Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Zakres wsparcia: Pomoc przyznawana jest rolnikom kwalifikującym się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Beneficjent: Rolnik będący osobą fizyczną. Wsparcie ma formę płatności jednorazowej. BUDŻET: 130 000 317 euro Liczba beneficjentów 24 722

2 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Warunki: w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik kwalifikuje się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw; trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi nastąpi w drodze sprzedaży lub darowizny; po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS; gospodarstwo rolnika przejmującego grunty musi osiągnąć co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie (jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce). Kryteria wyboru: wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych); wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych); preferencje dla przekazywania gruntów młodym rolnikom (osoby do 40 roku życia)..

3 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Stawka pomocy: odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw; przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie; pomoc wypłaca się jednorazowo. Dla zapewnienia skuteczności wsparcia, rolnik przejmujący grunty należące do beneficjenta działania zobowiązany będzie do zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa w okresie 5 lat. W przypadku niedotrzymania tego warunku, na nabywcę gruntów nałożona zostanie sankcja w wysokości równowartości płatności bezpośrednich przysługujących do zbytych gruntów za okres, w którym zobowiązanie nie zostało dotrzymane.


Pobierz ppt "Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google