie ruszają prace związane z pozyskaniem drewna, szczególnie pochodzącego z cięć sanitarnych i leśniczy wyszukuje teraz drzewa zasiedlone przez owady, pod których korą można zobaczyć żerowiska larw.

6 Do zadań leśniczego należy również opieka nad zwierzyną leśną, także zimą, gdy zwierzyna ma mało pokarmu. Leśniczy kontroluje również stan zdrowotny zwierzyny leśnej i pilnuje, by kłusownicy nie zakładali wnyków i nielegalnie nie polowali. Leśniczy w ramach swoich zadań służbowych zajmuje się również szkodnictwem leśnym. Wykonuje on wszystkie zadania i czynności, które nie dopuszczają do łamania prawa na terenie lasu.

7 MYŚLIWY – TRADYCJA ŁOWIECKA  Pierwszym zaszczytnym przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk, rzetelne przestrzeganie norm prawa i etyki łowieckiej oraz pełne podporządkowanie się wymogom dyscypliny organizacyjnej.  Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz gospodarcze. Zadania z zakresu łowiectwa realizują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem tradycji i etyki łowieckiej.

8  Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej. W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami. Okazuje szacunek dla ich pracy oraz unika wyrządzania szkód na polach i w lasach, pomaga w zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną, a swoim zachowaniem stwarza atmosferę wzajemnej życzliwości.

9 PRZYJACIELE LASU  Polska jest w europejskiej czołówce jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju. Każdy z Nas może być przyjacielem przyrody. Musimy przestrzegać wyznaczonych zasad. Przebywając w lesie, należy zachowywać się cicho, aby nie spłoszyć zwierząt, nie śmiecić i uważać, aby nie wzniecić ognia. Ważną rzeczą jest, abyśmy potrafili reagować, gdy widzimy, że dzieje się coś złego. Np. gdy kolega zostawił opakowanie plastikowe po napoju, zwracamy mu uwagę lub sprzątamy za niego, a w przypadku niebezpieczeństwa, powiadamiamy odpowiednie służby.

10 Możemy również uczestniczyć w zalesianiu, sadzeniu nowych drzewek we wskazanych przez leśniczego miejscach i zbierać makulaturę, która przyczyni się do ochrony drzew. Zimą, pod opieką leśniczego, pomagamy w dokarmianiu zwierząt i ptaków oraz dbamy o paśniki. I TY ZOSTAŃ PRZYJACIELEM LASU !

11 ŹRÓDŁO : http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/rolnictwo-ochrona- srodowiska/lesniczy_pr-814.html http://www.pzl-lodz.pl/download/prawo/zbior_zasad_etyki.pdf http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "KTO JEST PRZYJACIELEM LASU Emilia Skrzyńska Vc Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google