Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, 22 luty 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, 22 luty 2008r."— Zapis prezentacji:

1 ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, 22 luty 2008r.

2 Prezentacja ORZEŁ S. A. 2 na konferencji „W drodze na NewConnect” Spis treści.  Informacje o spółce  Informacje o rynku  Strategia  Przewagi konkurencyjne  Prognozy i plany inwestycyjne

3 Prezentacja ORZEŁ S. A. 3 na konferencji „W drodze na NewConnect” Podstawowe dane.  Sprzedaż opon nowych i regenerowanych przez internet.  Sprzedaż opon detaliczna i hurtowa.  Prowadzenie serwisów oponiarskich i ogólnomechanicznych.  Segregacja i zbiórka opon do utylizacji.  Montaż zespołów jezdnych dla maszyn rolniczych. Przedmiot działalności Bieżąca struktura akcjonariatu  Dotychczasowy rodzinny charakter prowadzonego biznesu.  Wieloletnia historia prowadzenia przedsiębiorstwa w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej.  Dynamiczny rozwój i stopniowa dywersyfikacja oferty.  Wsparcie rozwoju programami pomocowymi Unii Europejskiej.  Obecny stan zatrudnienia – 34 osoby.  Silne zaangażowanie w nowe technologie – oparcie przyszłości na e-handlu. Charakterystyka

4 Prezentacja ORZEŁ S. A. 4 na konferencji „W drodze na NewConnect” Historia. Rok 1984 – rozpoczęcie działalności Firmy Orzeł – produkcja kapsli do butelek Rok 1996 – wybudowanie stacji tankowania LPG – rozpoczęcie działalności w branży motoryzacyjnej Rok 1999 – poszerzenie działalności o serwis ogumienia Rok 2000 –uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Dębica (ASD)‏ rozpoczęcie hurtowej sprzedaży opon uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Grupy Goodyear (ASGG)‏ rozpoczęcie działalności utylizacyjnej – nawiązanie współpracy z Centrum Utylizacji Opon Rok 2002 Organizacja Odzysku SA Rok 2004 –opracowanie misji Firmy oraz długookresowej strategii Rok 2006 - uruchomienie sprzedaży przez internet (sklep salon-opon.com, Allegro.pl)‏ decyzja o przekształceniu formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną podjęcie decyzji o poszukiwaniu zewnętrznego kapitału udziałowego poprzez NewConnect zawiązanie spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości 3.800.000 PLN Rok 2007 ŚRODKI: Budowa magazynu centralnego Stworzenie pierwszego serwisu ogólnomechanicznego Ekspansja w internecie (wykup domen, narzędzia do e-handlu)‏ Kolejne serwisy ogólnomechaniczne Przyjęcie standardów marki Premio CELE: Silna pozycja na rynku lokalnym w zakresie:  Sprzedaży i serwisowania opon,  Serwisu ogólnomechanicznego,  Montażu zespołów jezdnych. Umocnienie drugiej nogi – e-handel

5 Prezentacja ORZEŁ S. A. 5 na konferencji „W drodze na NewConnect” Dywersyfikacja działalności. Zmiana struktury przychodów Koncentracja na rozbudowie trzech segmentów Serwis ogólnomechanicznyMontaż zespołów jezdnych E-handel + 47% + 106% + 297%

6 Prezentacja ORZEŁ S. A. 6 na konferencji „W drodze na NewConnect” Serwis ogólnomechaniczny.  Obecnie spółka posiada dwa serwisy na terenie Lublina i okolic.  W celu wykorzystania korzyści skali, w oparciu o posiadane kompetencje kadry kierowniczej i wykonawczej, spółka rozszerza działalność poprzez:  Rozbudowę oferty istniejących punktów serwisowych o proste naprawy ogólnomechaniczne (wymiana klocków hamulcowych, świec, płynów eksploatacyjnych, tłumików),  Uruchomienie nowych punktów serwisowych (określona pierwsza lokalizacja w nowopowstajacym centrum handlowym w Lublinie) oferujących szeroką ofertę usług (oponiarskie oraz ogólnomechaniczne).  Kolejne uruchomienia przewidziane począwszy od 2010 roku w tempie 1-2 rocznie. Niewykluczony zakup działających punktów połączony z ich rebrandingiem i wprowadzeniem własnych standardów.  Poszerzenie oferty połączone z uzyskaniem brandu, know-how i wsparcia promocyjnego sieci należącej do Goodyear

