Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Maciej Partyka Patryk Patey

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Maciej Partyka Patryk Patey"— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Maciej Partyka Patryk Patey
20 lat wspólnie „ Kiedy patrzymy na to minione 20 lat, to mimo różnych problemów samorząd dziś jest częścią władzy publicznej. Samorząd i państwo to nie przeciwstawienie, ale pewna jedność.” -Tadeusz Mazowiecki Autorzy: Maciej Partyka Patryk Patey

2 Definicja samorządu Samorząd to z prawno administracyjnego punktu widzenia instytucja, którą stanowią przedstawiciele mieszkańców danego terenu i której państwo zleca różnorakie zadania z zakresu administracji publicznej (a czasem również sądowniczej).

3 Informacje ogólne Pierwszy raz pojęcie samorządu pojawiło się w XIX wieku użyte i sformułowane przez niemieckiego uczonego Rudolfa von Gneista Wyróżniamy następujące rodzaje samorządów: terytorialne (czyli takie, które dotyczącą wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium np.gmina) funkcjonalny (dotyczący wspólnoty osób opartej na więzi pracy, wykonywania zawodu lub innej działalności np. samorząd adwokacki, samorząd radców prawnych, samorząd sędziowski, samorząd prokuratorski, samorząd notarialny, samorząd lekarski, samorząd rzemieślniczy, samorząd akademicki, samorząd rolniczy...)

4 Rola samorządu Władze samorządowe od ponad dwudziestu lat w Polsce(a dokładniej od roku 1990) stanowią pewną formę dialogu pomiędzy mieszkańcami danego regionu/gminy/osiedla a władzami państwa.

5 Rola samorządu 2 Dzięki samorządowi to właśnie mieszkańcy danego regionu/gminy/osiedla wpływają na losy swojego miejsca zamieszkania i otaczjącej ich okolicy. Dlatego też tak ważne jest aby jak największa liczba mieszkańców naszego państwa była zaangażowana nie tylko w tworzenie samorządów ale także w projekty przez nie przedstawiane-Samorządy dają możliwość zwykłemu szaremu obywatelowi zmieniania okolicy swojego zamieszkania na lepsze!

6 Samorząd w oczach obywateli
Władze samorządowe są dobrze postrzegane przez niemal dwie trzecie Polaków (62%), o ponad połowę zaś mniejsza grupa (27%) ma na ich temat złe zdanie. W ostatnim półroczu oceny działalności władz lokalnych nie zmieniły się znacząco, nieco zmalał jedynie odsetek ocen negatywnych. Ocena władz lokalnych zależy, choć niezbyt silnie, od wielkości miejsca zamieszkania ankietowanych. Lepszą opinię o samorządach częściej deklarują mieszkańcy wsi, rzadziej zaś mieszkańcy największych aglomeracji, którzy w większym stopniu niż pozostali nie mają wyrobionego zdania w tej sprawie-ankieta przeprowadzona dnia

7 Krytycy o samorządach Krytycy władz samorządowych najczęściej zwracają uwagę na to iż powstawanie dużej liczby samorządów sprzyja decentralizacji władzy a tym samym paraliżowaniu poczyniań rządu. Krytycy jednak (jak zresztą wynika ze statystyki) są w znacznej mniejszości-większość obywateli Państwa Polskiego uważa samorządy jako działalność jak najbardziej pozytywaną, która ma duży wkład w postęp jaki Polska poczyniła od roku 1990.

8 Samorząd przed 1990 Przed rokiem 1989 wszelkie działalności samorządowe, które nie zgadzały się z polityką rządu socjalistycznego były całkowicie zakazane a złamanie tego zakazu groziło surowymi represjami (z karą pozbawienia wolności włącznie) dlatego też skład samorządów z tamtego okresu stanowili tylko i wyłącznie członkowie parti rządzącej (komunistycznej).

9 I zjazd Delegatów NSZZ Na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 7 października 1981 r. w uchwale programowej pojawiła się Teza 21 mówiąca o tym, że samorządne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. W grudniu 1988 r. powstał Komitet Obywatelski, a w jego ramach Komisja Samorządu Terytorialnego. Miesiąc później Komisja przygotowała tezy negocjacyjne do zbliżających się rozmów „okrągłego stołu”. Nie przyniosły one jednak żadnych decyzji w sprawie powstania w Polsce samorządu terytorialnego.

10 Prace nad powstaniem samorządu
Po zmianie ustrojowej prace te ruszyły pełną parą w Senacie. 29 lipca 1989 r. Senat formalnie podjął prace nad ustawą o samorządzie terytorialnym. Dwa miesiące później powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego, a w nim utworzono stanowisko pełnomocnika ds. reformy samorządu terytorialnego. Został nim Jerzy Regulski. Senat RP projekt ustawy o samorządzie terytorialnym przyjął 19 stycznia 1990 r. 8 marca 1990 r. ustawę uchwalił Sejm RP.

11 Początek samorządów Poznański Kongres odbył się właśnie dokładnie w rocznicę uchwalenia tamtej ustawy. Wydarzenie to zapoczątkowało w sensie prawnym reformę samorządową, która – spośród wszystkich polskich reform ustrojowych – jest oceniana jako najbardziej udana.

12 Tadeusz Mazowiecki o samorządach
„ Kiedy patrzymy na to minione 20 lat, to mimo różnych problemów samorząd dziś jest częścią władzy publicznej. Samorząd i państwo to nie przeciwstawienie, ale pewna jedność” – „Wtedy zdawaliśmy egzamin i potem w ciągu tych 20 lat zdawaliśmy go jeszcze wiele razy. Ten egzamin się nie skończył. Polska jest dziś inna, w dużej mierze dzięki samorządom, Polska jest barwna, rozwijająca się, ale egzamin się nie skończył. Powinniśmy dbać o wspólność Polski jako całości, o jej rozwój w różnych jej częściach i o jej pozycję w świecie, a zwłaszcza w Europie”

13 Podsumowanie Sukces samorządów terytorialnych polega na tym, iż w skład tego samorządu wchodzą ludzie zamieszkujący dany region/gminę/osiedlę etc., którzy znają problemy swojej okolicy i wiedzą co trzeba zrobić/zmienić/poprawić żeby stała się lepszym miejcem do życia dla jej mieszkańców.

14 Koniec Dziękujemy za uwagę.

15 Bibliografia Google.com Google images Wikipedia.org własna wiedza


Pobierz ppt "Autorzy: Maciej Partyka Patryk Patey"

Podobne prezentacje


Reklamy Google