Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leśnictwo Inż. Bartosz Klimczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leśnictwo Inż. Bartosz Klimczyk."— Zapis prezentacji:

1 Leśnictwo Inż. Bartosz Klimczyk

2 Czym jest leśnictwo? -Gałąź gospodarki narodowej obejmująca
użytkowanie lasu -działania obejmujące utrzymanie drzewostanu -Produkcja oraz pozyskiwanie produktów z lasu ( w tym drewno) -Działania obejmujące ochronę środowiska -Promocja i edukacja ekologiczna

3 Dlaczego warto uczyć się w tym kierunku?
Ok.40% pow. UE oraz 30% pow. Polski to lasy Lasy i wytwarzane przez nie odnawialne drewno odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu zmian klimatycznych. (Jeden z priorytetów UE) Perspektywa wykonywania ciekawego zawodu łączącego pracę biurową z pracą na świeżym powietrzu Zwiększająca się ilość miejsc pracy związanych z ekologią i ochroną środowiska

4 Technik Leśnik-specyfikacja zawodu
Technik leśnik – osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

5 Technik leśnik-specyfikacja zawodu
Aby zostać technikiem leśnikiem należy: ukończyć technikum leśne Odbyć roczny staż w placówce LP Zdać egzamin na ukończenie stażu Zdać egzamin do służby leśnej

6 Laborant nasiennictwa ( genetyk)
pobieranie, pakowanie, plombowanie i rejestrowanie próbek nasion roślin uprawnych i sadzeniaków obsługiwanie sprzętu do badań i analiz ważenie na wagach laboratoryjnych, liczenie i podkiełkowywanie nasion i sadzeniaków, stwierdzanie ewentualnych porażeń chorobowych opracowywanie wyników badań; prowadzenie dokumentacji pracy laboratoryjnej, wypisywanie atestów i zaleceń

7 Strażnik leśny lub łowiecki
Do obowiązków Straży Leśnej zalicza się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego tj. niszczenie mienia leśnego, kradzież drewna, zanieczyszczanie lasu czy nie właściwe z niego korzystanie. Strażnik leśny upoważniony jest do nakładania mandatów oraz użycia broni palnej w określonych sytuacjach.

8 Chirurg pielęgnacji drzew
Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycyjnych Pięlegnowanie drzew w zabudowie miejskiej Usuwanie i przesadzanie drzew Zwalczanie chorób i infekcji drzew Zabezpieczanie odsłoniętych korzeni drzew.

9 Animator zadrzewieniowy-edukator ekologiczny
Nauczanie i prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

10 Arborysta- tree worker
Zawód polegający na pielęgnacji  drzew metodą alpinistyczną bez użycia ciężkiego sprzętu. W odróżnieniu od leśnika zajmuje się pojedynczymi drzewami, a nie całym kompleksem leśnym.

11 Operator maszyn i urządzeń leśnych
Pilarz Operator Harvestera/ Forwardera Ogrodnik/ Szkółkarz

12 Możliwości zatrudnienia
Administracja państwowa i samorządowa Biura urządzania lasu i geodezji leśnej, Zakłady Usług Leśnych Parki Narodowe i Krajobrazowe Placówki związane z ochroną środowiska Pracownie marketingowe produktów i usług leśnych

13 Możliwośći zatrudnienia
Organizacje pozarządowe: W partnerstwie ze starostwem i społecznościami lokalnymi zaplanowaliśmy odtworzenie alei dębowo-lipowej, korzystamy z pomocy miejscowej szkółki drzew, szkoły i uczniów technikum leśnego z Milicza. Sadziła też niemieccy licealiści odwiedzający Dolinę. 13

14 Ekspertyzy drzew Zlecane przez inwestorów, zarządców, dróg, właścicieli terenów lub władze samorządowe. Ekspertyzy wykonywane są przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem z wykształceniem leśnym, aroborystycznym lub przyrodnicznym. Fot. Bartosz Klimczyk 14

15 Nasadzenia – Listopad 2013 Wniosek: tylko w partnerstwie drogowcami możemy uratować aleje Fot. Bartosz Klimczyk Fot. Bartosz Klimczyk 15

16 Promocja i edukacja

17 Studia wyższe Po technikum leśnym można kontynuowac naukę na kierunkach: gospodarka leśna ochrona zasobów leśnych biologia geografia ogrodnictwo inżynieria środowiska ochrona środowiska geodezja i kartografia architektura krajobrazu zootechnika bioinżynieria agroekologia i ochrona roślin gospodarka przestrzenne inne, niekoniecznie pokrewne

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Leśnictwo Inż. Bartosz Klimczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google