7 Prezentacja ORZEŁ S. A. 7 na konferencji „W drodze na NewConnect” E-handel.  Działalność rozpoczęta od 2006 roku, jako uzupełnienie tradycyjnego modelu sprzedaży (hurtownia + serwis).  Wykorzystanie dwóch ścieżek sprzedaży:  Sprzedaż przez serwis aukcyjny Allegro – opony nowe i regenerowane - wypracowanie pozycji lidera sprzedaży, a także zbudowanie olbrzymiego kapitału zaufania wśród klientów (99,7% pozytywnych komentarzy, 0,3% neutralnych, 0,0% negatywnych).  Sprzedaż przez własne e-sklepy (kolejny slajd). Wysokie tempo rozwoju na tle lidera rynku (Oponeo.pl).  Strategia sprzedaży oparta o niską cenę – w połączeniu z wypracowaną wiarygodnością - czynniki sukcesu w handlu internetowym.  Wysoka dynamika sprzedaży. mln PLN Na warszawskiej GPW notowany jest obecnie jeden przedstawiciel branży – rynkowy lider Oponeo.pl. Wskaźniki giełdowe lidera: P/E = 32,2P/BV = 3,2 Gdzie: Kapitalizacja na bazie ceny akcji 11,40 PLN z 14/02/2008 (kurs zamknięcia)‏ Zysk netto i wartość księgowa z raportu okresowego za IV kwartał 2008

8 Prezentacja ORZEŁ S. A. 8 na konferencji „W drodze na NewConnect” E-handel. Sklepy internetowe ORZEŁ S.A. www.salon-opon.com www.oponypremium.com Portal korporacyjny: www.orzelsa.com

9 Prezentacja ORZEŁ S. A. 9 na konferencji „W drodze na NewConnect” Montaż zespołów jezdnych.  Rozpoczęcie świadczenia usług montażowych dla jednego z producentów maszyn rolniczych.  Usługa początkowo zaplanowana jako możliwość wykorzystania zasobów w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na wymiany opon.  Obecnie, wobec gwałtownie wzrastającego popytu na usługi, spółka zawiera kolejne kontrakty i staje przed koniecznością pozyskania nowych powierzchni na świadczenie usługi (montaż i składowanie).

10 Prezentacja ORZEŁ S. A. 10 na konferencji „W drodze na NewConnect” Historyczne dane finansowe. (Dane dotyczą działalności gospodarczej osoby fizycznej, której bezpośrednim kontynuatorem jest ORZEŁ SA). Dynamika przychodów CAGR = 48% 4,0%2,6%2,3%Stopa zysku netto 17,5%18,0%17,6%Stopa marży I 308,8118,582,8Zysk netto 482,2254,1119,4EBITDA 1 362,5820,3629,6Marża (I) po kosztach zakupu 7 792,54 546,03 572,2Przychody ze sprzedaży 200720062005Pozycja Podstawowe wskaźniki

11 Prezentacja ORZEŁ S. A. 11 na konferencji „W drodze na NewConnect” Pozyskiwanie funduszy unijnych i środków bezzwrotnych.  Spółka skutecznie aplikuje o dotacje bezzwrotne pochodzące z funduszy unijnych od momentu uruchomienia programów pomocowych, a także z innych instytucji:  Źródła funduszy: programy Phare, Sektorowe Programy Operacyjne, fundusze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Cele finansowania: szkolenia, przygotowanie dokumentacji, doradztwo strategiczne, mobilny serwis ogumienia, wykończenie i wyposażenie budynku biurowego, nowe stanowiska pracy.  Łączna wartość środków bezzwrotnych, pozyskanych w okresie 2003-2007, wyniosła około 350 tys. PLN, co stanowi blisko 44% łącznych nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym okresie.  Skuteczność w pozyskiwaniu środków: z 8 złożonych aplikacji, 7 zostało pozytywnie rozpatrzonych i na ich podstawie pozyskano wnioskowane środki.  W uznaniu dla aktywności na tym polu, spółka ORZEŁ SA, jako jeden z dwóch podmiotów z województwa lubelskiego jest opisana w książkowej publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prezentującej najaktywniejszych beneficjentów programów pomocowych, będącej obecnie na etapie przygotowywania do druku.

