Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Maciej Milczanowski BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA KOMPETENCJE I ZADANIA ORGAN Ó W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W OBRONIE NARODOWEJ

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów STRUKTURA ZAJĘĆ: 1. Istota i analiza pojęcia bezpieczeństwa. 2. Modele i filary bezpieczeństwa. 3. Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. 4. Historia konfliktów zbrojnych. 5. Bezpieczeństwo polityczne państwa. 6. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. 7. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. 8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. 9. Organizacja wojskowa RP. 10. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów 1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – POJĘCIE, FUNKCJE, ZADANIA. 2. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM. 3. ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO, POWIATOWEGO I GMINNEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OBRONY NARODOWEJ. Literatura: Ustawy: z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej, z dnia 14.12.1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, z dnia 21.11.97 r. o powszechnym obowiązku obrony, z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, z dnia 5.06. 1998 r. o administracji rządowej w wojew ó dztwie. 1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – POJĘCIE, FUNKCJE, ZADANIA. 2. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM. 3. ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO, POWIATOWEGO I GMINNEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OBRONY NARODOWEJ. Literatura: Ustawy: z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej, z dnia 14.12.1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, z dnia 21.11.97 r. o powszechnym obowiązku obrony, z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, z dnia 5.06. 1998 r. o administracji rządowej w wojew ó dztwie. KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W OBRONIE NARODOWEJ PLAN ZAJĘĆ

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 44 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów POJĘCIE ADMINISTRACJA POCHODZI Z ŁACINY, OD SŁÓW MINISTRARE – SŁUŻYĆ I ADMINISTRO – KIEROWAĆ. DO POJĘCIA ADMINISTRACJI MOŻNA PODCHODZIĆ I DEFINIOWAĆ JE NA WIELE SPOSOBÓW. ADMINISTRACJA

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 55 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów DEFINICJA KIERES – ADMINISTRACJA PUBLICZNA TO PRZYJĘTE PRZEZ PAŃSTWO I REALIZOWANE PRZEZ JEGO ORGANY, A TAKŻE PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH I INDYWIDUALNYCH POTRZEB OBYWATELI WYNIKAJĄCE Z ŻYCIA W SPOŁECZNOŚCIACH

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 66 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów 1.PORZĄDKOWO-REGLAMENTACYJNA – CZYLI PORZĄDEK, ŁAD I BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, A TAKŻE WSZECHOGARNIAJĄCA REGLAMENTACJA. 2. ŚWIADCZĄCA – PAŃSTWO ŚWIADCZY WSZELKIEGO RODZAJU USŁUGI NP. BEZPŁATNE STUDIA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, INFRASTRUKTURA. 3. WŁAŚCICIELSKA – ADMINISTRACJA PUBLICZNA POSIADA OGROMNY MAJĄTEK. DOTYCZY TO TEŻ WŁASNOŚCI SAMORZĄDÓW. FUNKCJA WŁAŚCICIELSKA MUSI MIEĆ CHARAKTER AKTYWNY (DOKUPOWANIE, SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA) 4. CZASEM DO TEGO PODZIAŁU DODAWANA JEST FUNKCJA CZWARTA – ZARZĄDZANIE ROZWOJEM, CZYLI NA PRZYKŁAD TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. 1.PORZĄDKOWO-REGLAMENTACYJNA – CZYLI PORZĄDEK, ŁAD I BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, A TAKŻE WSZECHOGARNIAJĄCA REGLAMENTACJA. 2. ŚWIADCZĄCA – PAŃSTWO ŚWIADCZY WSZELKIEGO RODZAJU USŁUGI NP. BEZPŁATNE STUDIA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA, INFRASTRUKTURA. 3. WŁAŚCICIELSKA – ADMINISTRACJA PUBLICZNA POSIADA OGROMNY MAJĄTEK. DOTYCZY TO TEŻ WŁASNOŚCI SAMORZĄDÓW. FUNKCJA WŁAŚCICIELSKA MUSI MIEĆ CHARAKTER AKTYWNY (DOKUPOWANIE, SPRZEDAŻ, DZIERŻAWA) 4. CZASEM DO TEGO PODZIAŁU DODAWANA JEST FUNKCJA CZWARTA – ZARZĄDZANIE ROZWOJEM, CZYLI NA PRZYKŁAD TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WEDŁUG KULESZY I IZDEBSKIEGO FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WEDŁUG KULESZY I IZDEBSKIEGO

