Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok 30.10.2014r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok 30.10.2014r.."— Zapis prezentacji:

1 Białystok r.

2 Nie pal przy mnie, proszę
Założenia teoretyczne i organizacyjne edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Grzegorz Kruk Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Sekcja Promocji Zdrowia

3 Założenia ogólne programu
Program :”Nie pal przy mnie , proszę” stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży. Program ten wpisuje się w zadania do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata w zakresie ochrony zdrowia.

4 Koordynatorzy programu
GIS Poziom krajowy WSSE Poziom wojewódzki PSSE Poziom lokalny Koordynator w szkole Poziom szkolny

5 Partnerzy programu Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego W Białymstoku

6 Cel główny programu Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

7 Cele szczegółowe programu
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją dzieci na dym tytoniowy.

8 Do kogo kierujemy program…
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej rodzice i opiekunowie dzieci

9 Kto może być realizatorem programu…
Nauczyciele nauczania zintegrowanego/wychowawcy pedagodzy szkolni nauczyciele pielęgniarki szkolne psychologowie lekarze

10 Podsumowanie IV edycji programu  edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”  (XI. 2013  - VI. 2014)

11 IV edycja programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”
W realizacji  IV edycji programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2013/2014 wzięło udział 27 szkół podstawowych W programie uczestniczyło 4454 uczniów oraz 1557 rodziców.

12 Liczba uczniów uczestniczących w programie w poszczególnych klasach
91 III I 1071 1303 Klasy I Klasy II Klasy III Inne klasy II 1988

13 Udział rodziców w działaniach realizowanych w ramach programu (szkoły)
-Pogadanki i prelekcje z rodzicami na temat szkodliwości palenia papierosów w trakcie zebrań -Zebrania informujące o realizacji programu w szkole -Przygotowanie dziecka do konkursu lub prezentacji 3 22 Tak Nie

14 Ocena programu 1 2 3 4 5 6 Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu; 10 14 Treści merytoryczne programu oceniane przez realizatorów; 11 Wsparcie lokalne (władz lokalnych, kościoła, policji, stowarzyszeń itp.); 7 Materiały pomocnicze (ulotki, plakaty); 9

15 Sposoby realizacji IV edycji programu
Powód zmiany (najczęstsza przyczyna) Zajęcia 1 -Zrezygnowano z zajęć integracyjnych Zajęcia 2 Zajęcia 3 -Przeprowadzono w formie pogadanki z pielęgniarką szkolną , lekarzem - Rezygnacja z eksperymentu z dezodorantem Zajęcia 4 -Modyfikacja ze względu na niski stopień trudności - Wykonywanie prac plastycznych Zajęcia 5 - Zajęcia w formie podsumowania programu: akcja antynikotynowa, konkurs plastyczny. -Modyfikacja załączników - Skrócenie zajęć Pogadanki i prelekcje z rodzicami na temat szkodliwości palenia papierosów w trakcie zebrań. Happeningi i festyny o tematyce prozdrowotnej i antynikotynowej. Przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej i antynikotynowej Rodzinne prace plastyczne o tematyce antynikotynowej. Pogadanki z pielęgniarką oraz lekarzem specjalistą na temat szkodliwości palenia papierosów. Realizacja programu odbywała się w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych. Uzyskano pomoc lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz realizacji działań

16 Konkurs „ Moje środowisko wolne od dymu tytoniowego”
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku I nagroda Szkoła Podstawowa Nr 40 (Zespół Szkół Nr 15) w Białystoku II nagroda Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku III nagroda

17 Zaobserwowane efekty oraz opinie
W opinii koordynatorów w szkołach program koreluje się ze Szkolnym Programem Profilaktyki, a podjęte założenia programu odpowiadają potrzebom uczniów i rodzicom. Program został pozytywnie odebrany przez uczniów i rodziców, którzy z zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Dzieci poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których narażone są na kontakt z osobami palącymi oraz informacje na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów. Działania programowe zostały poszerzone o dodatkowe formy pracy takie jak konkursy, wystawy prac, filmy, inscenizacje, spotkanie z lekarzem, zajęcia edukacyjne w języku angielskim.

18 Zaobserwowane efekty oraz opinie
Treści programowe zawarte w poradniku powinny być zróżnicowane i dostosowane do poziomów nauczania. W jednej ze szkół program został zrealizowany w oparciu o własne pomysły i scenariusze koordynatora programu, gdyż programy merytoryczne nie spełniały oczekiwań uczestników programu. Koordynatorzy szkolni stwierdzili, że treści i załączniki zawarte w programie wymagają odświeżenia. Program powinien być wzbogacony o dodatkowe materiały edukacyjne, dzięki którym dzieci mogłyby uczyć się w sposób aktywny np. plansze, karty do gry, karty pracy, składanki.

19 V edycja programu  edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”  (X. 2014  - VI. 2015)

20 Jak będziemy realizować program… ?

21 Realizacja programu w szkołach I
Poinformowanie pracowników szkół o realizacji programu w placówce: Wykonawcy: Szkolny koordynator programu

22 Realizacja programu w szkołach II
Poinformowanie rodziców dzieci o sposobie przeprowadzenia programu w szkołach i współdziałania z rodzicami: Wykonawcy: Dyrektorzy szkół i nauczyciele

23 Realizacja programu w szkołach III
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami wg zaproponowanych scenariuszy zajęć. Wykonawcy: Szkolni koordynatorzy programu; Inni przedstawiciele środowiska szkolnego; Specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

24 Realizacja programu w szkołach IV
Realizacja zajęć z rodzicami i opiekunami uczniów według autorskich projektów w szkołach. Wykonawcy: Szkolni koordynatorzy; Inni przedstawiciele środowiska szkolnego; Specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

25 Sposób realizacji treści programowych
5 scenariuszy

26 Zajęcia 1. Co to jest zdrowie?
CEL: Zintegrowanie grupy, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia. A) Integracja grupy B) Ustalenie zasad pracy C) Definicja zdrowia D) Zapoznanie z wiewiórką Wiki

27 Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
CEL: Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie A) Wierszyk i Wiki B) Od czego zależy nasze zdrowie ( determinanty zdrowia) C) Co ja mogę zrobić by być zdrowym

28 Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
CEL: Uświadomienie dzieciom, że same mogą uniknąć szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Przekazanie informacji o biernym paleniu A) Przypomnienie wierszyka o wiewiórce Wiki B) Co szkodzi zdrowiu C) Jakich sytuacji, które szkodzą naszemu zdrowiu możemy unikać?

29 Zajęcia 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone
CEL: Wykształcenie u dzieci postawy gotowości od radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone A) Krzyżówka B) Układanka dla klas I C) Jak mogę sobie pomóc, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

30 Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę
CEL: Wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem. Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. A) Wprowadzenie B) Co mogę zrobić, gdy inne osoby przy mnie palą? C) Znaczki „ Nie pal przy mnie, proszę” D) Las E) Podsumowanie zajęć warsztatowych

31 Warsztaty dla osób chcących rzucić palenie
listopad/grudzień 2014r.

32 Dokumentacja

33

34 Terminy 5 czerwca 2015r. Należy dostarczyć do dnia :
Kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu Należy dostarczyć do dnia : 5 czerwca 2015r. ( lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Warszawska 57a Białystok Tel wew. 105(Promocja Zdrowia)

35

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Białystok 30.10.2014r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google