12 Prezentacja ORZEŁ S. A. 12 na konferencji „W drodze na NewConnect” INFORMACJE O RYNKU. Dystrybucja opon. Źródło danych: Raport przygotowany przez Continental. Czynniki wzrostu rynku w Polsce  Postępujący wzrost ilości zarejestrowanych samochodów.  Niesłabnący napływ do Polski samochodów używanych z krajów UE. W latach 2005-07 import prywatny wyniósł około 2 mln pojazdów.  Postępujący wzrost zamożności społeczeństwa – przekładający się także na poprawę bezpieczeństwa podróżowania – czyli jakość opon.  Dostosowywanie poziomu życia mieszkańców do średniej unijnej. Obecnie ilość samochodów na 1000 mieszkańców wynosi 300, a średnia UE25 to 490. mln szt. % Szacunkowy wzrost sprzedaży rynku opon w okresie 2006-2016 Zmiana struktury jakościowej sprzedawanych opon Wzrost wartości opon sprzedawanych w Polsce, w efekcie: wzrostu wolumenu sprzedaży (wzrost ilości samochodów, wzrost częstotliwości wymiany opon), wzrost średniej ceny opon, wskutek zwiększenia udziału opon z wyższych segmentów cenowych, kosztem najtańszych opon (segment budżet).

13 Prezentacja ORZEŁ S. A. 13 na konferencji „W drodze na NewConnect” INFORMACJE O RYNKU. Handel internetowy. Dostępność internetu  Rozwój nowych, coraz wydajniejszych technologii dostępowych.  Poziom nasycenia rynku (średnia europejska to 50% populacji mającej dostęp do internetu, w Polsce – około 35%).  Spadek cen usług (efekt wprowadzania nowych technologii, konkurencji pomiędzy dostawcami oraz wytycznych UKE. Handel internetowy  Konkurencyjność wobec handlu tradycyjnego:  Niższe ceny,  Możliwość porównywania ofert.  Skłonność do dokonywania zakupów internetowych – korelacja z bezpieczeństwem transakcji i płatności:  System ocen wystawianych przez klientów,  Zabezpieczenie płatności przez uznane systemy rozliczeniowe,  Systematyczny wzrost zaufania internautów do e- handlu oraz satysfakcji z dokonanych zakupów. Udział e-handlu w wartości handlu detalicznego Wartość sprzedaży on-line Rok Wielkość rynku zakupów on-line 1% 1,3 mld EUR** 2006* + 300% + 3 p.p. * Oszacowanie wartości e-handlu w 2006, m.in. za Gazeta Prawna z dnia 22//05/2007, „Fiskus skontroluje handel w internecie” ** 5 mld PLN przeliczone po kursie 1EUR = 3,8312 PLN z 29/12/2006 *** Prognoza firmy Gemius 4% 4 mld EUR 2010*** Szansa na bardzo dynamiczny rozwój wynikający z wzrostu rynku. Pomimo niskich barier wejścia, palmę pierwszeństwa zdobędą e-sklepy: opierające swój model biznesowy na wypracowanym kapitale zaufania oraz potrafiące utrzymać niski poziom cen.

14 Prezentacja ORZEŁ S. A. 14 na konferencji „W drodze na NewConnect” Strategia Spółki. E-handel  Silna ekspansja.  2 - 3 lata na zdobycie 2-giej pozycji.  Wzrost udziału w e-sprzedaży opon z obecnych szacunkowo 2 - 3% do poziomu 8 - 10%, w 3-letnim horyzoncie czasowym.  Strategia niskiej ceny przy szerokiej ofercie kluczowych produktów.  Sprzedaż opon niszowych.  Inwestowanie w narzędzia i domeny. Działalność detaliczna  Sprzedaż oraz prowadzenie usług montażu i przechowywania opon.  Wymiana opon zakupionych przez internet.  Wprowadzenie usług serwisu ogólnomechanicznego (pod brandem PREMIO należącym do grupy GOOD YEAR).  Ekspansja terytorialna. Wykorzystanie wolnych mocy  Usługi montażu zestawów jezdnych dla producentów maszyn rolniczych.  Hurtowa sprzedaż opon.  Zbiórka opon do utylizacji wsparta procesem preselekcji (podniesienie marży). Wsparcie inwestycyjne  E-commerce.  Budowa magazynu i rozbudowa serwisu ogólnomechanicznego.  Wyposażenie serwisu.  Wsparcie IT.  Kapitał obrotowy.  Wykorzystanie dotacji na reinwestycje w okresie 2009-10.