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 77 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Z RACJI TEGO, IŻ CORAZ BARDZIEJ NIEBEZPIECZNE W SKUTKACH (WYSTĘPUJĄ Z WIĘKSZĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ) STAJĄ SIĘ ZAGROŻENIA NIEMILITARNE (NP. TERRORYZM), UKŁAD POZAMILITARNY – CYWILNY W OKRESIE POKOJU, WINIEN PRZEJĄĆ PODSTAWOWE FUNKCJE OCHRONNE, NIE WYŁĄCZAJĄC OCZYWIŚCIE SZEROKIEJ WSPÓŁPRACY Z SIŁAMI ZBROJNYMI. ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 88 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH I NAJISTOTNIEJSZYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH. FUNKCJA PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO JEST TRADYCYJNIE REALIZOWANA NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH ADMINISTRACJI.

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 99 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów 1.ADMINISTRACJA RZĄDOWA 2.ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 3.ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 4.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 5.ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ. 1.ADMINISTRACJA RZĄDOWA 2.ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 3.ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 4.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 5.ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ. PODSYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1010 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów RESORTY RADA MINISTRÓW ADM. TEREN. PARLAMENT „stoi na straży bezpieczeństwa” PREZYDENT „kierują określonymi działami” „sprawuje władzę ustawodawczą” „zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa” „zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa” „przedstawiciel RM w terenie” równowaga podległość KOMPETENCJE I RELACJE MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 8

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1111 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów 1.RZĄD (ORGANY NACZELNE) 2.CENTRALNE ORGANY PAŃSTWA 3.ADMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE. 1.RZĄD (ORGANY NACZELNE) 2.CENTRALNE ORGANY PAŃSTWA 3.ADMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE. 1.ADMINISTRACJA RZĄDOWA

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1212 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES DZIAŁANIA: 1.ADMINISTRACJA RZĄDOWA CENTRALNA (PREZES RADY MINISTRÓW, RADA MINISTRÓW, MINISTROWIE ORAZ CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) 2.ADMINISTRACJA RZĄDOWA TERENOWA (WOJEWODA I PODLEGŁE MU SŁUŻBY, ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ). PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ZAKRES DZIAŁANIA: 1.ADMINISTRACJA RZĄDOWA CENTRALNA (PREZES RADY MINISTRÓW, RADA MINISTRÓW, MINISTROWIE ORAZ CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) 2.ADMINISTRACJA RZĄDOWA TERENOWA (WOJEWODA I PODLEGŁE MU SŁUŻBY, ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ). ADMINISTRACJA RZĄDOWA

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1313 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ CENTRALNEJ OBEJMUJĄ SWOIM ZASIĘGIEM CAŁE TERYTORIUM KRAJU. NATOMIAST ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ TERENOWEJ DZIAŁAJĄ TYLKO NA ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERYTORIUM. W PRZYPADKU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ TERENOWEJ MOŻNA WYRÓŻNIĆ JESZCZE DODATKOWY PODZIAŁ NA ADMINISTRACJĘ ZESPOLONĄ I NIEZESPOLONĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ CENTRALNEJ OBEJMUJĄ SWOIM ZASIĘGIEM CAŁE TERYTORIUM KRAJU. NATOMIAST ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ TERENOWEJ DZIAŁAJĄ TYLKO NA ŚCIŚLE OKREŚLONYM TERYTORIUM. W PRZYPADKU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ TERENOWEJ MOŻNA WYRÓŻNIĆ JESZCZE DODATKOWY PODZIAŁ NA ADMINISTRACJĘ ZESPOLONĄ I NIEZESPOLONĄ

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1414 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów FUNKCJĘ I ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE REALIZUJĄ WOJEWODOWIE JAKO PRZEDSTAWICIELE RADY MINISTRÓW W WOJEWÓDZTWIE. Z PUNKTU WIDZENIA SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NAJISTOTNIEJSZE JEST TO, ŻE WOJEWODA JEST: PRZEDSTAWICIELEM RADY MINISTRÓW W WOJEWÓDZTWIE, ZWIERZCHNIKIEM ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORGANEM NADZORU NAD JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ORGANEM WYŻSZEGO STOPNIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Z PUNKTU WIDZENIA SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NAJISTOTNIEJSZE JEST TO, ŻE WOJEWODA JEST: PRZEDSTAWICIELEM RADY MINISTRÓW W WOJEWÓDZTWIE, ZWIERZCHNIKIEM ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORGANEM NADZORU NAD JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ORGANEM WYŻSZEGO STOPNIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1515 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1616 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO I MA W TEJ DZIEDZINIE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ZAPEWNIENIA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ; ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ DZIAŁAJĄCEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ; INNYCH SIŁ I ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO JEGO DYSPOZYCJI, W TYM PODODDZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW SIŁ ZBROJNYCH RP; PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO I MA W TEJ DZIEDZINIE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ZAPEWNIENIA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH: ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ; ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ DZIAŁAJĄCEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ; INNYCH SIŁ I ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO JEGO DYSPOZYCJI, W TYM PODODDZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW SIŁ ZBROJNYCH RP; ROLA WOJEWODY:

