Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Założenia teoretyczne i organizacyjne edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych I-III szkół podstawowych Grzegorz Kruk Powiatowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Założenia teoretyczne i organizacyjne edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych I-III szkół podstawowych Grzegorz Kruk Powiatowa."— Zapis prezentacji:

1

2  Założenia teoretyczne i organizacyjne edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych I-III szkół podstawowych Grzegorz Kruk Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Sekcja Promocji Zdrowia

3  P rogram :”Nie pal przy mnie, proszę” stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży.  Program ten wpisuje się w zadania do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia.

4

5  Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku  Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego W Białymstoku

6  Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

7 Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją dzieci na dym tytoniowy.

8  Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  rodzice i opiekunowie dzieci

9 Nauczyciele nauczania zintegrowanego/wychowawcy pedagodzy szkolni nauczyciele pielęgniarki szkolne psychologowie lekarze

10

11  W realizacji IV edycji programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2013/2014 wzięło udział 27 szkół podstawowych  W programie uczestniczyło 4454 uczniów oraz 1557 rodziców.

12 91 II I III 1988 1303 1071 Klasy I Klasy II Klasy III Inne klasy

13 -Pogadanki i prelekcje z rodzicami na temat szkodliwości palenia papierosów w trakcie zebrań -Zebrania informujące o realizacji programu w szkole -Przygotowanie dziecka do konkursu lub prezentacji Nie Tak 3 22

14 123456 Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu; 00101014 Treści merytoryczne programu oceniane przez realizatorów; 101111 Wsparcie lokalne (władz lokalnych, kościoła, policji, stowarzyszeń itp.); 745540 Materiały pomocnicze (ulotki, plakaty); 014974

15  Pogadanki i prelekcje z rodzicami na temat szkodliwości palenia papierosów w trakcie zebrań.  Happeningi i festyny o tematyce prozdrowotnej i antynikotynowej.  Przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej i antynikotynowej  Rodzinne prace plastyczne o tematyce antynikotynowej.  Pogadanki z pielęgniarką oraz lekarzem specjalistą na temat szkodliwości palenia papierosów.  Realizacja programu odbywała się w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych.  Uzyskano pomoc lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz realizacji działań Powód zmiany (najczęstsza przyczyna) Zajęcia 1 -Zrezygnowano z zajęć integracyjnych Zajęcia 2 --------- Zajęcia 3 -Przeprowadzono w formie pogadanki z pielęgniarką szkolną, lekarzem - Rezygnacja z eksperymentu z dezodorantem Zajęcia 4 -Modyfikacja ze względu na niski stopień trudności - Wykonywanie prac plastycznych Zajęcia 5 - Zajęcia w formie podsumowania programu: akcja antynikotynowa, konkurs plastyczny. -Modyfikacja załączników - Skrócenie zajęć Powód zmiany (najczęstsza przyczyna) Zajęcia 1 -Zrezygnowano z zajęć integracyjnych Zajęcia 2 --------- Zajęcia 3 -Przeprowadzono w formie pogadanki z pielęgniarką szkolną, lekarzem - Rezygnacja z eksperymentu z dezodorantem Zajęcia 4 -Modyfikacja ze względu na niski stopień trudności - Wykonywanie prac plastycznych Zajęcia 5 - Zajęcia w formie podsumowania programu: akcja antynikotynowa, konkurs plastyczny. -Modyfikacja załączników - Skrócenie zajęć

16 Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku I nagroda Szkoła Podstawowa Nr 40 (Zespół Szkół Nr 15) w Białystoku II nagroda Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku III nagroda

17  W opinii koordynatorów w szkołach program koreluje się ze Szkolnym Programem Profilaktyki, a podjęte założenia programu odpowiadają potrzebom uczniów i rodzicom.  Program został pozytywnie odebrany przez uczniów i rodziców, którzy z zaangażowaniem brali udział w zajęciach.  Dzieci poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których narażone są na kontakt z osobami palącymi oraz informacje na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów.  Działania programowe zostały poszerzone o dodatkowe formy pracy takie jak konkursy, wystawy prac, filmy, inscenizacje, spotkanie z lekarzem, zajęcia edukacyjne w języku angielskim.

18  Treści programowe zawarte w poradniku powinny być zróżnicowane i dostosowane do poziomów nauczania.  W jednej ze szkół program został zrealizowany w oparciu o własne pomysły i scenariusze koordynatora programu, gdyż programy merytoryczne nie spełniały oczekiwań uczestników programu.  Koordynatorzy szkolni stwierdzili, że treści i załączniki zawarte w programie wymagają odświeżenia.  Program powinien być wzbogacony o dodatkowe materiały edukacyjne, dzięki którym dzieci mogłyby uczyć się w sposób aktywny np. plansze, karty do gry, karty pracy, składanki.

19

20 Jak będziemy realizować program… ?

21  Poinformowanie pracowników szkół o realizacji programu w placówce: Wykonawcy: Szkolny koordynator programu

22  Poinformowanie rodziców dzieci o sposobie przeprowadzenia programu w szkołach i współdziałania z rodzicami: Wykonawcy: Dyrektorzy szkół i nauczyciele

23 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami wg zaproponowanych scenariuszy zajęć. Wykonawcy: Szkolni koordynatorzy programu; Inni przedstawiciele środowiska szkolnego; Specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

24 Realizacja zajęć z rodzicami i opiekunami uczniów według autorskich projektów w szkołach. Wykonawcy: Szkolni koordynatorzy; Inni przedstawiciele środowiska szkolnego; Specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

25 5 scenariuszy

26  CEL: Zintegrowanie grupy, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.  A) Integracja grupy  B) Ustalenie zasad pracy  C) Definicja zdrowia  D) Zapoznanie z wiewiórką Wiki

27  CEL: Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie  A) Wierszyk i Wiki  B) Od czego zależy nasze zdrowie ( determinanty zdrowia)  C) Co ja mogę zrobić by być zdrowym

28  CEL: Uświadomienie dzieciom, że same mogą uniknąć szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Przekazanie informacji o biernym paleniu  A) Przypomnienie wierszyka o wiewiórce Wiki  B) Co szkodzi zdrowiu  C) Jakich sytuacji, które szkodzą naszemu zdrowiu możemy unikać?

29  CEL: Wykształcenie u dzieci postawy gotowości od radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone  A) Krzyżówka  B) Układanka dla klas I  C) Jak mogę sobie pomóc, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

30  CEL: Wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem. Zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.  A) Wprowadzenie  B) Co mogę zrobić, gdy inne osoby przy mnie palą?  C) Znaczki „ Nie pal przy mnie, proszę”  D) Las  E) Podsumowanie zajęć warsztatowych

31 Warsztaty dla osób chcących rzucić palenie listopad/grudzień 2014r. listopad/grudzień 2014r.

32

33

34  Kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu Należy dostarczyć do dnia : 5 czerwca 2015r. ( lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Warszawska 57a 15-062 Białystok e-mail: pz@psse.bialystok.pl e-mail: pz@psse.bialystok.pl Tel. 85 732- 52- 36 wew. 105(Promocja Zdrowia)

35 www.psse.bialystok.pl

36 Dzi ę kuj ę za uwag ę Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt " Założenia teoretyczne i organizacyjne edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych I-III szkół podstawowych Grzegorz Kruk Powiatowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google