Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksander Olszewski.  United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksander Olszewski.  United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana."— Zapis prezentacji:

1 Aleksander Olszewski

2

3  United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana działalność międzynarodowa

4  LOKOWANIE (PLACEMENT) – pozbycie się brudnych pieniędzy  MASKOWANIE (LAYERING) – oddzielenie pieniędzy od ich nielegalnych źródeł  INTEGRACJA (INTEGRATION) – wprowadzanie brudnych pieniędzy do legalnego obrotu przez asymilacje ze środkami legalnymi

5 Pieniądze czysteBrudne pieniądze

6

7

8 BANK PODMIOT 1 PODMIOT 2

9 Kwota na fakturze RYNEKRYNEK Kwota zapłacona Sprzedaż dalsza

10

11

12  Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego przyjmuje przekazuje lub wywozi zagranice, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

13

14 1. Obowiązki niektórych podmiotów (instytucje obowiązane) 2. Kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 3. Postępowanie w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy 4. Kary administracyjne za naruszenie przepisów 5. Przepisy karne

15  Obowiązek informowania GIIF przez instytucje zobowiązane  Wydawanie decyzji administracyjnych  Nakładanie kar pieniężnych  Kontrola instytucji obowiązanych z wyłączeniem NBP  Wstrzymanie transakacji / blokada rachunku

16  Nieprzestrzeganie obowiązków przewidzianych ustawą -> kara pozbawienia wolności do lat 3  Nieumyślne popełnienie czynu -> grzywna


Pobierz ppt "Aleksander Olszewski.  United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google