Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnorodność Biologiczna Za dużo czy za mało?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnorodność Biologiczna Za dużo czy za mało?"— Zapis prezentacji:

1 Różnorodność Biologiczna Za dużo czy za mało?
Anna Kalinowska Uniwersytet Warszawski Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem

2 Co to jest RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA ?
To pojęcie wprowadzone do szerokiego obiegu przez Prof. Edwarda Wilsona w połowie lat 80. XX w. Obejmuje CAŁE zróżnicowanie żywego świata- w obrębie gatunku, między gatunkami i ekosystemami. To nie tylko „dzika przyroda” ale też ta, która ukształtowana została przez człowieka. Różnorodność obejmuje CAŁOŚĆ życia i bogactwo jego procesów..

3 różnorodność biologiczna obejmuje także różnorodność ras i odmian wyhodowanych przez człowieka

4 Ile gatunków żyje na Ziemi?
Najnowsze szacunki: ok. 8,7 milionów 2,2 miliona żyje w oceanach, 6,5 na lądach

5 Z kim dziś dzielimy Ziemię?
Z 7 miliardami ludzi (z 9 miliardami w roku 2040). Z 1.5 miliona znanych gatunków Z 8,7 milionami a może nawet - 100 milionami gatunków, których jeszcze nie znamy

6 Ile gatunków żyjących na Ziemi poznano?
Pierwotniaki Glony Rośliny Grzyby Zwierzęta- Kręgowce Bezkręgowce Wszystkich poznanych gatunków 1,5 miliona

7 Dużo czy mało gatunków w Polsce?
W Polsce gatunków W tym : 9 100 gatunków roślin 435 gatunków ptaków z czego 199 gniazduje 105 gatunków ssaków

8 Płazów dużo czy mało? Na świecie 4300 gatunków W Polsce 19

9 Gatunki endemiczne- za dużo czy za mało?

10 Naukowcy biją na alarm- różnorodność biologiczna zmniejsza się w tempie jak nigdy dotąd
W wyniku niszczenia i zajmowania różnych środowisk przez miasta, drogi i przemysł znikają miejsca życia gatunków, kurczy się przestrzeń dla przyrody. Zachłanność człowieka doprowadza do wycinania lasów i zagłady setki gatunków ryb, ptaków i ssaków

11 Ile gatunków jest zagrożonych?
W Czerwonych Księgach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) opisano ponad 60 tysięcy zagrożonych gatunków z których niemal połowa jest na granicy wymarcia

12 Lądy - to tereny upraw, lasów i miast
Lądy - to tereny upraw, lasów i miast. Różnorodności biologicznej grozi tu: Zniszczenie i fragmentacja siedlisk Rozprzestrzenianie się miast Gatunki inwazyjne Zatrucie gleby i wód Pustynnienie Zniszczenie w wyniku nadmiernej eksploatacji Zmiany klimatu

13 Morza i oceany – najbardziej zagrożone nieznane gatunki
Morza i oceany dostarczają ludzkości 20% białka i leków- tu też obserwuje się najszybsze tempo zmian w wyniku skażenia, przełowienia, zmian klimatu

14 Nowe gatunki- za dużo czy za mało?

15 Za mało czy za dużo? gatunek obcy- nawłoć kanadyjska

16 Za dużo czy za mało? Leki z zielonej apteki

17 Różnorodność środowisk i odmian roślin ozdobnych

18 Za dużo czy za mało? Inspiracja dla artystów

19 Różnorodność miejsca pochodzenia gatunków udomowionych

20 Różnorodność roślin z których korzystamy

21 Substancje medyczne zawarte w zjadanych pokarmach
Przeciwutleniacze w owocach i warzywach Kwasy tłuszczowe- omega w mięsie z bydła wypasanego Substancje zapobiegające zawałom w skórce winogron

22 Ekonomiczny i społeczne znaczenie raf koralowych
Korzyści ekonomiczne z raf (rozwój turystyki, zasilanie łowisk narybkiem, pożywienie, produkty medyczne) czerpie ponad 500 milionów ludzi . Zyski z samej turystki w Azji Wschodniej to ponad 2700 dolarów na hektar rocznie źródło utrzymania i zachowania tożsamości kulturowej ludności lokalnej

23 Bioróżnorodność w świadomości społecznej
Wyniki badań wskazują, że wprawdzie co trzeci mieszkaniec Europy słyszał o różnorodności biologicznej, ale zaledwie 5% wie dobrze co ten termin oznacza. Niezbędna jest więc powszechna edukacja

24 Za mało czy za dużo? Zmniejsza się liczba odmian by zwiększyć ich plony

25 Usługi ekosystemów-niewymierne korzyści poza materialne
Przeżycia estetyczne Inspiracja twórcza Badania naukowe Wypoczynek Rozwój duchowości

26

27 Usługi regulacyjne Ochrona przed erozją Ochrona przed powodziami

28 Korzyści z ekosystemów - świadczone usługi wspierające rolnictwo
Produkcja pierwotna Krążenie pierwiastków Zapylanie

29 Usługi zaopatrzeniowe
Opał, materiały do budowy Pokarm, skóry, leki

30 Za mało czy za dużo? „Chwasty”- świadkowie zmian kultury rolniczej- to też część różnorodności biologicznej 160 gatunków- ponad 1/3 wymarłych lub ustępujących z naszych pól Kanianka lnowa, Życica lnowa, Lnicznik Bniec Wronóg grzebieniast, Kurzyślad błekitny Kiksja zgiętoostrogowa Komosa mierzliwa

31

32 Zachowanie różnorodność biologicznej jest warunkiem dobrostanu ludzkości
Pojęcie różnorodności biologicznej wiąże całość zasobów żywych Ziemi z życiem człowiek Jakość ludzkiego życia zależy od tego co daje nam bogactwo żywej przyrody To pożywienie, opał, lekarstwa zapewniające zdrowie, materiały używane do budowy i okrycia To możliwość wypoczynku, radość i natchnienie płynące z kontaktu z pięknem przyrody. . To tlen, ochrona przed powodzią, suszą i erozją

33 DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "Różnorodność Biologiczna Za dużo czy za mało?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google