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1717 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA LUB MIENIA ORAZ ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I UTRZYMANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH; ZAPOBIEGA KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM I INNYM NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM, A TAKŻE ZWALCZANIA I USUWANIA ICH SKUTKÓW, W KTÓRYCH OBOWIĄZANE SĄ UCZESTNICZYĆ: PSP, POLICJA, PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA, STRAŻ GRANICZNA. ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM ŻYCIA, ZDROWIA LUB MIENIA ORAZ ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I UTRZYMANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH; ZAPOBIEGA KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM I INNYM NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM, A TAKŻE ZWALCZANIA I USUWANIA ICH SKUTKÓW, W KTÓRYCH OBOWIĄZANE SĄ UCZESTNICZYĆ: PSP, POLICJA, PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA, STRAŻ GRANICZNA. WOJEWODA KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ PODLEGŁYCH SOBIE STRUKTUR W ZAKRESIE:

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1818 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH (STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, STAN WYJĄTKOWY, STAN WOJENNY) WOJEWODA MOŻE WYDAWAĆ ROZPORZĄDZENIA I DECYZJE, A TAKŻE PRZEZ OGŁOSZENIE W LOKALNEJ PRASIE, RADIU, TVP, DOTYCZĄCE: OGRANICZEŃ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB ZATRUDNIONYCH U PRACODAWCY, OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH. OGRANICZEŃ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB ZATRUDNIONYCH U PRACODAWCY, OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH.

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1919 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów ADMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE JEST ZORGANIZOWANA NA ZASADZIE ZESPOLENIA. OZNACZA TO, ŻE WOJEWODA JEST ZWIERZCHNIKIEM NIE TYLKO KLASYCZNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO) LECZ TAKŻE DZIAŁAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY, PRZY POMOCY KTÓRYCH WYKONUJE WŁADZĘ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ. ZASADA ZESPOLENIA

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2020 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ UKSZTAŁTOWANO W POLSCE NA TRZECH SZCZEBLACH: GMINNYM, POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM. ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ UKSZTAŁTOWANO W POLSCE NA TRZECH SZCZEBLACH: GMINNYM, POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2121 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów ORGANY KAŻDEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE NA OBSZARZE WŁASNEJ WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ. SAMORZĄD TERYTORIALNY WYKONUJE KOMPETENCJE NIEZASTRZEŻONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ LUB USTAWY DLA ORGANÓW INNYCH WŁADZ PUBLICZNYCH W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR DZIAŁANIA DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ. ORGANY KAŻDEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE NA OBSZARZE WŁASNEJ WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ. SAMORZĄD TERYTORIALNY WYKONUJE KOMPETENCJE NIEZASTRZEŻONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ LUB USTAWY DLA ORGANÓW INNYCH WŁADZ PUBLICZNYCH W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZAR DZIAŁANIA DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2222 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów 1.ORGANY STANOWIĄCE: SEJMIK WOJEWÓDZTWA, RADA POWIATU, RADA GMINY. 2.ORGANY WYKONAWCZE: MARSZAŁEK I ZARZĄD WOJEWÓDZTWA, STAROSTA I ZARZĄD POWIATU, WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT). 1.ORGANY STANOWIĄCE: SEJMIK WOJEWÓDZTWA, RADA POWIATU, RADA GMINY. 2.ORGANY WYKONAWCZE: MARSZAŁEK I ZARZĄD WOJEWÓDZTWA, STAROSTA I ZARZĄD POWIATU, WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT). DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NALEŻĄ:

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2323 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) JEST SZEFEM OBRONY CYWILNEJ (GMINY, MIASTA). WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) JEST SZEFEM OBRONY CYWILNEJ (GMINY, MIASTA). W CZASIE STANÓW NADZWYCZAJNYCH, SZCZEGÓLNIE W CZASIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) KIERUJE DZIAŁANIAMI PROWADZONYMI NA OBSZARZE GMINY W CELU ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM ZAGROŻEŃ LUB ICH USUNIĘCIA.