15 Prezentacja ORZEŁ S. A. 15 na konferencji „W drodze na NewConnect” Etapy finansowania rozwoju. NewConnect wsparty środkami własnymi spółki i / lub finansowaniem obcym Refinansowanie dotacjami celowymi na zrealizowane zadania inwestycyjne wsparte środkami własnymi Przeniesienie spółki na główny parkiet GPW połączone z nową emisją akcji 2008 2010 2011 2009

16 Prezentacja ORZEŁ S. A. 16 na konferencji „W drodze na NewConnect” Przewagi konkurencyjne.  Kadra menedżerska dobrze rozumiejąca business, sprawnie zarządzające przedsiębiorstwem o coraz większej skali działania.  Spółka kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez założycieli, w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Przyspieszenie rozwoju organizacji w ostatnich latach. Dzień dzisiejszy to efekt 12- letniego doświadczenie w branży motoryzacyjnej, w tym 9-letniego w aktualnym core-businessie. Przekłada się to na doskonałą znajomość branży.  Przemyślana strategia działania (przyjęcie misji, posiadanie długookresowej strategii, dopasowanie struktury wewnętrznej pod zwiększoną skalę działania, decyzja o zmianie formy prowadzenia działalności, rozwój lokalny i ogólnokrajowy (via internet), wyodrębnienie funkcji kierowniczych i odseparowanie od funkcji właścicielskich).  Promowanie znaku firmowego umożliwiającego spójną identyfikację wizualną prowadzonej działalności – oznakowanie siedziby, samochodów firmowych, uniformów, billboardów, materiałów informacyjnych, gadżetów, sklepów on-line.  Prowadzenie zdywersyfikowanej działalności.  Doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.  Lider wśród sprzedawców opon na Allegro.

17 Prezentacja ORZEŁ S. A. 17 na konferencji „W drodze na NewConnect” Prognoza finansowa. 4,9% 20,4% 649,8 960,4 2 711,4 13 285,2 2008p 5,5% 18,1% 1 170,3* 1 814,5 3 828,5 21 148,3 2009p 4,0%Stopa zysku netto 17,5%Stopa marży I 308,8Zysk netto 482,2EBITDA 1 362,5Marża (I) po kosztach zakupu 7 792,5Przychody ze sprzedaży 2007Pozycja Dywersyfikacja przychodów CAGR = 65% Podstawowe wskaźniki * Wykazując jednorazowo uzyskane dotacje w momencie ich otrzymania, „zysk” za rok 2009 wyniósłby 4 349.

18 Prezentacja ORZEŁ S. A. 18 na konferencji „W drodze na NewConnect” Planowane inwestycje – rok 2008. NakładyI ETAP (2008)‏ 1,00 mlnE-commerce 0,45 mlnZakup samochodu specjalizowanego do przewozu opon do utylizacji 0,55 mlnNabycie wyposażenia do serwisu 2,20 mlnBudowa magazynu / rozbudowa serwisu do standardów serwisu ogólnomechanicznego Etap rozwoju finansowany środkami pozyskanymi z emisji akcji w trybie private placement oraz dotacjami unijnymi. Wobec faktycznego przesunięcia fazy inwestycji i finansowania środkami bezzwrotnymi, spółka nie wyklucza przejściowego finansowania inwestycji środkami własnymi lub obcymi. Dodatkowo spółka planuje zwiększyć w tym roku środki obrotowe o 0,8 – 1 mln PLN, w celu sfinansowania wzrastającej skali obrotów.

19 Prezentacja ORZEŁ S. A. 19 na konferencji „W drodze na NewConnect” Planowane inwestycje – kolejne lata (wstępny szacunek). 1,50 mlnSerwis ogólnomechaniczny w nowym centrum handlowym NakładyII ETAP (2009-10)‏ 1,00 mlnE-commerce (II etap)‏ Etap rozwoju finansowany środkami pozyskanymi w efekcie reinwestycji środków oraz – uzupełniająco – środkami własnymi lub finansowaniem obcym. Etap rozwoju finansowany nową emisją akcji połączoną z przeniesieniem na parkiet główny GPW. 8-16 mlnE-commerce, rozwój sieci serwisów na obszarze południowo-wschodniej Polski, przejęcia konkurentów w celu zapewnienia skokowego rozwoju. NakładyIII ETAP (2001-12)‏

20 Prezentacja ORZEŁ S. A. 20 na konferencji „W drodze na NewConnect” DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Jacek Orzeł Prezes Zarządu ORZEŁ S. A. tel/fax: (81) 751 80 87 e-mail: jorzel@salon-opon.com Autoryzowany Doradca M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. tel/fax: (22) 661 54 02 www.mm-dg.pl e-mail: mszukalski@mm-dg.pl


Pobierz ppt "ORZEŁ S.A. W drodze na NewConnect. Warszawa, 22 luty 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google