Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola koordynatora projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola koordynatora projektu"— Zapis prezentacji:

1 Rola koordynatora projektu
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół Rola koordynatora projektu

2 Zadania koordynatora Utrzymywanie kontaktów i współpraca ze szkołami partnerskimi Planowanie i organizacja pracy zespołu projektowego PROGRAM COMENIUS

3 Zadania koordynatora Organizacja wizyt gości zagranicznych w Polsce i wyjazdów polskiego zespołu PROGRAM COMENIUS

4 Zadania koordynatora Organizowanie działań związanych z realizacją projektu (np. imprezy szkolne) Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym PROGRAM COMENIUS

5 Zadania koordynatora Planowanie i monitorowanie harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu Monitorowanie postępów projektu Systematyczna ewaluacja działań PROGRAM COMENIUS

6 Zadania koordynatora Wdrażanie wniosków płynących z monitoringu i ewaluacji Nadzorowanie terminowości wykonywanych działań PROGRAM COMENIUS

7 Zadania koordynatora Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu przez okres wskazany w umowie (w tym księgowych oraz potwierdzeń udziału w mobilnościach) Sporządzanie raportu postępów oraz końcowego z realizacji projektu PROGRAM COMENIUS

8 Zadania koordynatora Dbanie o opracowanie produktów projektu
PROGRAM COMENIUS

9 Zadania koordynatora Promowanie projektu w środowisku lokalnym
PROGRAM COMENIUS

10 Koordynator projektu Lider Kluczowa osoba w realizacji projektu
Strateg Negocjator Organizator Inspirator Konsultant Partner PROGRAM COMENIUS

11 Koordynator projektu Reaguje na potrzeby innych
Stwarza warunki do  pracy przynoszącej sukcesy Motywuje Wspiera innych w działaniu Wierzy w  słuszność propagowanej idei Inicjuje działania Stwarza poczucie bezpieczeństwa Przewiduje skutki poszczególnych posunięć Rozumie wielokulturowość i różnorodność językową PROGRAM COMENIUS

12 Dziękuję za uwagę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola koordynatora projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google