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2424 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów ORGANOM JEDNOSTEK POMOCNICZYCH, KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ GMINĘ, KIEROWNIKOM JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE GMINY KIEROWNIKOM ORGANIZACYJNYCH PRZEKAZANYCH DO JEGO DYSPOZYCJI I SKIEROWANYCH DO WYKONYWANIA ZADAŃ NA OBSZARZE GMINY. ORGANOM JEDNOSTEK POMOCNICZYCH, KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ GMINĘ, KIEROWNIKOM JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE GMINY KIEROWNIKOM ORGANIZACYJNYCH PRZEKAZANYCH DO JEGO DYSPOZYCJI I SKIEROWANYCH DO WYKONYWANIA ZADAŃ NA OBSZARZE GMINY. W ZAKRESIE PROWADZENIA TYCH DZIAŁAŃ WÓJT MOŻE WYDAWAĆ POLECENIA:

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2525 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów WÓJT MOŻE WYSTĘPOWAĆ DO NICH Z WNIOSKAMI O WYKONANIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH W CELU ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM ZAGROŻEŃ (NP. KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH) LUB ICH USUNIĘCIA. DZIAŁANIA W CELU ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM ZAGROŻEŃ LUB ICH USUNIĘCIA WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA), WOJEWODA WYKONUJĄ PRZY POMOCY GMINNEGO LUB WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (ZRK),

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2626 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2727 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Administracja samorządowaAdministracja rządowa Szczebel centralny Premier (Prezes Rady Ministrów) i Rada Ministrów Centralne agencje i jednostki administracji rządowej Szczebel wojewódzki Sejmik Wojewódzki MarszałekWojewoda Administracj a terytorialna Administracja niezintegrowana Urząd Celny Urząd Górnictwa Izba Obrachunkowa Urząd Miar i Wag Urząd Statystyczny Inne Urząd Marszałkowski Departamenty Urząd Wojewódzki StrategiaInwestycje Informacja i obsługa inwestora Architektura i zagospodarowanie przestrzeni Ochrona środowiska Sprawy obywatelskie Policja Straż Pożarna Ochrona zabytków Inspekcja Budowlan a PromocjaWspółpraca Międzynaro dowa InnePrzekształcenia własnościowe Nadzór Prawny InneInspekcja Sanitarna Inne

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2828 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Szczebel powiatowy Powiat/ (314 + 65 miast na prawach powiatu) Starosta administracja powiatowa Zarząd Starostwo Powiatowe Departamenty Rozwój i Infrastruktura ZiemiaEdukacjaPolicja Inspekcja Sanitarna Ochrona Zdrowia Sprawy Socjalne Powiatowy Urząd PracyStraż Pożarna Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Budowlana Szczebel gminny Gmina (2478) Wójt / Burmistrz / Prezydent Rada Gminy Urząd Gminy Departamenty Rozwój i Inwestycje Geodezja i zarządzanie ziemią Architektura i zagospodarowanie terenu Zarząd GminyPodstawowa Ochrona Zdrowia Inne Administracja samorządowaAdministracja rządowa

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2929 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów KONIECZNOŚĆ STWORZENIA JEDNEGO SYSTEMU KOORDYNUJĄCEGO CAŁOŚĆ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ LUDNOŚCI

30 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3030 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów

31 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3131 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów NATOUE „Średniookresowa koncepcja rozwoju kraju” „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego Sytuacja geopolityczna i regionalnaSytuacja wewnętrzna Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Z czego wynika Strategia

32 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3232 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Polska w Europie i świecie Interesy narodowe i cele strategiczne Strategiczny potencjał bezpieczeństwa narodowego Polska jako podmiot bezpieczeństwa

33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3333 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Środowisko bezpieczeństwa Polski Wymiar globalny Wymiar regionalny Wymiar krajowy

34 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3434 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Koncepcja działań strategicznych. Strategia operacyjna Działania obronne Działania ochronne Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa Działania gospodarcze w sferze bezpieczeństwa

35 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3535 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów Koncepcja przygotowań strategicznych Strategia preparacyjna Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym Podsystem obronny Podsystemy ochronne Podsystemy społeczne Podsystemy gospodarcze

36 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3636 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 marca 201531 marca 201531 marca 2015 RzeszówRzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google