Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C omenius Partnerskie Projekty Szkół Rola koordynatora projektu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C omenius Partnerskie Projekty Szkół Rola koordynatora projektu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 C omenius Partnerskie Projekty Szkół Rola koordynatora projektu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Zadania koordynatora Utrzymywanie kontaktów i współpraca ze szkołami partnerskimi Planowanie i organizacja pracy zespołu projektowego PROGRAM COMENIUS

3 Zadania koordynatora Organizacja wizyt gości zagranicznych w Polsce i wyjazdów polskiego zespołu PROGRAM COMENIUS

4 Zadania koordynatora Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym PROGRAM COMENIUS Organizowanie działań związanych z realizacją projektu (np. imprezy szkolne)

5 Zadania koordynatora Planowanie i monitorowanie harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu Monitorowanie postępów projektu Systematyczna ewaluacja działań PROGRAM COMENIUS

6 Zadania koordynatora Wdrażanie wniosków płynących z monitoringu i ewaluacji Nadzorowanie terminowości wykonywanych działań PROGRAM COMENIUS

7 Zadania koordynatora Sporządzanie raportu postępów oraz końcowego z realizacji projektu PROGRAM COMENIUS Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu przez okres wskazany w umowie (w tym księgowych oraz potwierdzeń udziału w mobilnościach)

8 Zadania koordynatora Dbanie o opracowanie produktów projektu PROGRAM COMENIUS

9 Zadania koordynatora Promowanie projektu w środowisku lokalnym PROGRAM COMENIUS

10 Koordynator projektu Organizator Inspirator Konsultant PROGRAM COMENIUS Negocjator Partner Kluczowa osoba w realizacji projektu Lider Strateg

11 Koordynator projektu Wierzy w słuszność propagowanej idei Rozumie wielokulturowość i różnorodność językową Inicjuje działania Motywuje Stwarza warunki do pracy przynoszącej sukcesy Reaguje na potrzeby innych PROGRAM COMENIUS Wspiera innych w działaniu Przewiduje skutki poszczególnych posunięć Stwarza poczucie bezpieczeństwa

12 Dziękuję za uwagę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie


Pobierz ppt "C omenius Partnerskie Projekty Szkół Rola koordynatora projektu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google