Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 1.02.2 Klasa I „Kszta ł cenie ponadgimnazjalne”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 1.02.2 Klasa I „Kszta ł cenie ponadgimnazjalne”"— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 1.02.2 Klasa I „Kszta ł cenie ponadgimnazjalne”

2 Czy szkoła to więzienie?

3 Dlaczego cz ł owiek chodzi do szko ł y? I po co i dla kogo si ę uczymy?

4 Czy koniecznie musimy chodzić do szkoły? Obowi ą zek szkolny Obowi ą zek nauki

5 Co to jest obowiązek szkolny? To konieczno ść uko ń czenia przez ka ż dego szko ł y podstawowej i gimnazjum. Mo ż e by ć realizowany w publicznej i niepublicznej placówce oraz w domu (homeschooling).

6 A czym jest obowiązek nauki? To konieczno ść ucz ę szczania przez m ł odzie ż do szko ł y do uko ń czenia 18 r. ż. A zatem…. odrobina matematyki

7 Odrobina matematyki Skoro obowi ą zkowo musimy uko ń czy ć gimnazjum, a zazwyczaj ko ń czymy je w wieku 16 lat i musimy si ę uczy ć do uko ń czenia 18 r. ż., to jak wype ł ni ć brakuj ą ce 2 lata? Najprościej wybrać szkołę ponadgimnazjalną

8 Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych 1 Liceum Ogólnokształcące 2 Technikum 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

9 Rodzaje przedmiotów Podział 1 ogólnokształcące zawodowe Podział 2 humanistyczne ścisłe przyrodnicze Podział 3 lubiane nielubiane

10 Podsumowanie: Pami ę taj, ż e najwa ż niejszy jest dobry start. Od Twoich ocen zale ż y Twoja przysz ł o ść.


Pobierz ppt "MODU Ł 1.02.2 Klasa I „Kszta ł cenie ponadgimnazjalne”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google